Jump to content

SVD i dag om gluten och störda tarm-immunsystem som en orsak bakom fler psykiska sjukdomar


Erik 2
 Share

Recommended Posts

Susanne Bejerot, psykiater, leg psykoterapeut och docent vid Karolinska Institutet skriver idag i SVD Under Strecket, kulturdelen sid 8 och 9 om att "Allt fler får diagnosen adhd och autism. Nu visar neurobiologisk forskning att flera psykiska sjukdomar kan bero på en koppling mellan ett stört immunsystem och hjärnans utveckling."

 

"Vår glutenrika kost leder till magtarmproblem hos känsliga individer. Ungefär vart fjärde barn med autismspektrumtillstånd har en tarmvägg med ökad genomsläpplighet och vid både schizofreni och autismspektrumtillstånd är nivåerna av antikroppar mot gluten förhöjda."

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

"Och för att komplicera förhållandena ytterligare: även brist på stimulans av immunsystemet, orsakad av västvärldens överdrivna hygien och för lite kontakt med djur och natur, är förknippad med förhöjd risk för allergier och störd bakterieflora i tarmen. Vår glutenrika kost leder till magtarmproblem hos känsliga individer. En inflammerad tarmslemhinna ökar i sin tur genomsläppligheten för ämnen som kan aktivera immunsystemet. Ungefär vart fjärde barn med autismspektrumtillstånd har en tarmvägg med ökad genomsläpplighet och vid både schizofreni och autismspektrumtillstånd är nivåerna av antikroppar mot gluten förhöjda. Det finns rapporter om att vissa dieter kan minska symtom hos barn med autismspektrumtillstånd men hitintills är det endast vid adhd som dietbehandling bevisligen är effektiv.


 


Det finns alltså skäl att tro att den ökade förekomsten av autismspektrumtillstånd och adhd inte enbart beror på ökad benägenhet att ställa dessa diagnoser. Troligen samverkar en rad miljöfaktorer och en del är lättare åtgärdade än andra. Utifrån djurstudier vet man att D-vitaminbrist skadar fosterhjärnan. Trots detta faktum utfärdas inga adekvata riktlinjer om D-vitamintillskott till gravida kvinnor i Sverige, inte ens till högriskgrupperna. Priset kan vara en förhöjd risk för ohälsa hos barnet."


 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Johanna hittade glutenbiten MKJ.

 

Jag lägger ett citat till Johannas.

 

"När en autoimmun process drabbar hjärnan kan den orsaka exempelvis psykos, tvångssymtom, anorexia och autismspektrumtillstånd. Det behöver inte alls vara ett så dramatiskt förlopp som vid NMDA-receptorencefalit. Utifrån undersökning av ryggmärgsvätska antas att cirka var femtonde patient med schizofrenidiagnos egentligen har en autoimmun sjukdom som bidrar till sjukdomsbilden. Tvångssymtom som till exempel rädsla för smitta eller upprepningsbeteenden som debuterar plötsligt och i kombination med ofrivilliga rörelser, separationsångest, anorexia och urinvägssymtom, kan också vara en återspegling av en autoimmun sjukdomsprocess i hjärnan.

 

Symtombilden, som kallas PANDAS eller PANS, sätts antagligen i gång av vanligt förekommande streptokock- eller mykoplasmainfektioner. Hos personer med en viss genetisk förutsättning kan infektionen leda till ett insjuknande som kan läka ut av sig självt men som också kan bli kroniskt om det lämnas obehandlat. Hos ungefär var femte vuxen person med tvångssyndrom har man kunnat identifiera antikroppar mot hjärnvävnad, vilket tyder på att tvångssyndrom kan vara förknippat med en autoimmun process."

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

"Och för att komplicera förhållandena ytterligare: även brist på stimulans av immunsystemet, orsakad av västvärldens överdrivna hygien och för lite kontakt med djur och natur, är förknippad med förhöjd risk för allergier och störd bakterieflora i tarmen. Vår glutenrika kost leder till magtarmproblem hos känsliga individer. En inflammerad tarmslemhinna ökar i sin tur genomsläppligheten för ämnen som kan aktivera immunsystemet. Ungefär vart fjärde barn med autismspektrumtillstånd har en tarmvägg med ökad genomsläpplighet och vid både schizofreni och autismspektrumtillstånd är nivåerna av antikroppar mot gluten förhöjda. Det finns rapporter om att vissa dieter kan minska symtom hos barn med autismspektrumtillstånd men hitintills är det endast vid adhd som dietbehandling bevisligen är effektiv.

 

Det finns alltså skäl att tro att den ökade förekomsten av autismspektrumtillstånd och adhd inte enbart beror på ökad benägenhet att ställa dessa diagnoser. Troligen samverkar en rad miljöfaktorer och en del är lättare åtgärdade än andra. Utifrån djurstudier vet man att D-vitaminbrist skadar fosterhjärnan. Trots detta faktum utfärdas inga adekvata riktlinjer om D-vitamintillskott till gravida kvinnor i Sverige, inte ens till högriskgrupperna. Priset kan vara en förhöjd risk för ohälsa hos barnet."

 

 

Johanna hittade glutenbiten MKJ.

 

Jag lägger ett citat till Johannas.

 

"När en autoimmun process drabbar hjärnan kan den orsaka exempelvis psykos, tvångssymtom, anorexia och autismspektrumtillstånd. Det behöver inte alls vara ett så dramatiskt förlopp som vid NMDA-receptorencefalit. Utifrån undersökning av ryggmärgsvätska antas att cirka var femtonde patient med schizofrenidiagnos egentligen har en autoimmun sjukdom som bidrar till sjukdomsbilden. Tvångssymtom som till exempel rädsla för smitta eller upprepningsbeteenden som debuterar plötsligt och i kombination med ofrivilliga rörelser, separationsångest, anorexia och urinvägssymtom, kan också vara en återspegling av en autoimmun sjukdomsprocess i hjärnan.

 

Symtombilden, som kallas PANDAS eller PANS, sätts antagligen i gång av vanligt förekommande streptokock- eller mykoplasmainfektioner. Hos personer med en viss genetisk förutsättning kan infektionen leda till ett insjuknande som kan läka ut av sig självt men som också kan bli kroniskt om det lämnas obehandlat. Hos ungefär var femte vuxen person med tvångssyndrom har man kunnat identifiera antikroppar mot hjärnvävnad, vilket tyder på att tvångssyndrom kan vara förknippat med en autoimmun process."

 

Fast jag tolkade inte texten som att hon menade att gluten var orsaken till psykisk sjukdom utan bara att dom dessutom var känsliga mot gluten.

Link to comment
Share on other sites

Fast jag tolkade inte texten som att hon menade att gluten var orsaken till psykisk sjukdom utan bara att dom dessutom var känsliga mot gluten.

Jag får en känsla att hon tror gluten spelar en stor roll, men det finns inga klara bevis. Så hon vill lysa lite försiktigt med ficklampan. Hon nämner ju detta med läckande tarm samt att diet hjälper en del (underförstått glutenfri diet då).

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker nästan det låter som hon läst och tagit till sig Fasanos teorier om autoimmunitet. Du har den genetiska komponenten till förvirrat immunförsvar, du har yttre "triggers" i form av infektion, gifter, antibiotika och steril miljö och en försvagad tarmbarriär pga av kost (gluten) och låga d-vitamin nivåer. Autoimmuna sjukdomar är, enligt min åsikt, orsakade av en kombination av faktorer som tillsammans blir för mycket. Men det som är hoppingivande, ialla fall om man tror på Fasano, är att man kan stoppa sjukdomen genom att läka tarmbarriären och hålla den intakt. Så även om kosten bara är en av orsakerna som bidrog till att sjukdomen bröt ut, så kan det vara den ände man gör klokt i att börja med för att läka kroppen.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det känns lite som att gluten är på tapeten just nu och får klä skott för alla möjliga hälsoproblem.

 

För ett antal år sedan var det amalgam som ansågs vara orsak till allt och speciellt autoimmuna sjukdomar. 1989 ansökte en kille jag kände om forskningspengar för att titta på kopplingen mellan amalgam och autoimmuna sjukdomar. Det blev avslag från den fonden men söker man på amalgam och autoimmuna sjukdomar så får man hur många träffar som helst.

 

Nu är det ju inte lika många som har amalgam i tänderna längre och nu är det gluten som utsetts till den största orsaken. Även om jag för egen del anser att kvicksilver från amalgam, fisk och andra källor utgör en större risk för sjukdom än gluten så kan man ju konstatera att dom autoimmuna sjukdomarna inte minskat i takt med att människors tänder lagats med annat material.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det känns lite som att gluten är på tapeten just nu och får klä skott för alla möjliga hälsoproblem.

 

För ett antal år sedan var det amalgam som ansågs vara orsak till allt och speciellt autoimmuna sjukdomar. 1989 ansökte en kille jag kände om forskningspengar för att titta på kopplingen mellan amalgam och autoimmuna sjukdomar. Det blev avslag från den fonden men söker man på amalgam och autoimmuna sjukdomar så får man hur många träffar som helst.

 

Nu är det ju inte lika många som har amalgam i tänderna längre och nu är det gluten som utsetts till den största orsaken. Även om jag för egen del anser att kvicksilver från amalgam, fisk och andra källor utgör en större risk för sjukdom än gluten så kan man ju konstatera att dom autoimmuna sjukdomarna inte minskat i takt med att människors tänder lagats med annat material.

 

Det som är skillnad mellan amalgan och gluten tycker jag är att det är många behandlande läkare som använder glutenfri kost på sina patienter med goda resultat, speciellt vad de gäller neurologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, depression osv. Dvs det finns en erfarenhetsmässig kunskap som nu för första gången konfirmeras av vetenskapliga studier.

 

Sen så tror jag varken amaglan eller gluten är bra, men det är inte en fråga vilket ämne som dödar fortast. För en patient som är amalganförgiftad är amalgan klar den viktigaste komponenten, för en patient som har lidit av kronisk huvudvärk i trettio år pga av gluten så är gluten klart den viktigaste komponenten.

 

Jag har läst två studier det senaste halvåret som visar att patienter med celiaki (dvs glutenintolerans) har förändringar/plack på MR bilder av hjärnan, det är ett ganska kraftfullt resultat.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det som är skillnad mellan amalgan och gluten tycker jag är att det är många behandlande läkare som använder glutenfri kost på sina patienter med goda resultat, speciellt vad de gäller neurologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, depression osv. Dvs det finns en erfarenhetsmässig kunskap som nu för första gången konfirmeras av vetenskapliga studier.

 

Sen så tror jag varken amaglan eller gluten är bra, men det är inte en fråga vilket ämnen dödar fortast. För en patient som är amalganförgiftad är amalgan klar den viktigaste komponenten, för en patient som har lidit av kronisk huvudvärk i trettio år pga av gluten så är gluten klart den viktigaste komponenten.

 

Jag har läst två studier det senaste halvåret som visar att patienter med celiaki (dvs glutenintolerans) har förändringar/plack på MR bilder av hjärnan, det är ett ganska kraftfullt resultat.

 

Vad innehåller kosten som läkarna gett sina patienter med gott resultat? Hur blev resultatet? Hur länge hade dom ätit kosten innan resultaten kom? Åt dom några mineral eller vitamintillskott?

Link to comment
Share on other sites

Vad innehåller kosten som läkarna gett sina patienter med gott resultat? Hur blev resultatet? Hur länge hade dom ätit kosten innan resultaten kom? Åt dom några mineral eller vitamintillskott?

 

Glutenfri kost är kost utan gluten. Hos vissa kan förändringen ske ganska snabbt (en vecka), hos vissa längre tid. Det kan ta 3-6 månader för kroppen att bli av med antikropparna till gluten. Dessutom så verkar dessa läkare jobba med blodprov ganska mycket, dvs de testar sina patienter för antikroppar mot gluten (de fallbeskrivningar jag har läst är från USA där sådana tester finns). Dom testar även ofta för antikroppar mot andra vanliga födoämnen som man vet kan vara problem. Mannen med huvudvärken var tex också känslig mot casein.

 

En annan intressant sak är att man har upptäckt att antikroppar mot gluten kan orsaka ataxia, något som är vanligt symptom hos MS sjuka.

Link to comment
Share on other sites

Glutenfri kost är kost utan gluten. Hos vissa kan förändringen ske ganska snabbt (en vecka), hos vissa längre tid. Det kan ta 3-6 månader för kroppen att bli av med antikropparna till gluten. Dessutom så verkar dessa läkare jobba med blodprov ganska mycket, dvs de testar sina patienter för antikroppar mot gluten (de fallbeskrivningar jag har läst är från USA där sådana tester finns). Dom testar även ofta för antikroppar mot andra vanliga födoämnen som man vet kan vara problem. Mannen med huvudvärken var tex också känslig mot casein.

 

En annan intressant sak är att man har upptäckt att antikroppar mot gluten kan orsaka ataxia, något som är vanligt symptom hos MS sjuka.

 

Men hallå, det är väl klart att jag förstår att glutenfri kost är utan gluten! Det som är intressant är vad dom faktiskt äter.

 

Du skriver specifikt om "behandlande läkere" som nått bra resultat med kostförändringar. Så klart är jag intresserad av vad kosten består av.

Link to comment
Share on other sites

Det som är skillnad mellan amalgan och gluten tycker jag är att det är många behandlande läkare som använder glutenfri kost på sina patienter med goda resultat, speciellt vad de gäller neurologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, depression osv. Dvs det finns en erfarenhetsmässig kunskap som nu för första gången konfirmeras av vetenskapliga studier.

 

Sen så tror jag varken amaglan eller gluten är bra, men det är inte en fråga vilket ämnen dödar fortast. För en patient som är amalganförgiftad är amalgan klar den viktigaste komponenten, för en patient som har lidit av kronisk huvudvärk i trettio år pga av gluten så är gluten klart den viktigaste komponenten.

 

Jag har läst två studier det senaste halvåret som visar att patienter med celiaki (dvs glutenintolerans) har förändringar/plack på MR bilder av hjärnan, det är ett ganska kraftfullt resultat.

 

När det gäller det du skriver överst så är det ju så att amalgamsanering också gett goda resultat. Hon som blev frisk från MS som jag berättat om tidigare hon sanerade bort sitt amalgam och åt samtidigt näringsrik kost och kosttillskott. Hon blev frisk men hon avstod inte från gluten.

 

Det jag menar är också att under en period så ansåg väldigt många människor att amalgam var orsak till dom flesta hälsoproblem men nu är det rätt tyst om det. Nu är det gluten som det pratas om istället och det hörde man ingen prata om under perioden då amalgam var mest på tapeten.

 

Jag mår ju själv inte bra av för mycket spannmål och istället för att äta spannmål 4-5 gånger om dagen så äter jag en smörgås per dag. Skulle det vara ok att äta denna enda smörgås per dag enligt ditt sätt att se det? Alltså när jag inte har några antikroppar mot gluten i blodet. Dom redan fått den autoimmuna varianten av glutenintolerans måste naturligtvis avstå från gluten.

Link to comment
Share on other sites

När det gäller det du skriver överst så är det ju så att amalgamsanering också gett goda resultat. Hon som blev frisk från MS som jag berättat om tidigare hon sanerade bort sitt amalgam och åt samtidigt näringsrik kost och kosttillskott. Hon blev frisk men hon avstod inte från gluten.

 

Det jag menar är också att under en period så ansåg väldigt många människor att amalgam var orsak till dom flesta hälsoproblem men nu är det rätt tyst om det. Nu är det gluten som det pratas om istället och det hörde man ingen prata om under perioden då amalgam var mest på tapeten.

 

Jag mår ju själv inte bra av för mycket spannmål och istället för att äta spannmål 4-5 gånger om dagen så äter jag en smörgås per dag. Skulle det vara ok att äta denna enda smörgås per dag enligt ditt sätt att se det? Alltså när jag inte har några antikroppar mot gluten i blodet. Dom redan fått den autoimmuna varianten av glutenintolerans måste naturligtvis avstå från gluten.

 

Har du inga antikroppar mot gluten (vi har inget komplett test i Sverige) så ser jag inget problem med att äta gluten om du inte har andra allvarlig intoleransproblem mot mat som indikerar läckande tarm eller obalans i tarmfloran. Personligen tycker jag inte spannmål är bra mat och lider man tex av huvudvärk, depression osv så kan det vara värt att testa att utesluta spannmål för att se om man blir bättre. Vad jag förstår så kan man inte lära kroppen att sluta bilda antikroppar om man en gång börjat reagera mot gluten, pga av att immunförsvaret lagrar information om yttre faror i minnesceller som aktiveras om vi återigen utsätts för gluten.

 

Nedan är några av faktorerna som verkar öka risken för tex MS

Genetisk arv - går inte att göra något åt

Infektioner som barn - går inte att göra något åt

Låga D-vitamin nivåer - går att göra något åt

Sömnbrist - går att göra något åt

Stress - går att göra något åt

Kost - går att göra något åt

Amalgan - går att göra något åt

 

Det kan vara flera faktorer som spelar in, och det kan vara olika faktorer som är viktiga för olika patienter. Men om ca 30% av befolkningen tros bilda antikroppar mot gluten så kan det vara en åtgärd som kan funka för många. Vad jag har förstått så kan MR bilder från personer som regerar på gluten se väldigt lika ut MR bilder från patienter med MS. Kanske många skulle kunna slippa bromsmediciner med denna enkla åtgärd?

 

Sen finns det olika sorters MS. Vissa får en väldigt aggressiv form där det går utför snabbt och vissa får skov bara vart tionde år. Jag har funderat på att dessa sjukdomar i grund och botten inte är samma sjukdom och det kommenterade även min neurolog (att han trodde det var två olika sjukdomar). Kanske den lindrigare varianter handlar om saker som amalgan, gluten. Eller kanske man kan se i vilka symptom man utvecklar om det kan handla om gluten, tex ataxia (balanssvårigheter). 

 

Jag tycker att vården borde vara mer öppen på att testa tex glutenfri kost för MS sjuka, därför att

1) Medicinen är oerhört dyr (vad jag har läst kostar det 100000 kr om året per patient, kanske det är mer nu)

2) Man vet inte riskerna av att trycka ned immunförsvaret under längre tid. Infektioner kan bli fatala och vad händer med cancerrisken? Och återigen kostar vården av dessa "följdsjukdomar" massor med pengar.

 

Det som är oroande med gluten är att prevalensen för intolerans är ganska hög... men det betyder ju inte att alla har problem med gluten.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det känns lite som att gluten är på tapeten just nu och får klä skott för alla möjliga hälsoproblem.

 

För ett antal år sedan var det amalgam som ansågs vara orsak till allt och speciellt autoimmuna sjukdomar. 1989 ansökte en kille jag kände om forskningspengar för att titta på kopplingen mellan amalgam och autoimmuna sjukdomar. Det blev avslag från den fonden men söker man på amalgam och autoimmuna sjukdomar så får man hur många träffar som helst.

 

Nu är det ju inte lika många som har amalgam i tänderna längre och nu är det gluten som utsetts till den största orsaken. Även om jag för egen del anser att kvicksilver från amalgam, fisk och andra källor utgör en större risk för sjukdom än gluten så kan man ju konstatera att dom autoimmuna sjukdomarna inte minskat i takt med att människors tänder lagats med annat material.

 

Det var väl tur att amalgam blev på tapeten då de begav sig. Precis som vi kanske tycker det är tur att gluten kommit på tapeten om några decennium? Böckerna "Grainbrain" och "Wheet belly" fick i alla fall mig att misstänka att gluten (och allt annat i modernt vete) kanske är betydligt värre än vad man trott tidigare.

 

Hade varit intressant om gluten går samma öde till mötes som amalgam gjorde inom tandvården :)

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det var väl tur att amalgam blev på tapeten då de begav sig. Precis som vi kanske tycker det är tur att gluten kommit på tapeten om några decennium? Böckerna "Grainbrain" och "Wheet belly" fick i alla fall mig att misstänka att gluten (och allt annat i modernt vete) kanske är betydligt värre än vad man trott tidigare.

 

Hade varit intressant om gluten går samma öde till mötes som amalgam gjorde inom tandvården :)

 

Jag är jätte tacksam för att det blev en debatt även om läkarkåren försökte ignorera den. På grund av den debatten är jag sedan 18 års ålder kvicksilver sanerad :)

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag är jätte tacksam för att det blev en debatt även om läkarkåren försökte ignorera den. På grund av den debatten är jag sedan 18 års ålder kvicksilver sanerad :)

 

För ett par år sedan ersatte jag mina gamla amalgamlagningar med porslin på eget bevåg. Jag har inte haft besvär som är uppenbart kopplade till just kvicksilvret, men jag mår rent allmänt bättre. Kan absolut vara en ren slump, även om jag inte tror det!   ;)    

Link to comment
Share on other sites

Det var väl tur att amalgam blev på tapeten då de begav sig. Precis som vi kanske tycker det är tur att gluten kommit på tapeten om några decennium? Böckerna "Grainbrain" och "Wheet belly" fick i alla fall mig att misstänka att gluten (och allt annat i modernt vete) kanske är betydligt värre än vad man trott tidigare.

 

Hade varit intressant om gluten går samma öde till mötes som amalgam gjorde inom tandvården :)

 

Kvicksilver och andra metaller i munnen är naturligtvis inte bra men det jag vill belysa är att man under en viss period pekar ut en specifik orsak till ohälsa på ett sätt som kanske inte är helt relevant. Man kan ju som sagt konstatera att dom autoimmuna sjukdomarna ökat även hos dom som är så unga att dom inte haft något amalgam. Precis som med gluten så fanns det många som påstod att det var just amalgamet som var orsaken.

 

I USA där läkare enligt Johanna nått bra resultat genom att ordinera patienter glutenfri kost där är enligt vad jag läste i förrgår 82 % av spannmålen som konsumeras i raffinerad form.

 

Människor går alltså från att ha ätit raffinerad spannmål till att äta en bra näringsrik kost där mycket av spannmålen kanske ersätts med grönsaker och yesss då drar vi slutsatsen att det beror på att dom har uteslutit gluten ur kosten...

 

Dessutom kanske dom får D-vitamintillskott och annat.

Link to comment
Share on other sites

Kvicksilver och andra metaller i munnen är naturligtvis inte bra men det jag vill belysa är att man under en viss period pekar ut en specifik orsak till ohälsa på ett sätt som kanske inte är helt relevant. Man kan ju som sagt konstatera att dom autoimmuna sjukdomarna ökat även hos dom som är så unga att dom inte haft något amalgam. Precis som med gluten så fanns det många som påstod att det var just amalgamet som var orsaken.

 

I USA där läkare enligt Johanna nått bra resultat genom att ordinera patienter glutenfri kost där är enligt vad jag läste i förrgår 82 % av spannmålen som konsumeras i raffinerad form.

 

Människor går alltså från att ha ätit raffinerad spannmål till att äta en bra näringsrik kost där mycket av spannmålen kanske ersätts med grönsaker och yesss då drar vi slutsatsen att det beror på att dom har uteslutit gluten ur kosten...

 

Dessutom kanske dom får D-vitamintillskott och annat.

Fast bara för att något överdramatiserats tidigare behöver inte betyda att vi nu överdriver glutens roll, även om det naturligtvis finns en risk, som du säger.

Som jag förstått hur gluten fungerar i människors tarmar (genom Joe Rignolas föreläsning och bok framför allt) så får alla människor läckande tarm av gluten, som till skillnad mot andra proteiner inte sönderdelas till enskilda aminosyror i magsäckens sura miljö. Detta öppnar upp för att diverse patogener och osmälta matpartiklar tas upp i blodbanan, och om detta sker dagligen underhålls på så vis en systemisk inflammation, som i sin tur leder till ateroskleros och CVD.

40-50% av människorna har en sådan genetik att upptaget av gluten genom en komplicerad med lätt förutsägbar biokemisk process kan orsaka autoimmun sjukdom i princip var som helst i kroppen.

1% reagerar så häftigt på gluten att tarmens insida förstörs och näringsupptag hämmas kraftigt. Detta kallas celiaki, eller glutenintolerans.

Om detta stämmer, så kan man göra en oerhörd hälsovinst bara genom att utesluta gluten.

Om man dessutom uteslutet annat "giftigt", såsom ett övermått raffinerade kolhydrater, vilket ersätts med grönsaker och/eller nyttigt fett, så är ju ännu mer vunnet framför allt när det gäller att stävja metabolt syndrom i allmänhet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I USA där läkare enligt Johanna nått bra resultat genom att ordinera patienter glutenfri kost där är enligt vad jag läste i förrgår 82 % av spannmålen som konsumeras i raffinerad form.

 

Människor går alltså från att ha ätit raffinerad spannmål till att äta en bra näringsrik kost där mycket av spannmålen kanske ersätts med grönsaker och yesss då drar vi slutsatsen att det beror på att dom har uteslutit gluten ur kosten...

 

Dessutom kanske dom får D-vitamintillskott och annat.

 

Du glömmer att dessa läkare testar för antikroppar till gluten och finner dom. Jag tror inte det är så lätt som att de går från raffinerade spannmål till mindre raffinerade. Återigen, att celiakipatienter uppvisar förändringar på MR bilder är ett ganska starkt resultat, dvs det visar att effekten av glutenintolerans inte bara är lokalt i magen utan att gluten kan påverka centrala nervsystemet. Det betyder inte att ALLA har problem med gluten. Men om 30% tros vara drabbade (skandinavien är mer utsatt för celiaki än andra länder, personer med autoimmuna sjukdomar har mer celiaki än genomsnittet).

 

Jag tycker inte att problemet med amalgan har överdramatiserats. Man har inte lyckats hitta en klar koppling till autoimmunitet, vilket man kanske först trodde, men det är/var fortfarande ett stort hälsoproblem.

Link to comment
Share on other sites

Vilka sjukdomar och hälsoproblem anser ni bero på gluten?

 

Egentligen tycker jag att alla med autoimmuna sjukdomar borde skippa gluten/spannmål. Depression, huvudvärk och migrän är andra åkommer då man kunde prova glutenfri kost för att se om det blir bättre. Sen har vi ADD, ADHD, Autism och andra mer psykiska åkommor där vissa har sett förbättring med glutenfri kost. Kanske en summering är för personer med autoimmuna och neurologiska sjukdomar så kan en glutenfri kost vara intressant? Antaglig personer med magproblem också men jag kan inte så mycket om det.

 

Självklart är det också viktigt att äta en näringstät kost, speciellt om man lider av en allvarlig sjukdom.

Link to comment
Share on other sites

William Davis skrev om autoimmunitet och gluten den 13 december.

 

Man kan säga att han helt håller med Johanna :) . Bland annat att 80-90% av alla får läckande tarm av glutenprodukter och agglutenin (lektinet) påverkar alla. Och att alla som har en autoimmun sjukdom borde avstå från vete, råg, korn, majs och ris. Majs för att det har ngt som liknar gliadinet i gluten, ris för att dess lektin är identiskt.

 

"Note that NONE of these phenomena leading to autoimmunity require the presence of celiac disease or gluten sensitivity. The abnormal intestinal permeability induced by gliadin, for instance, develops in 80-90% of people; the toxic effects of wheat germ agglutinin affect everybody.

 

Anyone diagnosed with an autoimmune condition should avoid wheat, as well as its nearly genetically identical brethren, rye and barley (identical gliadin and wheat germ agglutinin sequences), as well as corn (some overlap of corn zein with gliadin) and rice (identical wheat germ agglutinin).

 

Also, vitamin D restoration (e.g., achieve a 25-hydroxy vitamin D level of 60-70 ng/ml or 150-180 nmol/L), omega-3 fatty acid supplementation, and correction of disrupted bowel flora (probiotics, naturally fermented foods, prebiotics) are all crucial steps in maximizing your hopes of reversing your autoimmune condition."

 

http://www.wheatbellyblog.com/2013/12/autoimmunity-and-wheat/

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Vilka sjukdomar och hälsoproblem anser ni bero på gluten?

Utöver det som Johanna07 och Eric2 skrev, så menar jag att gluten är en bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdom:

1. Gluten orsakar läckande tarm

2. Bakterier och andra patogener läcker in i blodbanan och sprids i hela kroppen

3. Detta leder till kronisk lågnivåinflammation i blodbanan så att LDL lätt oxiderar

4. ...som är en förutsättning för ateroskleros

5. ...som är en förutsättning för hjärt-kärlsjukdom

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Also, vitamin D restoration (e.g., achieve a 25-hydroxy vitamin D level of 60-70 ng/ml or 150-180 nmol/L), omega-3 fatty acid supplementation, and correction of disrupted bowel flora (probiotics, naturally fermented foods, prebiotics) are all crucial steps in maximizing your hopes of reversing your autoimmune condition."

 

Tarmfloran har intresserat mig mycket på senare tid, speciellt som man har börjat forskat mycket på det nu. Det verkar som man hittar koppling mellan tamrfloran och de flesta sjukdomar vilket jag tycker är intressant. Jag tror tex att om man äter fakirliknande kost så är det viktigt att få i sig fermenterad mat. Det kan vara fermenterad fisk eller grönsaker, och jag tror mängden som ger effekt kan vara ganska modest.

 

PS. Jag har lagt upp allt material från the gluten summit på dropbox. Skicka ett meddelande till mig om ni är intresserade.

Link to comment
Share on other sites

Tarmfloran har intresserat mig mycket på senare tid, speciellt som man har börjat forskat mycket på det nu. Det verkar som man hittar koppling mellan tamrfloran och de flesta sjukdomar vilket jag tycker är intressant. Jag tror tex att om man äter fakirliknande kost så är det viktigt att få i sig fermenterad mat. Det kan vara fermenterad fisk eller grönsaker, och jag tror mängden som ger effekt kan vara ganska modest.

Nyfiken - varför tror du fermenterad mat är viktig då?

Link to comment
Share on other sites

Nyfiken - varför tror du fermenterad mat är viktig då?

 

Just för att fermenterad mat innehåller pro och pre-biotika och kan påverka tarmfloran positivt. Jag känner effekt på magen direkt och min tå (som vi spekulerade gjorde ont pga av gikt) är bättre sen jag började äta syrade grönsaker. 

 

Natasha pratar ju om att vi troligtvis har ätit fermenterad mat långt tillbaka och att människan har utvecklats tillsammans med sin mikrobiome (?). Hennes kostpogram handlar ju om hur man återfår balansen på tarmfloran efter att den har kapsejsat.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det är inte konstigt att m

 

Utöver det som Johanna07 och Eric2 skrev, så menar jag att gluten är en bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdom:

1. Gluten orsakar läckande tarm

2. Bakterier och andra patogener läcker in i blodbanan och sprids i hela kroppen

3. Detta leder till kronisk lågnivåinflammation i blodbanan så att LDL lätt oxiderar

4. ...som är en förutsättning för ateroskleros

5. ...som är en förutsättning för hjärt-kärlsjukdom

 

Det är ju inte lätt att veta vem man skall tro på. En väninna till mig åt sig frisk från migrän och reumatisk värk med makrobiotisk kost.

 

Detta är från en sida om den kosten.

 

THE MACROBIOTIC DIET has become one of the most popular health-oriented diets in the world. During the past several decades, hundreds of thousands of people around the world have taken this approach to eating, in whole or in part.

Two followers of the macrobiotic way have published books on their experiences. The actor Dirk Benedict in his book. Confessions of a Kamikaze Cowboy, attributes his recovery from cancer to macrobiotics. (3) Dr. Anthony Sattilaro recounts his battle with cancer on the macrobiotic road to health in Recalled by Life. (6)

Individual accounts such as these have helped the macrobiotic diet to become one of the most popular dietary therapies used by cancer patients today. Adherents see macrobiotics as more than just a diet. To them it is a philosophy and a way of life.

The macrobiotic diet consists of approximately 50 percent whole cereal grains, 20 percent to 30 percent locally grown vegetables, and smaller amounts of soups, beans, and sea vegetables;

 

http://curezone.org/faq/q.asp?a=4,108,1044&q=56

Link to comment
Share on other sites

Apropos probiotika:

 

– Det har funnits en utbredd uppfattning om att människan var en jägare. Men fynden stämmer bättre med att vi var asätare, säger Robert Blumenschine.

 

Källa: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/matlagning-gjorde-oss-till-manniskor/

 

Jag kommer osökt att tänka på surströmming, vissa traditionella ostar med fluglarver i från Medelhavsområdet (så kallad "medelhavskost" kanske ha ha), samt vällagrad ost överhuvudtaget. Och i förlängningen yoghurt och fermenterade grönsaker, som också är fulla av probiotika.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det är inte konstigt att m

 

 

Det är ju inte lätt att veta vem man skall tro på. En väninna till mig åt sig frisk från migrän och reumatisk värk med makrobiotisk kost.

 

Det handlar väl om att olika lösningar passar olika människor? ALLA behöver inte ha problem med gluten, men det verkar som en ganska hög procent HAR problem (dvs bildar antikroppar) så det kan vara värt att prova en glutenfri diet (eller ta ett blodtest för antikroppar).

 

För vissa kan det vara så att autoimmunitet beror på miljögifter, andra kanske har en tarmflora ur balans eller så har de en tyst immunologisk reaktion mot gluten. Studier på hur externa faktorer korrelerar med en viss sjukdom säger ju bara något om statistiken, den patient en läkare har framför sig är en individ. Så om en hög procent av alla med autoimmuna sjukdomar har problem med gluten så betyder det inte att just den patienten har det. 

 

Det är väl lite av ett detektivarbete där man får leta (och prova!) efter vad som "triggar" sjukdomen. Jag tycker glutenfri kost är något som man kan prova utan särskilt mycket problem. Och om det hjälper mot ens sjukdom/symptom så är det väl en ganska smidig lösning.

Link to comment
Share on other sites

Kvicksilver och andra metaller i munnen är naturligtvis inte bra men det jag vill belysa är att man under en viss period pekar ut en specifik orsak till ohälsa på ett sätt som kanske inte är helt relevant. Man kan ju som sagt konstatera att dom autoimmuna sjukdomarna ökat även hos dom som är så unga att dom inte haft något amalgam. Precis som med gluten så fanns det många som påstod att det var just amalgamet som var orsaken.

 

I USA där läkare enligt Johanna nått bra resultat genom att ordinera patienter glutenfri kost där är enligt vad jag läste i förrgår 82 % av spannmålen som konsumeras i raffinerad form.

 

Människor går alltså från att ha ätit raffinerad spannmål till att äta en bra näringsrik kost där mycket av spannmålen kanske ersätts med grönsaker och yesss då drar vi slutsatsen att det beror på att dom har uteslutit gluten ur kosten...

 

Dessutom kanske dom får D-vitamintillskott och annat.

 

Förstår din poäng.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...