Jump to content

BOKTIPS för läkare o patienter: Helena Rooth Svensson: Sköldkörteln och mitokondrierna


Gunnel
 Share

Recommended Posts

BOKTIPS för läkare o patienter: Helena Rooth Svensson: Sköldkörteln och mitokondrierna - samverkan och betydelse för individ och folkhälsa.

 

Helena Rooth Svensson har kommit med en uppföljning och fördjupning till "Det Trötta Folket". En bok som beskriver varför en sjukdom i cellerna inte syns i blodprov. Enligt bok som enligt Tore Scherstén, professor emeritus," bör ingå i läkarutbildningen och spridas till primärvårdsläkarna.

 

Det är också en bok för dig som går med alla typiska symtom för sköldkörtelhormonbrist, men som är frisk som en nötkärna enligt blodproven.

 

www.heroscare.se

 

”Kan man ha låg ämnesomsättning trots normala blodvärden,
varför är så många drabbade?
Sköldkörteln och mitokondrierna handlar, liksom författarens första bok, Det trötta folket, om deras samverkan och betydelse för individ och folkhälsa. Den nya boken innehåller fördjupade kunskaper om vävnadshypotyreos, om Q10 en molekyl med många funktioner och med ytterligare fokus på fosterutveckling. Att bli bedömd vara frisk och ha bra värden vid läkarkontroll är ingen garanti för att det inte finns störningar i kroppen.

Läs mer om innehållet under mer om boken»

Boken säljs för 235 kr inklusive moms. Frakt tillkommer.

”Helena Rooth Svensson redovisar här på god vetenskaplig grund mekanismerna bakom utvecklingen av de sjukdomar som följer vid nedsatt energiproduktion i cellerna. Författaren förklarar orsaken till att det medicinska etablissemanget, på grund av uppfattade normala blodvärden, under lång tid kunnat förbise hela detta sjukdomskomplex.

Boken borde ingå som ett obligatorium i läkarutbildningen och även spridas till de läkare som vanligtvis först kommer i kontakt med patienter med denna och liknande åkommor, nämligen primärvårdsläkarna.”

”Att Helena nu tar upp vikten av att se helheten hos patienten och lotsar oss in i våra allra minsta kemicentraler, där många av våra moderna syntetiska ämnen inte är välkomna, är både modigt och nödvändigt.”

Recensioner Tore Scherstén, professor em ​

Läkarna baserar som regel sin diagnostik av sjukdomar på en syntes av patientens beskrivna symtom, objektiva fynd vid fysisk undersökning av patienten, objektiva fynd vid laboratorieanalyser av blod eller vävnad och fynd vid bildåtergivande undersökningar som röntgen eller ultraljud. De objektiva undersökningarna väger oftast tyngst.

Saknas samband mellan symtom och objektiva fynd så uteblir ofta diagnos och patienten får ingen adekvat behandling. Inte sällan blir resultatet att doktorn antar att det är psykiska orsaker till patientens upplevelser och ger behandling därefter, vanligen psykofarmaka.

Hypotyreos, d v s underfunktion i sköldkörteln, är ett vanlig tillstånd som kan avslöjas i blodprover. Ännu vanligare, och som inte avslöjas med blodprov, är bristande sköldkörtelhormonfunktion inne i cellerna. Detta får konsekvenser för cellernas mitokondrier vilket leder till en minskad energiproduktion.

Bristande energiproduktion påverkar ett stort antal kroppsfunktioner och har, förutom att det leder till ett snabbare åldrande, skadliga effekter på vår hälsa. Sjukvården saknar i dag enkla, objektiva metoder för mätning av mekanismerna bakom och konsekvenserna av mitokondriella funktionsdefekter i våra celler.

Helena Rooth Svensson redovisar här på god vetenskaplig grund mekanismerna bakom utvecklingen av de sjukdomar som följer vid nedsatt energiproduktion i cellerna. Författaren förklarar orsaken till att det medicinska etablissemanget, på grund av uppfattade normala blodvärden, under lång tid kunnat förbise hela detta sjukdomskomplex.

Boken borde ingå som ett obligatorium i läkarutbildningen och även spridas till de läkare som vanligtvis först kommer i kontakt med patienter med denna och liknande åkommor, nämligen primärvårdsläkarna.

Bjarne Lembke ​

Med 53 års erfarenhet av medicin och medicinskt tänkande välkomnar jag Helena Rooth-Svenssons nya bok Det Trötta Folket.

Min gamle läromästare i Lund professorn i medicin Nils Söderström lärde mig att: " Diagnosen ställer du med hjälp av den helhetsbild som du kan få av klinisk undersökning och samtal med patienten, laboratorieprover och röntgen skall du endast använda för att bekräfta din bild."

Det är just detta tänkesätt som Helena tar upp i denna bok.

Jag har i 16 år arbetat med människor med svår huvudvärk på Migränskolan och många gånger har jag hört detta: När huvudvärken fortsätter trots insatta mediciner och patienten blir allt mer ängslig över vad som pågår i skallen så tröttnar doktorn och beställer en MR på skallen.

Efter 14 dar ringer han och säger till patienten: "Jag har glädjande besked, du är alldeles frisk". Samma svar får Det Trötta Folket när man har konstaterat att blodvärdena är normala. Då är det psykiskt.

Det stora hälsoproblemet för dagens urbaniserade generationer är sannolikt att stenåldersmänniskans biologiska överlevnadsstrategi har ersatts av tekniskt tänkande, syntetiska droger och födomedel som vi inte har kemiska system att omhänderta.

Att Helena nu tar upp vikten av att se helheten hos patienten och lotsar oss in i våra allra minsta kemicentraler, där många av våra moderna syntetiska ämnen inte är välkomna, är både modigt och nödvändigt.

Denna bok bör läsas med öppet sinne av alla som vill kalla sig "Läkare".

Bjarne Lembke Med.lic. leg.läk.
Spec. företagshälsovård och allmänmedicin
Verksamhetschef Migränskolan.

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Vad är författarens slutsats när det gäller orsaken till att sköldkörteln producerar för lite hormon?

 

Författarens slutsats är att om sköldkörteln producerar för lite hormon är det lätt att diagnosticera sköldkörtelhormonbrist i blodet men hormonerna måste även komma in i cellerna och man kan ha svår brist i cellerna utan att det syns i blodprov. Vävnadshypotyreos ger exakt samma allvarliga symtom som vanligt Hypotyreos. Hon menar att man måste komplettera diagnostiken med symtomlista på samma sätt som man idag diagnosticerar depression utifrån symtom - den kan ju inte verifieras med blodprov men ändå får patienten behandling.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Helenas forskning är revolutionerande eftersom det rör en mycket stor patientgrupp, upp till 20% av befolkningen, av mycket sjuka, kroniskt trötta, patienter med ständig verk. Många insatta läkare menar att fibromyalgi och utmattningssyndrom bara är obehandlade sköldkörtelpatienter men där det inte går att bevisa sjukdomen med blodprov.

 

Redan 2009 kom professor Göran Petersson på Chalmers med de första rönen i ämnet där han drar slutsatsen att det går en miljon odiagnosticerade svenska kvinnor på grund av skolmedicinens diagnosticeringsmetoder.

 

Standardmedicinen idag är syntetiskt T4 i form av Levaxin. Hans slutsats är dock att T4 behövs bara vid verklig brist på T4, vilket är ett litet fåtal patienter. Den stora massan har brist på T3, Liothyronin, vilket bara promille av patienterna får.

 

§  Professor Göran Peterssons rapport 2009:

·         http://publications.lib.chalmers.se/publication/101130-utmattning-och-hypotyreos

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Författarens slutsats är att om sköldkörteln producerar för lite hormon är det lätt att diagnosticera sköldkörtelhormonbrist i blodet men hormonerna måste även komma in i cellerna och man kan ha svår brist i cellerna utan att det syns i blodprov. Vävnadshypotyreos ger exakt samma allvarliga symtom som vanligt Hypotyreos. Hon menar att man måste komplettera diagnostiken med symtomlista på samma sätt som man idag diagnosticerar depression utifrån symtom - den kan ju inte verifieras med blodprov men ändå får patienten behandling.

 

Jag menade vad hon anser är orsaken till problemen med sköldkörtelhormon. Om man bara tar extra hormon så har man ju inte kommit åt orsaken.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag menade vad hon anser är orsaken till problemen med sköldkörtelhormon. Om man bara tar extra hormon så har man ju inte kommit åt orsaken.

 

Jag menade vad hon anser är orsaken till problemen med sköldkörtelhormon. Om man bara tar extra hormon så har man ju inte kommit åt orsaken.

 

Hon förklarar varför det är ett tillstånd som måste behandlas med sköldkörtelhormon och kosttillskott.

 

Göran Petersson rapport är nog bästa sammanfattningen om vad som kan gå fel och varför man behöver högre doser hormoner.

 

Det vore väl underbart om man kunde hitta en förklaring till varför alla dessa sjukdomar bryter ut och det enda vi vet är att det är en starkt ärftlig genetisk faktor.

Sköldkörtelhormoner är i likhet med insulin, livsuppehållande hormoner. Sköldkörtelhormoner påverkar varenda cell i kroppen. Däremot verkar det komma mer och mer forskning som befäster gluten och spannmål samt D.vitaminbrist som utlösande faktor för alla de autoimmuna tillstånden.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Hon förklarar varför det är ett tillstånd som måste behandlas med sköldkörtelhormon och kosttillskott.

 

Göran Petersson rapport är nog bästa sammanfattningen om vad som kan gå fel och varför man behöver högre doser hormoner.

 

Det vore väl underbart om man kunde hitta en förklaring till varför alla dessa sjukdomar bryter ut och det enda vi vet är att det är en starkt ärftlig genetisk faktor.

Sköldkörtelhormoner är i likhet med insulin, livsuppehållande hormoner. Sköldkörtelhormoner påverkar varenda cell i kroppen. Däremot verkar det komma mer och mer forskning som befäster gluten och spannmål samt D.vitaminbrist som utlösande faktor för alla de autoimmuna tillstånden.

 

Kan det inte helt enkelt vara selénbrist? Det krävs väl selén för att omvandla T4 till T3?

 

Mäter man förresten T3 när man kollar om man har brist?

Link to comment
Share on other sites

Kan det inte helt enkelt vara selénbrist? Det krävs väl selén för att omvandla T4 till T3?

 

Mäter man förresten T3 när man kollar om man har brist?

 

Du har nästan rätt, selen behövs för att bilda sköldkörtelhormoner. Sköldkörtelhormoner bildas av L.tyroxin och jod med hjälp av selen. Sedan behövs zink för en del av processen. Helena förklarar alla dejodinaser mm men allt står beskrivet i boken. Hur som helst så finns det en stor grupp patienter som behöver tillskott av sköldkörtelhormoner. Hon tar även upp 12 patientfall. Tyvärr lämnas dessa patienter helt utan hjälp idag utan vare sig selen eller sköldkörtelhormon. Hon har ett helt kapital om Q10s vikt för mitokondrierna.

 

Ja, fritt T3 kan visa direkt brist i blodet, men det handlar ju om vad som finns i cellerna och det kan vara stora skillnader mellan blod och cell.

 

Sedan har vi ytterligare en dimension på sköldkörtelhormonbrist. Flera läkare har nu börjat forska på nivåer av sköldkörtelhormoner i spinalvätska. Stefan Sjöberg har visat att för 70 % av patienterna hade Levaxin ingen effekt eftersom sköldkörtelhormonnivåerna inte steg i spinalvätska trots att de ökade signifikant i blodet, både T3 och T4. Hormoner från Levaxin tycks inte kunna passera blod-hjärnbarriären. Slutligen kom det forskning från Lund för någon månad sedan som visade att Alzheimerspatienter har signifikant lägre nivåer av sköldkörtelhormoner i spinalvätskan.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Men om det finns tillräckligt med hormon i blodet och problemet egentligen är att det inte kommer in i cellerna som det skall är det då rätt lösning att ge mer hormon?

 

Jo,då behöver man höja sköldkörtelhormonerna i blodet. Dessa fall liknar väldigt mycket ett tidigare känt men betydligt ovanligare tillstånd med resistens mot sköldkörtelhormoner. Dessa patienter har behövt skyhöga doser medicin. Vävnadshypotyreos ger samma effekt med optimering av nivåerna i kroppen men den väsentliga skillnaden är det stora antalet patienter. Samma sak gäller D-vitamin, enligt Dr Kharrazian har 90 % av hans patienter med Hashimoto ett genetiskt fel på receptorerna för D-vitamin vilket gör att han ordinerar 20.000 ie D-vitamin.  

 

Om du nu är så intresserad råder jag dig att köpa eller låna boken. Den är mycket läsvärd.

Link to comment
Share on other sites

Jo,då behöver man höja sköldkörtelhormonerna i blodet. Dessa fall liknar väldigt mycket ett tidigare känt men betydligt ovanligare tillstånd med resistens mot sköldkörtelhormoner. Dessa patienter har behövt skyhöga doser medicin. Vävnadshypotyreos ger samma effekt med optimering av nivåerna i kroppen men den väsentliga skillnaden är det stora antalet patienter. Samma sak gäller D-vitamin, enligt Dr Kharrazian har 90 % av hans patienter med Hashimoto ett genetiskt fel på receptorerna för D-vitamin vilket gör att han ordinerar 20.000 ie D-vitamin.  

 

Om du nu är så intresserad råder jag dig att köpa eller låna boken. Den är mycket läsvärd.

 

Det var just det jag funderade på, om man inte kan utveckla en ännu större resistens mot sköldkörtelhormon om man ger mer. På samma sätt som när man ger typ 2 diabetiker mer insulin när problemet egentligen är insulinresistens.

Link to comment
Share on other sites

Det var just det jag funderade på, om man inte kan utveckla en ännu större resistens mot sköldkörtelhormon om man ger mer. På samma sätt som när man ger typ 2 diabetiker mer insulin när problemet egentligen är insulinresistens.

 

Nej, man blir inte mer resistent än vad man redan är, däremot blir man symtomfri och det är faktiskt så att sköldkörtelhormoner räknas som livsuppehållande medicin. Diabetikerna blir inte MER resistenta mot insulin än vad de redan är även om deras problem, högt blodsocker, kan åtgärdas med lågkolhydratkost. 

 

Jag tror att alla dina frågor kommer att klarna om du helt enkelt läser boken. 

Link to comment
Share on other sites

Handlar boken om det som en del brukar kalla hypotyreos 2?

 

Ja, Mark Starr var först ut med att identifiera tillståndet och ge behandling, han kallade det Hypotyreos typ 2, för att beskriva ett tillstånd som i likhet med diabetes typs 2 behövde behandlas med tilläggshormoner, Den korrekta benämningen är "Vävnadshypotyreos".

Link to comment
Share on other sites

Ja, Mark Starr var först ut med att identifiera tillståndet och ge behandling, han kallade det Hypotyreos typ 2, för att beskriva ett tillstånd som i likhet med diabetes typs 2 behövde behandlas med tilläggshormoner, Den korrekta benämningen är "Vävnadshypotyreos".

 

Är det konsensus kring det sistnämnda eller är det bara en del som anser att den korrekta benämningen är "Vävnadshypotyreos"?

 

Måste dom som har det äta hormoner livet ut? Vet du om dom klarar sig med samma dos eller om en del behöver öka dosen med tiden?

Link to comment
Share on other sites

Är det konsensus kring det sistnämnda eller är det bara en del som anser att den korrekta benämningen är "Vävnadshypotyreos"?

 

Måste dom som har det äta hormoner livet ut? Vet du om dom klarar sig med samma dos eller om en del behöver öka dosen med tiden?

 

Konsensus - ja, äta livet ut - ja, öka dosen - nej.

Link to comment
Share on other sites

Tack Gunnel för att du tog upp detta viktiga ämne! Jag har köpt och läst båda böckerna. Tyvärr får man inte hjälp med sina symtom, när proverna TSH, T4 och T3 är inom referens. Suck!

 

Vilka symptom har du?

 

Vad säger läkaren om dina symptom?

Link to comment
Share on other sites

Fick nyligen brev från läkaren: Alla provsvar är bra, kan inte göra mera, acceptera att leva med symtomen.

Har symtom, som stämmer med vävnadshypotyreos. trötthet mest fysiskt, andfådd, sociala aktiviteter får stå tillbaka, led/muskelvärk, domningar i armar/vader, orgelbunden hjärtrytm - extraslag, får lätt blåmärken, frusenhet-kalla händer/fötter, svårt tåla kyla.

Jag accepterar inte att må så här! Helenas böcker kan jag verkligen rekommendera till alla, som behöver ny kunskap i ämnet.

Link to comment
Share on other sites

Fick nyligen brev från läkaren: Alla provsvar är bra, kan inte göra mera, acceptera att leva med symtomen.

Har symtom, som stämmer med vävnadshypotyreos. trötthet mest fysiskt, andfådd, sociala aktiviteter får stå tillbaka, led/muskelvärk, domningar i armar/vader, orgelbunden hjärtrytm - extraslag, får lätt blåmärken, frusenhet-kalla händer/fötter, svårt tåla kyla.

Jag accepterar inte att må så här! Helenas böcker kan jag verkligen rekommendera till alla, som behöver ny kunskap i ämnet.

 

Kolla temp och blodtryck och hur många dagar är din menscykel då kanske du kan få gehör hos en gynekolog - de är ofta bättre uppdaterade på vad hormonbrist kan ställa till med. Enligt våra erfarenheter i sköldkörtelföreningen är menscykelns längd en klockren indikator på en väl inställd hypotyreos dvs de som blir symtomfria får en 28-dagars menscykel. Underbehandlad eller obehandlad hypo ger längre cykler samt långa, rikliga, menstruationer ofta kombinerat med svår PMS. Hoppas verkligen du får hjälp.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Fick nyligen brev från läkaren: Alla provsvar är bra, kan inte göra mera, acceptera att leva med symtomen.

Har symtom, som stämmer med vävnadshypotyreos. trötthet mest fysiskt, andfådd, sociala aktiviteter får stå tillbaka, led/muskelvärk, domningar i armar/vader, orgelbunden hjärtrytm - extraslag, får lätt blåmärken, frusenhet-kalla händer/fötter, svårt tåla kyla.

Jag accepterar inte att må så här! Helenas böcker kan jag verkligen rekommendera till alla, som behöver ny kunskap i ämnet.

 

Det är ju märkligt att när läkarna inte hittar orsaken till symptomen så lämnar dom patienten åt sitt öde.

 

Vad äter du en vanlig dag?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 Jag borde ha lagt till "gynekologer och barnmorskor" i titeln. Med tanke på allt viktigt HRS skriver om vikten av sköldkörtelhormonnivåer för fostret, borde man prioritera alla läkare som kommer i kontakt med gravida kvinnor, VC, gynekologer och mödravården.

Jag skulle även vilja kommentera några fakta i boken. Hon pratar om en återhämtningsperiod om endast tre månader för att återfå god hälsa och blir man inte symtomfri inom tre månader skall man få testa Lio, T3, det aktiva hormonet, något som brukar ta åratal innan patienter till slut eller alls får T3.

Den stora skillnaden i denna upplaga är hennes hyllning av NDT eller "biologiska preparat". På sid 85 står: "Patienter som inte svarar på eller tycker sig må bra på T4 eller T4/T3 måste få en möjlighet att prova ett biologiskt preparat och behandlingen måste riktas mer individuellt än vad som sker idag." Hon refererar även till en studie (Hoang) där hälften av patienterna upplevde en väsentlig förbättring avseende NDT. Märker man ingen förbättring skall man få prova andra preparat, t ex Lio och NDT. Dessa 3 - 4 månader står i skarp kontrast till Läkemedelsverkets krav att man skall ha gått ett år med stabila blodprov och med symtom innan man får prova NDT.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 Jag borde ha lagt till "gynekologer och barnmorskor" i titeln. Med tanke på allt viktigt HRS skriver om vikten av sköldkörtelhormonnivåer för fostret, borde man prioritera alla läkare som kommer i kontakt med gravida kvinnor, VC, gynekologer och mödravården.

Jag skulle även vilja kommentera några fakta i boken. Hon pratar om en återhämtningsperiod om endast tre månader för att återfå god hälsa och blir man inte symtomfri inom tre månader skall man få testa Lio, T3, det aktiva hormonet, något som brukar ta åratal innan patienter till slut eller alls får T3.

Den stora skillnaden i denna upplaga är hennes hyllning av NDT eller "biologiska preparat". På sid 85 står: "Patienter som inte svarar på eller tycker sig må bra på T4 eller T4/T3 måste få en möjlighet att prova ett biologiskt preparat och behandlingen måste riktas mer individuellt än vad som sker idag." Hon refererar även till en studie (Hoang) där hälften av patienterna upplevde en väsentlig förbättring avseende NDT. Märker man ingen förbättring skall man få prova andra preparat, t ex Lio och NDT. Dessa 3 - 4 månader står i skarp kontrast till Läkemedelsverkets krav att man skall ha gått ett år med stabila blodprov och med symtom innan man får prova NDT.

 

Var köper man ndt och dom andra preparaten?

Link to comment
Share on other sites

Det syntetiska Liothyronin kan skrivas ut av alla svenska läkare som vilken medicin som helst på recept. Angående Naturligt sköldkörtelhormon/biologiska preparat måste man söka licens för. Den är godkända i USA och Kanada, men tydligen är marknaden för liten i Sverige för att bolagen skulle kosta på en certifiering i landet, men medicinerna tas efter licensansökan. De vanligaste preparaten är: Erfa Thyroid, Armour Thyroid och Nature Throid.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det syntetiska Liothyronin kan skrivas ut av alla svenska läkare som vilken medicin som helst på recept. Angående Naturligt sköldkörtelhormon/biologiska preparat måste man söka licens för. Den är godkända i USA och Kanada, men tydligen är marknaden för liten i Sverige för att bolagen skulle kosta på en certifiering i landet, men medicinerna tas efter licensansökan. De vanligaste preparaten är: Erfa Thyroid, Armour Thyroid och Nature Throid.

 

Jag menade det som kallas NDT eller menar du att alla gör det?

 

Jag har fått intrycket att många köper det på eget bevåg så jag trodde att vem som helst kunde köpa det i Sverige.

Link to comment
Share on other sites

Nej, NDT är kontrollerade receptbelagde och licenskrävande läkemedel. Det är väldigt många som inte blir symtomfria på Levaxin och efterhand som vi patienter blir mer upplysta och pålästa, vilket man inte kan berömma alla läkare för, kräver NDT, men det är lögn i helsike att få det utskrivet idag och i ren desperation importerar folk medicin från internet. Men för oss kan det vara skillnaden mellan heltidssjukskriven och att arbeta fulltid och är man då utförsäkrad är valet inte så svårt. Jag har idag Erfa Thyroid från endokrinologen på KS efter fem års kamp, men jag fick åka utomlands för att få hjälp vilket är en helt absurd situation, att man med en kronisk sjukdom skall behöva åka utomlands för att få livuppehållande medicin. Tänk om diabetikerna skulle behöva åka utomlands för att få insulin, men av någon anledning inser inte läkarna att man dör av sköldkörtelhormonbrist.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nej, NDT är kontrollerade receptbelagde och licenskrävande läkemedel. Det är väldigt många som inte blir symtomfria på Levaxin och efterhand som vi patienter blir mer upplysta och pålästa, vilket man inte kan berömma alla läkare för, kräver NDT, men det är lögn i helsike att få det utskrivet idag och i ren desperation importerar folk medicin från internet. Men för oss kan det vara skillnaden mellan heltidssjukskriven och att arbeta fulltid och är man då utförsäkrad är valet inte så svårt. Jag har idag Erfa Thyroid från endokrinologen på KS efter fem års kamp, men jag fick åka utomlands för att få hjälp vilket är en helt absurd situation, att man med en kronisk sjukdom skall behöva åka utomlands för att få livuppehållande medicin. Tänk om diabetikerna skulle behöva åka utomlands för att få insulin, men av någon anledning inser inte läkarna att man dör av sköldkörtelhormonbrist.

 

Ja det är ju konstigt att man inte kan få hjälp i Sverige. Hör du till dom som hypotyreos som syns på proverna som sjukvården tar?

 

Vad är det för skillnad på Erfa Thyroid och Levaxin?

Link to comment
Share on other sites

Ja det är ju konstigt att man inte kan få hjälp i Sverige. Hör du till dom som hypotyreos som syns på proverna som sjukvården tar?

 

Vad är det för skillnad på Erfa Thyroid och Levaxin?

Jag har helt vanlig hypotyreos som diagnosticerats via TSH-prov.

 

Levaxin innehåller bara syntetiskt T4 som skall omvandlas till det aktiva T3. Erfa Thyroid innehåller alla de fem hormoner sköldkörteln tillverkar: T1, T2, T3, T4 och kalcitonin med naturliga bärarproteiner.

Link to comment
Share on other sites

Jag har helt vanlig hypotyreos som diagnosticerats via TSH-prov.

 

Levaxin innehåller bara syntetiskt T4 som skall omvandlas till det aktiva T3. Erfa Thyroid innehåller alla de fem hormoner sköldkörteln tillverkar: T1, T2, T3, T4 och kalcitonin med naturliga bärarproteiner.

 

Tack för upplysningen! Intressant att det innehåller kalcitonin också. När det gäller preparat man köper i hälsokosten är det ju ofta mineraler och vitaminer i också när man läser det finstilta men det är väl inte så vanligt när det gäller läkemedel.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...