Intressant reflektion om mina förhöjda levervärden (ASAP/ALAT) och att vara i Ketos! :D


Pingvin

Recommended Posts

Under tiden man utreder mig för Conn's Sjukdom, har man först nu hunnit kolla dygnsinsamlingen av min urin, utan att kunna jämföra dem med blodproverna man tagit då analysen av dessa ej ännu hunnit komma tillbaka. Ett brev kom för någon dag till mig och i den stod det följande:

 

 

...Aldosteron ligger normalt, detsamma gäller kreatinin, natrium och kalium. Dock ligger dina levervärden (ASAT och ALAT) båda högre än normalt...

 

 

Det kan tyckas oroväckande, men när man sätter sig in i ASAT och ALAT så är det kvoten av dessa som är intressant. Att de är högre än normalt finns det många orsaker till. Dessutom har de alltid varit förhöjda på mig sedan de första gången tog leverprover på mig i samband med en infektion som slog mot hjärtat vid 1998/1999. Det har inte försämrats sedan dess utan alltid varit "högre än normalt". Men det vet inte den här relativt nya läkaren som inte varit med under alla år och det står inte i journalerna eftersom Carema även där lyckades att inte skicka med journalerna när vi bytte från deras värdelösa vårdinrättning.

 

Om vi nu går vidare. Låt oss titta på mekanismer bakom ketos. Det som man befinner sig i när man använder fett som primär energikälla. Levern är det organ som enkelt förklarat gör om fettsyror till ketoner. Levern har också hand om att tilverka upp till 200g glukogener om dagen genom en process som heter glukoneogenes. Den gör om proteiner (aminosyror) till glukogener som vissa organ behöver i liten del, och upprätthålla blodsockret således på normal nivå. Detta sker i allra högsta grad under kontrollerad ketos. Jag äter då strikt LCHF, dvs max 5% kolhydrater.

Får ursäkta, men jag tänker använda mig av bland annat WikiPedia nu, men det stämmer rätt bra med allt annat jag läst in länge på många andra ställen:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Glukoneogenes
 

 

 

 

Glukoneogenes är en energikrävande process där glukos bildas från andra enklare föreningar som cellen inte kan bryta ner. Exempel på föreningar som genomgår glukoneogenes är laktatglycerol och alanin. Glukoneogenes sker huvudsakligen i levern under fasta. Främst hjärnan och röda blodkroppar (erytrocyter) är beroende av kontinuerlig tillförsel av glukos eftersom det är deras enda energikälla (hjärnan kan även förbränna ketonkroppar).

Glukoneogenesen är en process som motsvarar en bakvänd glykolys. Startmolekylerna kan vara vilken intermediär som helst i citronsyracykeln eller glykolysen, samt glycerol, laktat och vissa aminosyror som bryts ner i olika delar av kroppen.
 

Här är det viktigt att förstå att LCHF är en definition av fasta, fast man äter. LCHF uppfyller alla kriterier för vad som klassas som fasta. Ovanstående sker när man är på ketogen kost, dvs. använder ketoner som primärt bränsle.

Sedan lär vi titta på vad Ketosyra är för något. Det kommer vi behöva inför vad som kommer längre fram.
 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D02.241.755
 

 

 

MeSH Tree Location(s) for Keto Acids (ketosyra)

Förklaring:
Organiska syror bestående av en funktionell ketongrupp och en karboxylsyragrupp. De bildas genom omvandling av t ex aminosyror.

Så nu vet vi det :)


Om vi nu går vidare och tittar på ALAT. Vad är det?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Alaninaminotransferas
 

 

Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalyserar överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.

ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet. Till skillnad från ASAT så finns ALAT bara i cytoplasman hos leverceller så därför kan värdet blir lägre vid leverskada än vid provtagning av ASAT. Virushepatit orsakar mycket höga ALAT-värden. Mängden ALAT i blodet halveras på 36 timmar.

 

 

Och vad är då ASAT?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aspartataminotransferas

 

 

 

Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som har till uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från aspartat till en ketosyra. ASAT förekommer främst i hjärtalever och skelettmuskulatur. I levern finns ASAT både i mitokondrier och i cytoplasman till skillnad från ALAT som bara finns i cytoplasman. Vid skador på något av dessa organ kan ASAT mätas i blodet. Mängden ASAT halveras i blodet på ungefär 12 timmar.

 

 

Ovanstående går ihop med vad jag i övrigt läst här och var där folk berättat att deras ASAT och ALAT är förhöjda. Det kan bero på faktumet att många som går på LCHF även är överviktiga och har fortfarande fetma. Då har man också sådana förhöjda värden. Man kan också ha förhöjda värden av dessa på grund av att man sover dåligt och är i stress.

Men vad ovanstående även säger, är att ASAT och ALAT givetvis är förhöjda eftersom de förekommer i hela ständiga processen där kroppen faktiskt tillverkar egna glukogener för att upprätthålla blodsockret och förse de få delar som behöver glukogener för att fungera. Det är alltså förmodligen ingen skada på levern, utan att en process sker i omfattning. Det som även är intressant, men även bekräftat i studier här och var, är att min förr förra läkare sa att mina levervärden var över normalt, men att de var något lägre än de innan. Varför den här läkaren inte sett de levervärdena innan kan man fråga sig. Får påpeka det för honom.


Någon annan som även haft läkare som reagerat på förhöjda ASAT/ALAT värden? :)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.