Jump to content

Recommended Posts

"onyanserade klimatlarmen"?

 

Ja det skulle väl vara att vi påverkar klimatet överhuvudtaget. Av det jag läst så tycker jag det finns skäl att tvivla på att vi påverkar klimatet. Det finns professorer som påstår att vår inverkan på växthuseffekten är 0,28%.

 

Det faktum att vi är i fas med en klimatcykel där den värmeperiod vi befinner oss i nu startade på mitten av 1800-talet får mig att luta åt hållet att vi kan inte göra något åt klimatet. Om hundra år skrattar folk åt dagens politikers hybris där de trodde att de kunde påverka klimatet...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ja det skulle väl vara att vi påverkar klimatet överhuvudtaget. Av det jag läst så tycker jag det finns skäl att tvivla på att vi påverkar klimatet. Det finns professorer som påstår att vår inverkan på växthuseffekten är 0,28%.

Det som bekymrar mig mest är att vi inte kan lita på professorer alls längre, eller i alla fall är det svårt att veta VEM av dem vi ska lita på utan en fullständig kontroll av deras bakgrund, vem som bekostar deras forskning osv och hur många av oss hinner med det? Istället gör i alla fall jag så att jag läser för och emot eller använder mitt sunda förnuft om saker. Om detta sedan blir rätt eller fel får tiden utvisa.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

 

Min slutsats blir att: Visst ska vi sluta äta konventionellt uppfött kött men vi ska istället äta helt gräsbetat ekologiskt nötkött istället! 

 

Jag vet inte, kor behöver mycket land för att kunna beta, kanske mer land än maten som de får i dag växer på.

Link to comment
Share on other sites

Behövs inte korna för att ge ny näring åt den mark som det har odlats på? Tar vi bort boskap så får vi mer och mer utarmade åkrar som vi måste konstgödsla.

Ibland känner jag mig snurrig av alla tankar Forumet och LCHF väcker. Nu började jag fundera på en fortsättning av ditt inlägg. Gödsel ger ju näring till jorden, spelar det då roll vad djuret äter för kvalitén på gödslet och därmed kvalitén som uppstår i själva jorden, som in sin tur påverkar kvalitén på kommande grödor?

 

Vad händer om djuret är fullt av antibiotika och har fel fettsammansättning, påverkar det gödslet?

Link to comment
Share on other sites

Animalisk köttproduktion är en nödvändighet för att klara försörjningen av människosläktet. Varför då? -Helt enkelt därför att djuren kan äta sådana födoämnen som inte är odlade av människan utan finns där helt naturligt. Att inte utnyttja denna resurs och istället satsa på högintensiv massiv mekaniserad odling av monokulturer som soja och baljväxter m.m för veganartad direktkonsumtion skulle verkligen knäcka ekosystemet på denna planeten. Detta är faktum som ligger utanför Chalmers forskares och andra IPCC nördars skygglappar. Fakta som sopas under mattan då detta inte ryms i deras teoribyggen (läs luftslott).

Att vi i Sverige inte skulle ha grönytor nog för att försörja populationen av betesdjur är rejält skrattretande. Det skulle vara intressant att bara jämföra hur mycket grönyta som varje år intensivklipps - parker, vägrenar, gräsmattor m.m - jämfört med areal som används som till betesvall och skördas av till "traktorägg" (dvs vita bollar med ensilage) ett par ggr om året. Vad är miljöbelastningen i koldioxid för detta matslöseri - gräs som bara lämnas att kompostera? Då skall vi betänka att detta nog bara är miljardelen av en promille jämfört med allt ätbart kossorna skulle kunna tugga i sig ute i naturen och omvandla till gott kött till nytta för människan - helt utan maskiner. Dessutom skulle detta leda till öppna landskap och en välmående ekologisk mångfalt i naturen istället för stereotypa landskap av massodlingar av vegangröda överallt.

Ett utmärkt talesätt i sammanhanget är; Man skall inte äta upp maten för maten :lol: !

  • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...