Jump to content

Vanligt vatten skulle kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdom


Pingvin
 Share

Recommended Posts

http://www.doktorn.com/artikel/vanligt-vatten-skulle-kunna-f%C3%B6rebygga-hj%C3%A4rt-och-k%C3%A4rlsjukdom

 

 

 

Forskare vid Lunds universitet undersöker möjligheten att vanligt vatten kan förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Forskningen bygger på att du genom att du dricker mycket vatten minskar kroppens utsöndring av ett potentiellt diabetesframkallande hormon, vasopressin.

 

Svårstuderat hormon

Vasopressin frisätts från hypofysen i hjärnan och reglerar bland annat salt- och vätskebalansen i kroppen. Det har tidigare varit svårt att studera vasopressin då det saknats tillförlitliga mätmetoder och att det försvinner snabbt ur kroppen. Med en ny mätmetod har nya möjligheter öppnats anser forskarna. Istället för att mäta vasopressinet mäter man ett protein, copeptin, som bildas samtidigt som vasopressin.

Genom att studera 16 år gamla prover visade det sig att copeptinnivåerna verkar kunna förutspå diabetes senare i livet. Höga copeptin-nivåer var förenat med två till tre gånger så hög risk att insjukna i diabetes.

 

Kopplat till högt blodtryck och fetma

Forskaren bakom studien, Sofia Enhörning, läkare och nyligen disputerad vid Lunds universitet, konstaterar att vasopressin, mätt som copeptin, inte bara är kopplat till diabetes utan även till exempelvis högt blodtryck och fetma, något som innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Fetma och diabetes är ett växande problem över hela världen och innebär såväl en större hälsorisk som ökade samhällsskostnader. 

 

Tre liter extra vatten

Att dricka vatten späder ut blodet och kroppens utsöndring av vasopressin minskar skriver forskarna. Därför låter man i en pågående studie försökspersoner dricka tre extra liter vatten per dygn för att undersöka om den sänkta nivån av vasopressin leder till förbättrad sockerfrisättning.

Sofia Enhörning säger att man nu kommer studera om man kan förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar genom att tidigt sänka vasopressinnivån i blodet. 

 

Tre liter extra vatten... utöver hur mycket vatten i övrigt? 2 liter?  :blink:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...