Jump to content

tandbrush

Recommended Posts

Jag såg nyss en dokumentär som fick mig att tänka mer på om LCHF faktiskt är bra eller inte. Den visade djuridustrin's effekt på vatten, regnskogen, klimatförrändringar, tex. Du kan se mer på hemsidan.
 
Det som oroar mig är att om detta är korrekt, så kommer Matrevolutionen som pågår just nu att ta kål på planeten. 
 
Jag vet att det kommer komma upp saker om gräsbetande djur, filmen har ett klipp (vid 40 minuter eller nåt) om hur det är värre än industrikött. (Jag tänker inte länka filmen för uppenbara anledningar)

KFm6UId.png

 

Och så här skulle det se ut.

7w3nUVy.png

 

Som kritik har den lite dåliga poänger, till exempel så försökte den säga att ha djur på tomten för kött inte är hållbart genom att filma en man som slaktar en höna så dramatiskt som de kunde, eller att filmmakaren inte hittade någonting om djurindustrin på en hemsida om plastpåsar.
 
 
 
 
Vad tycker ni?  Är kött (och särskilt LCHF), gräsbetat eller inte, för farligt för planeten?

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte förstå varför köttkonsumtionen sätts i samband med LCHF, vanligtvis äter man inte mer kött med ketogen kost, man äter mer fett :)

Jag vet det, men de flesta LCHFare äter mer kött (är jag väldigt säker på iaf) än icke-LCHFare, och LCHF är mest kött- och grönsaks-baserad. Skulle inte folk äta mer kött om de visste att fett inte var onyttigt ändå?

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inga som helst problem med att äta kött.. inte ens för planeten!

 

Däremot så ser jag stora problem med dagens uppfödning av djur.. medels olja.. vilket i sin tur leder till att jag blir tvungen att åka miltals med bilen för att få tag på anständigt gräsbetat kött!

 

Problemet ligger snarare i att de flesta affärer bara erbjuder fulkött.. vilket ingen borde äta.. för hälsan och för miljön oså slapp man åka miltals med bilen!1

 

Framförallt vill jag ha en lagstiftning som tvingar alla affärer att erbjuda gräsbeteskött!

 

Framförallat nöt och får.. iomed att de inte påverkar miljön annat än positivt!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Om jag inte har helt fel, så räcker knappast världens hela bördiga landareal heller till för att förse mat från växtriket för den växande mängden folk på klotet. Alltså, återstår genmanipulation av mat eller en begränsning av populationen som åtgärder så småningom.   

Link to comment
Share on other sites

Om jag inte har helt fel, så räcker knappast världens hela bördiga landareal heller till för att förse mat för den växande populationen på klotet. Alltså, återstår genmanipulation eller en begränsning av populationen som åtgärder så småningom.   

Du har fel.. Indien lär kunna föda nuvarande världsbefolkning.. om de hade haft en fungerande infrastruktur.. samtidigt som många i Indien svälter.

 

Det handlar mer om vem som äger jorden.. och då lönar det sig bättre att låta jorden ligga i träda.. likaså i EU där större delen av budgeten går till att betala bönder för att inte odla mat!

 

Det handlar altså mer om att det inte lönar sig att odla mat för folk som inga pengar har!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Om framtiden vet vi föga.. dock vet vi att billig oljeodlad/uppfödd mat snart blir en bristvara.. kanske oxå att peak Fosfor gör att vi blir tvungna att gå över till en mer miljövänlig och växelverkande matproduktion.

 

Det innebär att vi blir tvungna att hålla djur för att få gödning!

 

Förmodligen kommer vi att kriga om den sista oljan och Fosforn.. men till slut så är det slut på billig mat.. och då kommer antingen de fattiga att svälta ihjäl eller göra uppror.. oroliga tider stundar hur som helst.

 

Iallafall så är det vansinningt att vi betalar bönder för att plantera träd på jordbruksmark och att betala dem för att inte odla vilket vi gör i dag.

 

Maten i dag är på tok för billig, det beror till stora delar på billig olja och att vi stjäl fosfor.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Höjda skatter har väl aldrig löst några problem... samma oändliga myt som att springa skulle hjälpa mot fetma ? Man behöver jobba och subventionera för att hitta alternativa lösningar istället.  Ungefär som lågkålhydratkost...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att frågan HUR vi ska få fram den föda som vi är biologiskt anpassade till är sekundär. Huruvida planeten kan eller inte kan klara viss belastning har ingen som helst bäring för vad just jag bör äta. Artegen mat specificeras av våra gener och är något givet för varje organism på jorden.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Subventioner kräver väl i och för sig skattemedel men då kan man ju ta ut dessa där det finns att hämta. Av var och en efter förmåga till var och en efter behov...

 

Man kan även omdisponera befintliga medel. Allting behöver inte finansieras med nya pengar. Medel som t.ex går åt att vidareforska i sockerkulturen, kan läggas om lätt  En bra början...   

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Grundläggande för biodynamisk odling är bilden av gården som en organism. De olika delarna av gården skapar en helhet som hänger samman. Det innebär att varje gård är genomtänkt och planerad utifrån dess egna individuella förutsättningar och kvaliteter. Jorden, växter och djur vårdas med respekt för deras egenvärde och natur. Hänsyn till samspelet i naturens cykler och rytmer tas in i odlingsplaneringen. Den biodynamiska metoden skapar förutsättningar för en djupare relation mellan odlaren och det omgivande landskapet, årstidernas föränderlighet och naturens långvariga sammanhang.


Genom att så långt som möjligt upprätthålla en självförsörjning på foder, kompost och gödsel, åstadkommer odlaren en effektiv skötsel av gårdens resurser. Detta är speciellt viktig i en tid när fenomen som klimatförändring och kol-bindning påverkas av jordbruket. Forskning har visat att ett kretsloppsbaserat jordbruk är en av de bästa metoderna för att klara många av det moderna jordbrukets utmaningar. I ett sådant ingår en mångsidig växtföljd med klövervall, balans mellan växtodling och djurhållning anpassad till gårdens egen andel av foderproduktion, kompostering och gödselhantering och åtgärder som långsiktigt ökar jordens bördighet.


http://www.demeter.nu/index.php?id=4


 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Men... som vanligt tar men oerhört komplexa problem och formulerar en enkel lösning... personligen tror jag inte att de mänskliga koldioxid utsläppen varken gör från eller till utan att det är helt andra faktorer som styr.

Det kan vara så och väljer vi försiktighetsprincipen ändå har vi väldigt lite att förlora jämfört med om du har fel och vi väljer att göra ingenting.
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Man kan även omdisponera befintliga medel. Allting behöver inte finansieras med nya pengar. Medel som t.ex går åt att vidareforska i sockerkulturen, kan läggas om lätt En bra början...

Pengarna från sockerkulturen är ett välkommet tillskott men de lär nog dröja. Det bästa vi kan göra nu är att rösta på v eller mp om några veckor.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sekundärt för dig men eventuellt primärt för dina barnbarns barn, dom behöver ett klimat att odla och föda upp djur i innan det ligger artegen mat på tallriken. Vi kan välja försiktighetsprincipen eller att fortsätta med Thailandsresor och konstgödsel.

Vad jag menar är att jag inte vill acceptera att äta artfrämmande mat oavsett hur det skulle motiveras.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Jag vet det, men de flesta LCHFare äter mer kött (är jag väldigt säker på iaf) än icke-LCHFare, och LCHF är mest kött- och grönsaks-baserad. Skulle inte folk äta mer kött om de visste att fett inte var onyttigt ändå?

Tro får man göra i kyrkan  ;) Jag har lite svårt att förstå din sista mening men jag uppfattar det som en viss fetträdsla från din sida men det är helt ok att rätta mig om jag har fel. :) Nej min vän, att äta LCHF handlar om att öka fettet eftersom man inte mår bra av att äta för mycket protein med bland annat den blodsockerhöjning till följd som LCHF:are vill undvika.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte alls på att LCHF:are skulle äta mer kött än andra. Det är något som aftonbladet brukar påstå.

"Gå ner i vikt med KÖTT-dieten", typ.

Jag äter inte mer kött än tidigare (f. LCHF), snarare tvärtom. Eftersom mitt fett-E% är mycket högre så kan jag konstatera att jag generellt äter mer av smör, och mindre av allt annat. Inklusive kött.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Det kan vara så och väljer vi försiktighetsprincipen ändå har vi väldigt lite att förlora jämfört med om du har fel och vi väljer att göra ingenting.

 

Vi kan förlora mycket mera på ”försiktighetsprincipen.” Att överreagera kan få stora negativa konsekvenser. Ibland är det bättre att göra ingenting. Att vänta och se vad som händer kan vara mera ”försiktigt” än att agera för snabbt.

 

Att överreagera i en så stor global fråga innebär en gigantisk felsatsning som får stora konsekvenser för vår framtid. Klimatpolitiken är inte gratis, och tar fokus och resurser från andra viktiga områden. Klimatet har alltid varierat av naturliga orsaker, och kommer alltid att variera oavsett vad vi gör. Att då lägga enorma resurser på att försöka hindra en klimatförändring är bara idiotiskt.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vi kan förlora mycket mera på ”försiktighetsprincipen.” Att överreagera kan få stora negativa konsekvenser. Ibland är det bättre att göra ingenting. Att vänta och se vad som händer kan vara mera ”försiktigt” än att agera för snabbt.

 

Att överreagera i en så stor global fråga innebär en gigantisk felsatsning som får stora konsekvenser för vår framtid. Klimatpolitiken är inte gratis, och tar fokus och resurser från andra viktiga områden. Klimatet har alltid varierat av naturliga orsaker, och kommer alltid att variera oavsett vad vi gör. Att då lägga enorma resurser på att försöka hindra en klimatförändring är bara idiotiskt.

 

Jag förespråkar absolut inte att aktivt förhindra en klimatförändring (med diverse ingenjörskonst, det vore idiotiskt). Jag tycker bara att vi ska avstå från att driva på en klimatförändring så som vi eventuellt gör genom att konsumera fossila bränslen. Vad ser du för risker med sol och vindkraft, svampplockning istället för thailandsresor?
Link to comment
Share on other sites

Vi kan förlora mycket mera på ”försiktighetsprincipen.” Att överreagera kan få stora negativa konsekvenser. Ibland är det bättre att göra ingenting. Att vänta och se vad som händer kan vara mera ”försiktigt” än att agera för snabbt.

 

Att överreagera i en så stor global fråga innebär en gigantisk felsatsning som får stora konsekvenser för vår framtid. Klimatpolitiken är inte gratis, och tar fokus och resurser från andra viktiga områden. Klimatet har alltid varierat av naturliga orsaker, och kommer alltid att variera oavsett vad vi gör. Att då lägga enorma resurser på att försöka hindra en klimatförändring är bara idiotiskt.

 

 

 

Håller inte med. Jag känner en forskare som var med i klimatpanelen då man tog beslut om försiktighetsprincipen. Då kunde man inte helt säkert säga om klimatpåverkan berodde på människan eller ej (tror detta var runt 2008, kanske lite innan?), men de tog beslut om att rekommendera en mer preventiv hållning av försiktighetsskäl därför att risken och eventuella skador skulle bli väldigt svåra att åtgärda. Sedan dess verkar ju mer bevis kommit fram som påvisar människans påverkan. Jag tycker bara det är klokt att vara försiktig.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag äter inte mer kött nu än innan LCHF. Vete tusan om jag äter så mycket mer fett heller! Men mer grönsaker. Mer ägg, absolut. Och så äter jag nog totalt mindre än förut, fast nu ät jag alltid mätt och glad.

 

Vi har en global uppvärmning, det har vi haft i ca 18000 år. Det är tveksamt om vi har så mycket med den att göra. Om det är så att vi kan göra något åt klimatet så är kanske det skadligare och värre än att anpassa sig till vad som sker, oavsett vad som ligger bakom.

 

När vi började med jordbruk för ca 10000 år sedan var vi ca 5 miljoner människor på jorden (tror man!). När Jesus gick på jorden (nu gäller det att tro ordentligt) var vi kanske 300 miljoner. Sedan gick det uppåt, men vi nådde inte 1000 miljoner förrän i början på 1800-talet. Nu är vi snart 7000 miljoner människor, det är mycket!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det är ju inte så att man försöker inverka på det naturliga klimatet, man försöka minska miljöpåverkan och miljöförstöring. Att vara försiktig innebär bara att vi måste anpassa vår ekonomiska utveckling till andra parameter, något jag är övertygad vi kan göra utan orsaka civilisationens undergång. Grejen är den att om det värsta scenariot visar sig vara sant så kan det kosta oss mycket mer i slutändan och därför är det bra att vara försiktig.  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vem har mest resurser i den här soppan? Vem har störst möjligheter att manipulera oss?

Den väldiga solcellsindustrin? Vindkraftmaffian? Nja. Någon myser när vi bråkar om köttskatt, hen vet att hen kommer sälja lika mycket fossila bränslen efter en köttskatt, det är en utmärkt dimridå.

 

Det finns en annan möjlig aktör som vi brukar låta oss påverkas av. Tidigare var USA någorlunda på miljötåget, man såg en möjlighet att minska beroendet av olja från Saudiarabien, men så utvecklade man nya utvinningsmetoder och hittade nya fyndigheter och är på väg att bli självförsörjande på fossila bränslen. Vips så växer klimatskeptikerna som svampar ur jorden i usa och svenska cowboys får luft under vingarna. Båda sidor skulle kunna vara manipulerade av ungefär samma kraft; usa före och efter frackingutvinningen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det är inte vad man menar med försiktighetsprincipen (vilket jag tror du vet :P )

 

Försiktighetsprincipen innebär att man ändrar den mänskliga konsumtionen eftersom det med stor sannolikhet är en bidragande faktor till miljöproblem. Hur stor kan vi inte veta, men bättre att vara försiktiga än att stå med facit i hand att det var för mycket.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Låt oss måla upp ett (mest sannolikt fiktivt) scenario där vi om 100 år inser att klimatförändringarna inte var så illa som vi trodde. Kommer vi då att ångra alla de effektivitetsökningar och teknikutveckling som rädslan för klimatförändringarna medförde? Eller den mängden vatten vi sparade från att dra ner på konsumtionen av nötkött?

Kommer vi ångra att vi numer har bostadsområden som är mer eller mindre självförsörjande på energi?

 

Tror ni att dessa grejor hade uppstått i samma fart ifall vi inte hade haft detta ovissa hot hängande över våra axlar? Jag är helt övertygad om att svaret är nej. Vi har givetvis massor kvar att göra, men bollen är iaf satt i rullning.

 

Mer eller mindre alla stora företag med långsiktiga strategier har blivit bättre på att minska sina produkters miljöpåverkan sen klimatlarmen nådde media och den breda befolkningen. En stor del är att kunna skryta med klimatsmarta produkter till klimatoroade konsumenter, men även för att själva spara pengar i form av mer strömlinjeformad produktion och mindre svinn.

 

Ett väldigt tydligt exempel på detta är hur biltillverkarna de senaste åren tävlat om vem som kan göra den mest energisnåla bilen. Detta är bara ett exempel, men ni fattar galoppen. :)

 

Något som är bra med LCHF är att man vanligtvis äter mindre mängder mat, och att man undviker många onödiga snaskvaror. Ett stort problem jag har med LCHF är dock att man "stigmatiserar" mycket mat som mer eller mindre all forskning fastslår som nyttig och klimatsmart, t ex baljväxter, potatis och spannmål (måste inte vara vete). Sen kan LCHF:are välja att undvika dessa varor så mycket de vill av diverse skäl, men jag tycker det skulle vara förargligt ifall det sprids en rädsla för dessa nyttiga livsmedel och folk börjar undvika t ex bönor eftersom dom köpt ngn feltolkad paleo-dogm om "artfrämmande" föda.

Link to comment
Share on other sites

MikaelEdebro o Johanna07, ja mycket går åt rätt håll. Det är ju aldrig fel att utveckla bilar som drar mindre bränsle och att spara och vara sparsam med resurserna. Men OM vi påverkar klimatet mycket så måste vi sluta med en MYCKET stor del av vår fossila energianvändning. Den fossila energin står för ca 80% av mänsklighetens energianvändning. Skulle vi göra dramatiska ändringar så skulle det innebära massvält och en ekonomisk kris som får 30-talet i Tyskland att verka som ett paradis.

 

Även OM vårt fossilbrännande påverkar klimatet mycket så skulle radikala åtgärder vara värre än alternativet att anpassa oss efter de förändringar som EVENTUELLT kommer. Att klimatet ändrar sig hit och dit kan vi naturligtvis vara säkra på, det har det gjort i ca 3 000 miljoner år.

 

Vittvrak: Elfordon suger även om de är coola. Det är trevligt att kunna köra lite mer än några mil, dessutom vill jag inte att det skall ta åtta timmar att tanka. Men jag tycker att elfordon kan vara häftiga, men de kommer aldrig att bli något. Men igår skulle jag provköra en Renault Twizy (ett litet elfordon som inte är såå dumt som andra elfordon), men det var bara halv "tank" så jag fick avstå. Jag hade bara kommit drygt två mil på den laddningen.

 

Jag har bytt jobb pga bilpendling och cyklar nu varje dag till jobbet (1 mil om dagen). Min välskötta fina bil som drar 1 liter/mil och som är 9 år gammal står mest hela tiden i garaget. Trots det pungslår staten mig på 3900 kr/år bara i bilskatt. Jag börjar få nog av detta!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Dessa klimatdiskussioner kopplade till mat blir alltid väldigt underliga...

 

Såhär är det ;-)

 

Jag tror att INGEN vill äta osund mat även om den bra för klimatet och jag tror att nästa ALLA är beredda att ändra sin kosthållning om man VET att det är bra för klimatet och om alternativet är lika nyttigt som den kost man ska ersätta.

 

Problemet är VET man om alternativen är bra för klimatet? och VET man om alternativen är lika nyttiga?

 

Personligen tycker jag att dessa diskussioner mest låter som "snillen spekulerar" och inte är värda att fatta beslut på vad gäller egen kosthållning!

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Låt oss måla upp ett (mest sannolikt fiktivt) scenario där vi om 100 år inser att klimatförändringarna inte var så illa som vi trodde. Kommer vi då att ångra alla de effektivitetsökningar och teknikutveckling som rädslan för klimatförändringarna medförde? Eller den mängden vatten vi sparade från att dra ner på konsumtionen av nötkött?

Kommer vi ångra att vi numer har bostadsområden som är mer eller mindre självförsörjande på energi?

 

Tror ni att dessa grejor hade uppstått i samma fart ifall vi inte hade haft detta ovissa hot hängande över våra axlar? Jag är helt övertygad om att svaret är nej. Vi har givetvis massor kvar att göra, men bollen är iaf satt i rullning.

 

Mer eller mindre alla stora företag med långsiktiga strategier har blivit bättre på att minska sina produkters miljöpåverkan sen klimatlarmen nådde media och den breda befolkningen. En stor del är att kunna skryta med klimatsmarta produkter till klimatoroade konsumenter, men även för att själva spara pengar i form av mer strömlinjeformad produktion och mindre svinn.

 

Ett väldigt tydligt exempel på detta är hur biltillverkarna de senaste åren tävlat om vem som kan göra den mest energisnåla bilen. Detta är bara ett exempel, men ni fattar galoppen. :)

 

Något som är bra med LCHF är att man vanligtvis äter mindre mängder mat, och att man undviker många onödiga snaskvaror. Ett stort problem jag har med LCHF är dock att man "stigmatiserar" mycket mat som mer eller mindre all forskning fastslår som nyttig och klimatsmart, t ex baljväxter, potatis och spannmål (måste inte vara vete). Sen kan LCHF:are välja att undvika dessa varor så mycket de vill av diverse skäl, men jag tycker det skulle vara förargligt ifall det sprids en rädsla för dessa nyttiga livsmedel och folk börjar undvika t ex bönor eftersom dom köpt ngn feltolkad paleo-dogm om "artfrämmande" föda.

Ursäkta en personlig fråga ; är Naturskyddsföreningen en organisation du har förtroende för? (Jag tänker särskilt på deras syn på nötkött).

Link to comment
Share on other sites

MikaelEdebro o Johanna07, ja mycket går åt rätt håll. Det är ju aldrig fel att utveckla bilar som drar mindre bränsle och att spara och vara sparsam med resurserna. Men OM vi påverkar klimatet mycket så måste vi sluta med en MYCKET stor del av vår fossila energianvändning. Den fossila energin står för ca 80% av mänsklighetens energianvändning. Skulle vi göra dramatiska ändringar så skulle det innebära massvält och en ekonomisk kris som får 30-talet i Tyskland att verka som ett paradis.

Vad är det för dramatiska ändringar du snackar om, som du är rädd för? Jag vill påstå att det går plågsamt långsamt framåt, och vi skulle kunna göra mycket mer. Sen att tro att detta skulle påverka ekonomin negativt är helt enkelt fel. Framtiden ligger i att ha den vassaste miljötekniken. Den som ligger i framkant kommer ha stora försprång.

 

 

Dessa klimatdiskussioner kopplade till mat blir alltid väldigt underliga...

 

Problemet är VET man om alternativen är bra för klimatet? och VET man om alternativen är lika nyttiga?

 

Personligen tycker jag att dessa diskussioner mest låter som "snillen spekulerar" och inte är värda att fatta beslut på vad gäller egen kosthållning!

Det är rätt enkelt att analysera och mäta ett födoämnes ekologiska fotavtryck, så jag förstår inte riktigt vad du menar med "snillen spekulerar"?

Jämför man produktion av nötkött med exempelvis bönor så är det inga tveksamheter om vilket som är mest energieffektivt. Allt från utsläpp av växthusgaser, vattenåtkomst och nyttjande av fossilt bränsle. Jag tycker du borde se filmen för att sätta dina åsikter på prov. :)

 

 

 

Ursäkta en personlig fråga ; är Naturskyddsföreningen en organisation du har förtroende för? (Jag tänker särskilt på deras syn på nötkött).

Helt ärligt är jag för dåligt insatt i Naturskyddsföreningens verksamheter för att kunna uttala mig om deras verksamhet. Dom gör säkert mycket bra, men en recension av deras verksamhet beror nog på hur pass progressiv (alt. radikal) man är när det kommer till miljö. I filmen belyses dock hur de största miljöorganisationerna (Greenpeace, Oceana etc) inte vågar ta ställning i denna fråga, även om framställning av kött är en av de största miljöbovarna. Dom är beroende av medlemsavgifter, och förmodligen vågar dom inte alienera potentiella medlemmar/donatorer med allt för radikala åsikter.

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för dramatiska ändringar du snackar om, som du är rädd för? Jag vill påstå att det går plågsamt långsamt framåt, och vi skulle kunna göra mycket mer. ..........

Om det är så att vi påverkar klimatet mycket med vårt kol och oljebrännande krävs det dramatiska ändringar för att göra någon skillnad. Att höja bilskatten och bensinskatten samt införa trängselskatt i Örebro kommer inte att göra någon skillnad, bara göra folk fattigare.

Om vi gör alla galenskaper som MP vill och så lägger vi mans-skatt och köttskatt på det, hur många grader svalare kommer då jorden att vara om 100 år?

 

Vilket samhälle vill vi ha? Skall bara rika och politiker kunna köra bil? Skall vi vanliga inte kunna köra våra barn till fotbollsträningen? Skall vi inte kunna hälsa på våra nära och kära?

 

Sedan kan jag inte förstå de LCHFare som förespråkar ökad statlig styrning/skatter. Vi är fortfarande en liten grupp. Om det skulle sättas in styrmedel för att få folk att äta på något visst sätt, tror ni att vi skulle bli nöjda då? Statens Livsmedelsverk och dietisterna skulle naturligtvis vara tunga remissinstanser. Sedan skulle vi sitta med mättat-fett-skatt, köttskatt och subventionerat lättmargarin!

 

Förut jobbade jag på ett fint företag som tillverkade maskiner för bla spannmålsodling. Nu har jag bytt till försvarsmaterial-industrin, det känns skönt!

Link to comment
Share on other sites

Det där är som sagt vad rätt enkelt att komma tillrätta med, förbjud konstgödsel, förbjud import av konstgödslad mat!

 

Öka radikalt vallodlingen, de är kolsänkor.

 

Den som får störst problem är Mikael.. då det blir en hel del kött av vallens grödor.. såvida han inte vill göra sin gröt av gräs.

 

Vi andra får räkna med att maten stiger i pris.. inte bara det dubbla utan flera gånger.

 

För övrigt är det/var det någon som trodde att halverade matpriser på 30 år inte skulle få några konsekvenser?

 

Oså nästa fråga.. vilket parti är det som förespråkar flerdubblade matpriser?

 

Rent ut sagt de bara svamlar.. det är oljan som är problemet.. hur skall de stoppa oljeutvinningen?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det där är som sagt vad rätt enkelt att komma tillrätta med, förbjud konstgödsel, förbjud import av konstgödslad mat!

 

Öka radikalt vallodlingen, de är kolsänkor.

 

Den som får störst problem är Mikael.. då det blir en hel del kött av vallens grödor.. såvida han inte vill göra sin gröt av gräs.

 

Vi andra får räkna med att maten stiger i pris.. inte bara det dubbla utan flera gånger.

 

För övrigt är det/var det någon som trodde att halverade matpriser på 30 år inte skulle få några konsekvenser?

 

Oså nästa fråga.. vilket parti är det som förespråkar flerdubblade matpriser?

 

Rent ut sagt de bara svamlar.. det är oljan som är problemet.. hur skall de stoppa oljeutvinningen?

Inga problem att betala mer för maten, ta bort subventionerna till jordbruket och sänk skatterna så att vi får betala vad det kostar.

Link to comment
Share on other sites

Det där med vad en viss typ av födoämne har för koldioxidbelastning på miljön går ju inte att få fram genom att titta på ett enskilt födoämne.

Ponera att en tallrik lchf belastar miljön lite mer än tallrik med någon annan mat.

Är då lchf sämre för miljön? Den som åt lchf (eller bara lite mer fett och grönsaker) skippar kanske ett lass godis, slipper få Diabetes och slipper därmed medicin etc.

Helt plötsligt har lite extra fett och grönsaker gjort att vi slipper odla, transportera och förädla socker, vi slipper tillverka medicin etc.

På den frigjorda odlingsytan kan vi odla mat istället för socker.

Det här resonemanget blev kanske lite rörigt, skulle gå att fortsätta med en riktigt lång utläggning. Men det blir nog inte tydligare för det?

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Jag har inte tittat på filmen, men utgår ifrån att det är det vanliga skitsnacket.

 

1. En kossa bidrar inte det minsta lilla till koldioxidutsläpp eller andra utsläpp. Kossan omsätter kol, men tillför inget kol, hon är en del av det naturliga kretsloppet. 
2. Köttproduktion är mer klimatsmart än vegetabilieproduktion. Det går att genomföra med mindre energiåtgång och därmed sparar man in på användandet av fossila bränslen.

3. Köttproduktion tar inte upp särskilt mycket areal. En ko kräver ungefär en hektar betesmark om året och producerar då mat så att det räcker till åtminstone 4 människor som äter en mycket köttrik diet (i princip bara kött). Det blir då för hela världens befolkning mindre än 2 miljadrder hektar. Det vill säga enbart USA skulle täcka hälften av markbehovet, trots att de bara har 5% av befolkningen. Då har vi räknat väldigt väldigt högt.

4. Man avverkar inte skog för att producera kött. Man avverkar skogen för att sälja virket som skogen innehåller. Värdet på virket är många många gånger högre än värdet på en livstids köttproduktion på samma mark. Efter att virket är avverkat så är marken fortfarande bördig så då är det mest lönsamt att odla på marken (ofta svedjebruk där man bränner groten som avverkningen lämnat efter sig), först därefter används marken till bete som är det minst lönsamma. De flesta skogar behöver man inte ens avverka för att de ska gå att använda till bete. Det är helt enkelt en korkad lögn.

Var det något mer än det som kom fram?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag har inte tittat på filmen, men utgår ifrån att det är det vanliga skitsnacket.

 

1. En kossa bidrar inte det minsta lilla till koldioxidutsläpp eller andra utsläpp. Kossan omsätter kol, men tillför inget kol, hon är en del av det naturliga kretsloppet. 

 

Jag tror inte heller att det bidrar till växthuseffekten nämnvärt om de föds upp på rätt sätt. Om de föds upp på stora mängder soja och spannmål blir det ju sämre, då går det ju åt en massa olja för att odla och transportera fodret. Men det har ju redan varit uppe i tråden.

Det som brukar påpekas med kor är väl att de fiser metan, men samtidigt binds ju en del kol ner i vallen. Intressant blir ju då förhållandet mellan att metan (stark växthusgas) bryts ner och den ökade mängden kol i marken.

 

Erkänner också att jag inte sett filmen, av samma anledning som du

 

Jag har för mig att slu gjorde en utredning om köttproduktion där de faktiskt tittade på hela kedjan och då påstod att nöt var det mest klimatvänliga. Det skulle bero just på foderproduktion till övriga djur. Den köttprodultionen kräver ju mycket olja för att få fram foder.

Är det någon som känner igen detta? Jag hörde om det på radio för något år sen då vid ett annat larm om nötuppfödning. Om jag kommer ihåg rätt så ansåg den forskaren att det vore katastrof om vi gick över från nöt till att bara äta gris mm

Ta det här sista med en nypa salt,kanske någon annan här känner igen detta?

Link to comment
Share on other sites

Jag såg nyss en dokumentär som fick mig att tänka mer på om LCHF faktiskt är bra eller inte. Den visade djuridustrin's effekt på vatten, regnskogen, klimatförrändringar, tex. Du kan se mer på hemsidan.

 

Det som oroar mig är att om detta är korrekt, så kommer Matrevolutionen som pågår just nu att ta kål på planeten. 

 

Jag vet att det kommer komma upp saker om gräsbetande djur, filmen har ett klipp (vid 40 minuter eller nåt) om hur det är värre än industrikött. (Jag tänker inte länka filmen för uppenbara anledningar)

KFm6UId.png

 

Och så här skulle det se ut.

7w3nUVy.png

 

Som kritik har den lite dåliga poänger, till exempel så försökte den säga att ha djur på tomten för kött inte är hållbart genom att filma en man som slaktar en höna så dramatiskt som de kunde, eller att filmmakaren inte hittade någonting om djurindustrin på en hemsida om plastpåsar.

 

 

 

 

Vad tycker ni?  Är kött (och särskilt LCHF), gräsbetat eller inte, för farligt för planeten?

Har inte läst alla inlägg, och inte heller sett filmen du nämner, så jag kanske upprepar vad någon annan skrivit, eller  Här är dock ett tips på ett YouTubeklipp som är intressant: 

 

Allan Savory: How to green the world's deserts and reverse climate change

Allan Savory menar att gräsbetande hjordar är bra för miljön. Problemet är väl att de flesta djur avsedda att konsumera som föda inte lever något naturligt, gräsbetande liv.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...