Jump to content

Medicinskt fikonspråk och vad orden betyder


MKJ

Recommended Posts

Jag läser en hel del medicinska artiklar och böcker och ofta stöter man på ord som är svåra att helt förstå innebörden av. Eftersom vi är fler här som är intresserade av medicinska rön så startar jag nu en tråd där vi kanske kan hjälpas åt att reda ut vad dom medicinska orden betyder.

 

Jag börjar med några

 

klinisk fenotyp=

 

patofysiologiska=

Link to comment
Share on other sites

Det kan ju vara en nyttig tråd :) 

 

Patofysiologi tror jag man kan förklara som hur kroppens vävnader påverkas av sjukdom.

 

Fenotyp är ett ord som liksom hör ihop med ordet genotyp, men jag vet inte exakt vad de menar med just "klinisk". Genotyp är varje organisms uppsättning av gener, vilka specificerar produktion av olika proteiner. Tillsammans med miljöfaktorer samverkar generna för att bygga organismen, vars egenskaper kan kallas fenotyp. Med klinisk fenotyp menas kanske hur gener (kanske speciellt med avseende på vissa mutationer som studeras?) uttrycks i form av olika mätbara variabler, alltså som brukar mätas i medicinska undersökningar.

 

Det var mitt försök - någon annan kanske har mer kött på benen.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det kan ju vara en nyttig tråd :)

 

Patofysiologi tror jag man kan förklara som hur kroppens vävnader påverkas av sjukdom.

 

Fenotyp är ett ord som liksom hör ihop med ordet genotyp, men jag vet inte exakt vad de menar med just "klinisk". Genotyp är varje organisms uppsättning av gener, vilka specificerar produktion av olika proteiner. Tillsammans med miljöfaktorer samverkar generna för att bygga organismen, vars egenskaper kan kallas fenotyp. Med klinisk fenotyp menas kanske hur gener (kanske speciellt med avseende på vissa mutationer som studeras?) uttrycks i form av olika mätbara variabler, alltså som brukar mätas i medicinska undersökningar.

 

Det var mitt försök - någon annan kanske har mer kött på benen.

 

Tack Kjell!

 

I den medicinska ordboken står det att patofysiologi betyder "läran om sjukdomsmekanismer, hur olika fysiologiska system påverkas av sjukdom" och det stämmer ju med din förklaring men jag hade ändå lite svårt att greppa det. Kan man säga att det är ett patofysiologiskt samband mellan diabetes typ 2 och neuropati?

 

Fenotyp förklaras som "individens egenskaper formade av arv och miljö". Jag hade slagit upp båda innan jag frågade eftersom jag ändå har svårt att förstå hur orden används. Vaddå egenskaper formade av arv och miljö? Jag har svårt att omsätta som något specifikt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Patofysiologi = läran om livsfunktionerna under sjukdom.

 

Fenotyp = en organisms märkbara egenskaper, uppkomna genom samverkan av arvsanlag och miljö.

   En vild gissning ifrån mig är exempelvis astma, man har ett ärftligt anlag och man utsätts för något i miljön, kanske rökning, och så utvecklar man astma.

 

Genotyp = anlagstyp oavsett påverkan från miljön

   Till exempel den genbundna sjukdomen hemokromatos, men varför vissa utvecklar den och andra inte, vet man ej.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

 

Fenotyp förklaras som "individens egenskaper formade av arv och miljö". Jag hade slagit upp båda innan jag frågade eftersom jag ändå har svårt att förstå hur orden används. Vaddå egenskaper formade av arv och miljö? Jag har svårt att omsätta som något specifikt.

På sätt och vis kan ordet fenotyp vara svårt att förstå för att det är för lätt... Alla egenskaper hos en organism är fenotypen; all vävnad, alla egenskaper beror ytterst på hur generna samverkar med varandra och miljön för att forma organismen. Det betyder att en och samma genotyp kan resultera i olika fenotyper beroende på miljöfaktorer. Beteende är också en fenotyp förresten.

Man kan också tänka att genotypen kan man inte se; man kan bara se fenotypen. Det är fenotyper som föds, lever och reproducerar. Beroende på skillnader i genotyp sker selektion i form av olika överlevnad för olika fenotyper och därmed förändras genpoolen.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Om det gäller en ovanlig genetisk sjukdom används ofta uttrycken genotyp och fenotyp.

Genotyp - hur sjukdomen ser ut på gen nivå, dvs man tittar på kromosomnivå (dna) och olika typer av mutationer

Fenotyp - olika symptom på sjukdomen, för vissa sjukdomar kan bilden vara ganska komplex,  ibland mer översiktligt om svårighets grad av sjukdomen 

Ibland ser man samband i bland inte.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag har en text där genotyp och fenotyp används. Den är hämtad från Art Janovs blogg:

 

"Someone comes to a doctor with chronically very high blood pressure and they immediately give blood pressure medication. And they should offer medication. It must be controlled. In our therapy, we have an idea already of where the origins lie because we are a therapy of genesis, of genotypes, not phenotypes. In fact, the phenotype (appearances) is one way to arrive at the genotype. If we suppress the phenotype with medication we can almost be sure the patient will not get well."

 

Ett annat exempel: en vuxen person saknar visdomständer. De har aldrig vuxit ut (fenotypiskt). Det genetiska anlaget finns, (genotypiskt). Orsaken till att visdomständerna inte vuxit ut var stress tidigt i livet. Efter terapin växte de ut.

Link to comment
Share on other sites

Genotyp= Du har ett genetiskt anlag att du lätt lägger på hullet:

 

Följande två fenotyper kan då uppstå av denna genotyp:

 

Fenotyp 1: (Miljöpåverkan: Äter kost enligt SLV råd). Du är stor fet och allmänt trött och hängig med grava metabola problem.

Fenotyp 2: (Miljöpåverkan: Äter kost enligt LCHF):  Du är smal slank pigg och glad.

 

;)

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Patofysiologi = läran om livsfunktionerna under sjukdom.

 

Fenotyp = en organisms märkbara egenskaper, uppkomna genom samverkan av arvsanlag och miljö.

   En vild gissning ifrån mig är exempelvis astma, man har ett ärftligt anlag och man utsätts för något i miljön, kanske rökning, och så utvecklar man astma.

 

Genotyp = anlagstyp oavsett påverkan från miljön

   Till exempel den genbundna sjukdomen hemokromatos, men varför vissa utvecklar den och andra inte, vet man ej.

 

Jag fattar nog mer fenotyp som olika typer av astma än vad som orsakat den. Det finns ju astma på grund av att man är allergisk och astma som inte beror på allergi. Dessutom finns ansträngningsastma och kanske även kemisk astma?

 

Jag vet ju inte om jag fattat det rätt.

 

Fast det är kanske det som är klinisk fenotyp medan en tjock astmatiker och en smal astmatiker med samma typ av astma är olika fenotyper av samma kliniska fenotyp? :blink:

Link to comment
Share on other sites

Vad betyder "systemic ph"? 

 

Från denna text: In order for calcium to be absorbed and utilized by the body there are several factors to consider. For example, if the overall systemic pH is off, it will be difficult to utilize the calcium you eat.

 

Läste detta om blodets ph: Blood pH is regulated to stay within the narrow range of 7.35 to 7.45, making it slightly basic. Blood that has a pH below 7.35 is too acidic, whereas blood pH above 7.45 is too basic.

Link to comment
Share on other sites

 Från mitt lexikon: systemic = gällande hela organismen, gällande hela "systemet". Anv. i synnerhet inom fysiologin.

 

Jag tror att "if the overall systemic pH is off" är dålig engelska. Stryker man ordet systemic blir betydelsen klar. Alternativt stryker man overall och behåller systemic. Motsatsen till systemic kanske är något som är lokalt, exempelvis magens pH som ligger nära 2.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

"Sen förstår inte jag vad som menas med att "pH is off"."

 

Jag tycker det e solklart,, har du inget PH är du stendöd.. dvs du har inga som helst bekymmer om något alls.. möjligen en aning långtråkigt!

 

Jamenar.. livet kan ha sina långtråkiga passager.. men betrakta döden.. efter 5000 år hur himla långtråkigt är inte det? :wacko: 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Vad gäller "overall systemic pH" så resonerade jag som Zepp med tanke på att det har så väldigt små marginaler och när dessa är "off" så betyder det i regel att man inom kort kommer att få nyttja Fonus. Däremot kan ju pH lokalt på allehanda ställen i kroppen eller även i urin etc variera betydligt.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Och för att gå vidare från filosofi till biologi så är det som så att PH är något av det mest välreglerade vi har i kroppen, framförallt blodets PH!

 

Och det handlar till stora delar om att våra ensymer som krävs för våra livsfunktioner är väldigt specialiserade och känsliga både för PH och temperatur!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag har läst (bla från Mats Lindgren och hans studie angående kostbehandling av diabetes) att  en sur kropp skapar ett inflammatoriskt tillstånd

 

"Fel sorts kost kan orsaka ”kroniska” inflammationer i kroppen och rätt sorts kost kan hämma inflammatoriska tillstånd i kroppen. Tänk när sjukvården fattar detta ganska enkla orsakssamband!? Jag har ju sett att min ”misshandlade” kropp läkt sig med hjälp av LCHF-kosten och att alla de tidigare inflammatoriska tillstånden läkt sig en efter en. Jag är övertygad om att vårt PH-värde i kroppen har en central betydelse för om inflammatoriska sjukdomstillstånd kan utvecklas eller inte. Om vi äter för mycket kolhydrater (socker) och för lite naturligt fett skadas vårt PH-värde och vi får ett surt tillstånd i kroppen.  Detta tillstånd är gynnsamt för aggressiva bakterier, för infektioner och inflammation. Det kan ju tyckas konstigt att vårt sockerätande medför att vårt PH-värde försuras i kroppen men så är det!"

 

http://fethalsa.wordpress.com/2014/05/06/det-handlar-om-inflammation/

 

Och då undrar jag, är det blodets ph han menar? Eller ph i magen? Men ph i mage ska ju vara surt? Det behövs för att smälta mat osv.

Link to comment
Share on other sites

Jag har läst (bla från Mats Lindgren och hans studie angående kostbehandling av diabetes) att  en sur kropp skapar ett inflammatoriskt tillstånd

"Fel sorts kost kan orsaka ”kroniska” inflammationer i kroppen och rätt sorts kost kan hämma inflammatoriska tillstånd i kroppen. Tänk när sjukvården fattar detta ganska enkla orsakssamband!? Jag har ju sett att min ”misshandlade” kropp läkt sig med hjälp av LCHF-kosten och att alla de tidigare inflammatoriska tillstånden läkt sig en efter en.

 

Jag är övertygad om att vårt PH-värde i kroppen har en central betydelse för om inflammatoriska sjukdomstillstånd kan utvecklas eller inte. Om vi äter för mycket kolhydrater (socker) och för lite naturligt fett skadas vårt PH-värde och vi får ett surt tillstånd i kroppen.  Detta tillstånd är gynnsamt för aggressiva bakterier, för infektioner och inflammation. Det kan ju tyckas konstigt att vårt sockerätande medför att vårt PH-värde försuras i kroppen men så är det!"[/size][/font][/color]

 

http://fethalsa.wordpress.com/2014/05/06/det-handlar-om-inflammation/

 

Och då undrar jag, är det blodets ph han menar? Eller ph i magen? Men ph i mage ska ju vara surt? Det behövs för att smälta mat osv.

Inget illa menat - och jag har ingen koll på vem Mats Lindberg eller hans studie sedan tidigare - men hans slutsatser och övertygelse om pH-värdets relevans för inflammationer vore verkligen intressanta att få veta mer om...

 

Oxidativ stress är ju den huvudsakliga problematiken och endogen sådan är kopplad till glykering (kolhydrater) och lipid peroxidation (fleromättat fett) och vad jag kan minnas så har inte pH-värdet med detta att göra. Surhet lokalt, ex. i magen är ju som du tar upp nödvändigt för att på bästa sätt åstadkomma god matsmältning.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...