Jump to content

Kolhydrater bromsar ALS


Vittvrak
 Share

Recommended Posts

Behöver få studien som denna artikel bygger på krossad http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2014/03/Kolhydratbaserad-kaloririk-diet-verkar-bromsa-ALS/ .

 

Studien sägs visa att mycket kolhydrater bromsar förloppet av ALS. Min kära mor har läst om den i Allas och tolkar den som att jag nu kommer drabbas av ALS, tror dock inte att hon har nåt stöd för den tolkningen ens i den tidningen men ändå..

 

Resultatet passar hursomhelst inte i vår åsiktskorridor så det bör granskas.

 

Tack på förhand.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju väldigt stor skillnad på att påverka en sjukdom som man redan har och risken att få densamma. ALS är dessutom en ganska ovanlig sjukdom så om du får några nackdelar på grund av LCHF så varför skulle det bli just ALS?

Link to comment
Share on other sites

Dr. Perlmutter refererar till en musstudie där ketogen kost hämmat utveckling av ALS: http://www.drperlmutter.com/use-ketogenic-diet-treating-als/

 

 

"Conclusion: This is the first study showing that diet, specifically a KD, alters the progression of the clinical and biological manifestations of the G93A SOD1 transgenic mouse model of ALS. These effects may be due to the ability of ketone bodies to promote ATP synthesis and bypass inhibition of complex I in the mitochondrial respiratory chain."

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det är ju väldigt stor skillnad på att påverka en sjukdom som man redan har och risken att få densamma. ALS är dessutom en ganska ovanlig sjukdom så om du får några nackdelar på grund av LCHF så varför skulle det bli just ALS?

Lilla mor är allvarligt fettskrämd och låtsas tro att jag ska drabbas av allt möjligt i hopp om att jag ska rätta in mig i ledet.

Link to comment
Share on other sites

Oviljan till bildning och kunskap och självständigt tänkande är sorgligare än sjukdom. :(

 

Det är väl bara att ta det från början; om man accepterat en sak, en sanning, så får man acceptera möjligheten att ny kunskap kommer fram.

Annars är ALL kunskap och ALLT vetande helt värdelöst (t ex "fett är farligt" - vilket är ett värdelöst påstående i vilket fall då det är överbevisat, jämför "jorden är platt", "handtvätt är helt onödigt", "solen kretsar runt jorden"). Om man läser Allas och Allers och har det som primär källa till hälsokunskap så får man faktiskt läsa på andra ställen också. En och bara en källa duger inte idag.

Ha en högläsningskväll tillsammans ur boken Vetenskapsteori för nybörjare av Torsten Thurén. Det rekommenderar jag alla som tvivlar på LCHF.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Läste just den korta artikeln i Läkartidningen. Märkligt att där inte verkar finnas ens antydan till diskussion vad det skulle kunna bero på om de många kalorierna och kolhydraterna skulle kunna bromsa sjukdomsutvecklingen. Det blir liksom platt fall, för det man observerat i dessa små grupper kan bero på många olika tillfälligheter.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eh.. frågan är hur en sådan undermålig artikel kom in i Läkartidningen?

 

Såå summan av kardemumman förefaller hur som helst att en högkaloridiet gör förutom att du blir fet, du lever lite längre med slutstadiet av ALS!

 

Var det överhuvudtaget något att sträva efter?

 

Sen så.. kan det tänkas vara som så att de som är utmärglade har sämre överlevnadsgrad.. i så fall är det inget medecinskt unikt!

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

En mycket undermålig studie som varken säger det ena eller det andra...

Man ska även ha i åtanke att alla som deltog i studien sondmatades, vilket inte är ett "normalt" sätt att få i sig föda och utesluter de enzymer som startar "födoämnesnedbrytningen" redan i munhålan.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

----

 

Sen så.. kan det tänkas vara som så att de som är utmärglade har sämre överlevnadsgrad.. i så fall är det inget medecinskt unikt!

 

Just så!

Båda mina föräldrar dog i cancer. Min mor var magerlagd hela livet, men min far fick med tiden en ansenlig "kalaskula". Fars fettreserv på magen gav honom en påtaglig fördel framför min mor när det gällde överlevnadstiden.

Jag har många anledningar att vara LCHF-are...

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Nu har ju några av forumets eminenta medlemmar redan tagit upp en hel del av den väsentliga kritiken men jag tänker ändå komplettera lite med min egen granskning. Det finns mycket att ta upp och det kan diskuteras om det blir en "krossning". Jag har dock förutsättningslöst försökt granska studiens relevans med avseende just på det trådskaparen tar upp, dvs den sedvanliga svartmålning som tenderar vara kopplad till lågkolhydratkosthållning.

 

Då börjar vi.

 


 

LÄKARTIDNINGENS ARTIKEL

 

Det här är egentligen en petitess men jag tyckte ändå den var lite intressant och - kanske - en smula oväntad. Detaljmänniska som jag kan vara så gick den mig inte förbi. Bland det första som nämns i artikeln är artikelförfattaren som omnämns så här:

 

"Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri"

 

Roller etc ska man verkligen inte fästa så mycket vikt vid men jag fann det ändå en smula intressant att en tidning inriktad mot läkare, vars yrkesområde alltjämt är fortsatt hierarkiskt och därmed i regel fäster mycket större vikt vid roller och rang, har en läkare verksam inom psykiatri författa artiklar om neurodegenerativa sjukdomar.

 

En passus om inget annat.

 

Läkartidningen: Kolhydratbaserad diet rik på kalorier verkar bromsa ALS

 

Om vi sedan betänker hur artikeln uppfattas, vilket även bekräftas av trådskaparens närstående, så är det ju i sedvanlig ordning så att fokus hamnar på om kolhydratdieter eller högfettdieter är bra/farliga etc. Nöjer man sig med att bara läsa rubriken och snabbskumma innehållet (i bästa fall) så landar man rätt lätt i den tidigare etablerade sanningen om de goda kolhydraterna och det onda fettet.

 

Är detta ens en relevant summarisk slutsats i sammanhanget? Vi fortsätter så kanske vi når ett svar på den frågan.

 


 

STUDIE: BAKGRUND

 

Går vi sedan vidare till själva studien så finner vi bakgrundsinformation till densamma:

 

Hypercaloric enteral nutrition in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial

 

"Amyotrophic lateral sclerosis is a fatal neurodegenerative disease with few therapeutic options. Mild obesity is associated with greater survival in patients with the disease, and calorie-dense diets increased survival in a mouse model. We aimed to assess the safety and tolerability of two hypercaloric diets in patients with amyotrophic lateral sclerosis receiving enteral nutrition."

 

Vad man således vill uppnå är faktiskt viktökning och det studien vill utröna är om det är säkert att, medelst sondmatning, åstadkomma detta genom s.k. hyperkalorisk diet (högkaloridiet) varav man testar ett par varianter jämfört med en kontrollgrupp.

 

Spontan reflektion här är kopplad till det där med det önskade behovet av viktökning. Mellan tummen och pekfingret, hur går man lättast upp i vikt om man har fokus på enbart kostens sammansättning och innehåll? Finns det någon på detta forum som har erfarenhet av viktökning och sedermera viktminskning som kanske har en uppfattning om det? (Det där var en retorisk fråga. ;))

 

Vidare reflektion, om det primärt är denna viktökning som potentiellt möjliggör bättre förutsättningar för ALS-patienter...så kanske det kan vara av intresse att i detta skede lägga detta på minnet. Konkret, för att vara tjatig, hur skulle ni på enklast möjliga vis få en individ att "svälla ut"? I synnerhet om det var just den önskade övervikten som hade potential att underlätta för ALS-patienter.

 

Forskarna har en tidigare studie som ligger till grund för insikten om att övervikt är något önskvärt i dessa sammanhang. I studien slår man fast att BMI är av relevans för ALS-patienters potential för överlevnad:

 

Body mass index, not dyslipidemia, is an independent predictor of survival in amyotrophic lateral sclerosis.

 

"We found that dyslipidemia is not an independent predictor of survival in ALS. BMI is an independent prognostic factor for survival after adjusting for markers of disease severity."

 

Igen är det här värt att fundera kring det där med önskad övervikt och vad som då är att föredra kostmässigt för att uppnå detta. Som grädde på blomkålsmoset så nämner man ju även det negativa sambandet med dyslipidemi och dess relevans. Det här är riktigt intressant för vad är det egentligen som just dylipidemi (oförmåga till fettoxidation/fettförbränning) har som primärt kostbaserat motmedel och motverktyg? En ledtråd, det är en kosthållning som bättre än någon annan är optimal för mycket överviktiga människor, människor med problem som insulinokänslighet, insulinresistens, typ-2-diabetes, dvs metabola/biokemiska störningar kopplat till den insulinogena kroppsmiljön.

 

Vi påminner om vetenskapen (som - tolkar jag - enligt SLV visst knappt finns) på området. En klassiker:

 

McGarrys "Banting Lecture" från 2001

 

I föreläsningen så visar han på den viktiga infallsvinkeln att det primära är ett fokus på fettoxidation. Insulinogent kopplade problem utgår alltså från dålig fettförbränning, dvs dylipidemi, vilket symptomatiskt bl.a. leder till diabetes, medelst återkoppling leder till övervikt/fetma etc. Sett ur ett lösningsperspektiv, istället för att anamma ett symptomfokus på att människor skall "kontrollera sitt blodsocker" och i princip acceptera en patologisk hälsa och permanenta sådant som insulinresistens etc så handlar det om att istället angripa sjukdomen. Detta gör man således medelst att få fart på fettförbränningen.

 

Hur var det nu man lättast, genom kosthållningen, fick fart på fettförbränningen (och därmed bränslepartioneringen) för människor med denna problematik? Notera igen, enligt forskargruppens tidigare studie så är dyslipidemi inte relevant utan det är BMI (konkret önskad övervikt) som är av vikt för ALS-patienter. I klartext, ett verktyg som i många avseenden är idealt för att hantera dyslipidemi, dvs åstadkomma god fettförbränning borde rimligtvis inte vara vad man söker här...

 


 

STUDIE: METODER

 

I studiens metodbeskrivning finner vi det sedvanliga vad gäller dess utformning, inslag av slumpmässigt urval, utformning etc. Mot slutet påminns vi igen om vad man primärt vill få pejl på:

 

"The primary outcomes were safety and tolerability, analysed in all patients who began their study diet."

 

Kort och gott, man vill utvärdera säkerheten med sondmatning och hyperkaloriska dieter.

 


 

STUDIE: FORSKARNAS TOLKNING

 

I studien, under "Interpretation", finner vi också forskarnas egna tolkning av studien (min fetning):

 

"Our results provide preliminary evidence that hypercaloric enteral nutrition is safe and tolerable in patients with amyotrophic lateral sclerosis, and support the study of nutritional interventions in larger randomised controlled trials at earlier stages of the disease."

 

Kort och gott, den enda tolkning forskarna själva gör är att hyperkaloriskt näringsintag via sondmatning är säkert!

 


 

SONDMATNING - KOMPLIKATIONER

 

Intressant i sammanhanget är måhända också att begrunda sondmatning och dess potential för problematiska konsekvenser:

 

Complications of enteral nutrition

 

För att vara diplomatisk kan man nöja sig med att konstatera att det är en procedur som inte per automatik är komplikationsfri. Att den också har potential att ex. påverka studiers utfall, i synnerhet väldigt små sådana, torde vara klart. Det blir minst en besvärande faktor.

 


 

US NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH - CLINIC TRIALS

 

Studien har tidigare registrerats på NIH:s tjänst avsedd för detta i USA. På denna sida, Clinic Trials, finner vi mer ingående bakgrundsinformation till studiens ursprung.

 

Där finner vi bl.a. en del intressant i den detaljerade beskrivningen av studien.

 

För det första:

"Weight loss is a common and severe symptom of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), caused both from inadequate calorie intake and an increased metabolic rate. People with ALS are generally instructed to increase their calorie intake; however, the ideal amount and type of calories has not been studied."

 

Utgångspunkten är alltså att viktminskning är ett vanligt och allvarligt symptom vid ALS. Av den anledningen rekommenderas patienter ett ökat energiintag. Man är därför intresserad av att dels finna den ideala mängden samt vilken typ av kalorier (makronutrientsammansättning) energin (kosten) bör bestå av.

 

Vidare nämns specifikt orsaker till studien:

"Several studies in an animal model of motor neuron disease have shown that a high fat/high calorie diet can increase survival by as much as 38%. Mice on a high fat diet also live longer than mice fed diets consisting of high protein or high sugar."

 

Hyperkaloriska högfettsdieter har i tidigare djurstudier alltså visat sig öka överlevnadspotentialen med upp till 38%. Samma diet har på möss visat sig leda till ökad livslängd jämfört med antingen högproteindiet eller högsockerdiet.

 

Följaktligen...

 

"We are therefore conducting a phase II safety, tolerability, and preliminary efficacy trial in ALS of high fat versus high calorie versus normal diet."

 

...så förklarar detta det fokus som jag nämnde inledningsvis, dvs man är intresserad av att kontrollera säkerhet, tolerans och effektivitet, dvs i princip tillgodose en basal standard för en terapeutisk metod för ALS-patienter.

 


 

DEFINITION: HÖGFETTDIET

 

För den som läst studier om i synnerhet "högfettdieter" genom decennierna så är det alltid en liten grundläggande varningsklocka som börjar klämta. I just detta sammanhang är det också värt att påminna om det jag skrev i koppling till Läkartidningens artikel och hur den lätt skulle kunna uppfattas av gemene man. Det finns således en poäng att få klarhet i vad man ex. egentligen menar med "högfettdiet". Notera att forskarna själva inte nämnt ketogen diet, eller lekmannamässigt det mer vanliga "LCHF", däremot är det sannolikt den slutsatsen gemene man lätt kan hamna i. Så hur ligger det egentligen till med denna studie?

 

Kort och gott, hur definierar studien "högfettdiet"? Vi vet sedan länge hur väldigt många av tidigare studier på s.k. högfettdieter i själva verket inte varit något annat än den s.k. "supermarket diet", dvs ofta 50/50-förhållande mellan kolhydrater/fett. Så hur ligger det till med denna studie?

 

Studien använder en specifik produkt, Oxepa från Abbott Nutrition med en sammansättning som är kontrollerad vilket i bästa fall underlättar kvalitetskrav men självfallet också är anpassad för sondmatning. I produktens infoblad finner vi följande avseende makronutrienter (värden i energiprocent):

 

Protein: 16.7

Kolhydrater: 28.1

Fett: 55.2

 

Förvisso är den övervägande energimängden i Oxepa sprunget ur fett, dvs 55.2%. Men resterande, dvs 44.8%, kommer från protein och fett varav nästan 30% kommer från kolhydrater. Ketogen kosthållning? Nja...knappast. Beroende på hur mycket protein individen behöver/har tolerans för så är ju detta egentligen inte så långt ifrån sammansättning motsvarande stormarknadsdieten. Inte riktigt men i varje fall tillräckligt ifrån en mer grundläggande ketogen diet för att ifrågasättas. Man måste också väga in att det här rör en studie på hyperkalorisk diet. Ja, än sen?

 

Jo, den som kan sin Volek/Phinney vet att det är kritiskt att vid energibalans och över detta, dvs vid hyperkalorisk status, anamma något som mer liknar den strika lågkolhydratkosten. Uttryckt annorlunda, det är mer väsentligt att vara noga med det låga kolhydratintaget och kompensera energibehovet i övrigt med fett.

 

Däremot så finns mer marginaler då man ligger på negativ energibalans, dvs äter mindre än sitt behov, helt enkelt för då kan man även väga in den endogena näringtillförseln, dvs den "mat" som består av de av kroppens fettlager som man gnager på. Är ni med? Annars sök här på forumet med begreppen "endogen" och "exogen" så kommer förhoppningsvis (?) någon ordmassa skriven av undertecknad fram som bättre förklarar det här. Kort sammanfattat så kommer ju en (hel) del fett då kompletteras via fettlagren vilket gör att det dietära intaget av fett inte behöver vara lika högt som annars.

 

Det är totala förbränningen som styr, inte vad man stoppar i munnen.

 

Vi kikar sedan på näringslösningen Jevity 1.5 Cal från samma leverantör som är den som skall representera den kolhydratrika studiedieten.

 

Nu blir jag direkt än mer förvirrad för produkten beskrivs av företaget själva enligt följande:

 

"High-Protein, High-Calorie Nutrition With Fiber and NutraFlora®"

 

Det sägs ingenting om "High-Carbohydrate". Men det behöver ju inte betyda någonting för är det något man bör känna till härvidlag så är det att marknadsföring inte alls behöver ha så mycket med verkligheten att göra. Det gäller oavsett om det handlar om näringslösningar, bilar eller tv-apparater.

 

Nåväl, vi kontrollerar näringsinformationen i dess infoblad (än en gång är värdena i energiprocent):

 

Protein: 17.0

Kolhydrater: 53.6

Fett: 29.4

 

Tja, kanske något som för många skulle motsvara en typisk blandkostdiet? Föjaktligen ett högt kolhydratinnehåll, dvs nästan 55%. Inte jättesnålt med fett heller på nästan 30%.

 


 

SUMMA SUMMARUM

 

Så går det egentligen att dra så mycket slutsatser av den här studien bortom det forskarna själva tolkat, dvs att hyperkaloriska dieter via sondmatning verkar ok ur ett standardiserat terapeutiskt säkerhetsperspektiv?

 

Nja, egentligen inte. Det är en mycket liten studie och som forskarna själva tar upp och jag redovisat ovan så har ju den inspiration de själva utgått ifrån hämtats från bl.a. studier där högkaloriska högfettdieter visat mycket positiva resultat.

 

Framför allt så tycker jag det är värt att poängtera att den här studien har ingenting att göra med lågkolhydratkosthållning. Det är nämligen det som - kanske främst och igen - sannolikt blir den primära indirekta effekten av bl.a. Läkartidningens fokus. Åtminstone ur gemene mans perspektiv.

  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...