Jump to content

Vilken kost är bäst för att slippa naturalförloppet?


Bengt Nilsson

Recommended Posts

Jag skickade följande fråga till Vårdguiden www.1177.se

 

I det långa svaret står det bland annat:

  "Enligt kostrekommendationerna gäller det att minska intaget av fett och kolhydrater i de allra flesta."

Undrar vilket kost det är...

 

Hej,

 

Diabetiker drabbas ofta av naturalförloppet, dvs de blir allt sämre och kräver mer medicin. Ni (och Socialstyrelsen) rekommenderar följande koster för diabetiker

 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Mat-vid-diabetes/

 

Vilken av ovanstående koster ger de minsta skadorna från naturalförloppet? Exempel på skador vid naturalförloppet

 

1. Ögonskador, blindhet

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Synnedsattning/

 

2. Bensår

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Bensar---arteriella/

 

3. Njursvikt

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Njursvikt/

 

4. Åderförfettning

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aderforfettning---aderforkalkning/

 

Vänliga hälsningar,

Bengt Nilsson

 

Svar:

 

Hej Bengt!

 

Svaret på din fråga är att det inte är möjligt att urskilja exakt vilka kostrekommendationer som leder till minskad risk för den ena eller den andra diabeteskomplikationen. Jag har inte sett någon studie som har visat att någon viss kostrekommendation skulle leda till minskad risk för någon speciell diabeteskomplikation.

 

Diabetes är en sjukdom som medför en ökad risk för olika typer av komplikationer; en risk som ökar ju längre du har haft sjukdomen. Orsaken till diabetessjukdomens komplikationer är att blodkärlen i kroppen tar skada av ett förhöjt blodsocker, på grund av så kallad åderförfettning. Den kan orsaka blodproppar i såväl små som stora blodkärl i kroppen.

 

Vilken typ av komplikationer som kan uppstå beror på vilka blodkärl som har tagit skada. Det kan till exempel röra sig om synförsämringar vid skador på blodkärlen i ögonens näthinna, eller nedsatt njurfunktion vid skador på de fina blodkärlen i njurarna. På samma sätt kan hjärta, hjärna, fötter och andra kroppsorgan ta skada på grund av skadade blodkärl.

 

Vid typ 2-diabetes är det inte bara ett förhöjt blodsocker som kan orsaka den här typen av skador på blodkärlen. Högt blodtryck och höga blodfetter är vanligt förekommande faktorer vid typ 2-diabetes, som bidrar till att öka risken för blodkärlsskador och komplikationer från olika kroppsorgan.

 

Det har visat sig att god kontroll av blodtryck, blodfetter och blodsocker tillsammans bidrar till att minska risken för diabeteskomplikationer. Förutom mediciner som sänker blodtryck, blodfetter och blodsocker så är matvanorna en mycket viktig del i behandlingen. Framför allt för att få till en viktminskning, om man är överviktig, som ofta bidrar till att förbättra både blodtryck och blodsocker. Enligt kostrekommendationerna gäller det att minska intaget av fett och kolhydrater i de allra flesta. 

 

Komplikationsrisken vid diabetes beror som sagt av många olika faktorer där de viktigaste är:

·         högt blodsocker

·         högt blodtryck

·         höga blodfetter

·         ärftlighet

·         eventuell rökning

·         stillasittande livsföring.

 

Det är det tyvärr omöjligt att i det enskilda fallet gradera hur stor roll en enskild riskfaktor spelar för uppkomsten av den ena eller andra komplikationen. Än mer komplicerat blir det då att bena ut vilka kostrekommendationer som har betydelse för enskilda komplikationer.

Med vänliga hälsningar

 

Thomas Fritz

Läkare, specialist i allmänmedicin

 

Läs mer

·         Diabetes typ 2

·         Diabetes typ 1

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Har du ställt en följdfråga på det? Den där läkaren måste ju antingen skrivit fel eller ha grov kunskapsbrist. Eller så menar han verkligen att man ska svälta? V v ställ en följdfråga så att han får en chans att förtydliga. Jag är väldigt nyfiken. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Följdfråga

 

Tack för det utförliga svaret!

 

I svaret står det "Enligt kostrekommendationerna gäller det att minska intaget av fett och kolhydrater i de allra flesta."

 

Är det korrekt att det rekommenderas en kost med mycket proteiner (det som blir över när man tar bort fett och kolhydrater)?

 

 

Traditionell diabeteskost innehåller mycket kolhydrater och lite fett.

Lågkolhydratkost är tvärtom - lite kolhydrater och mycket fett.

 

I den här artikeln är det intressant att får reda på att ögonen förbättrades efter kostbytet. Det är även intressant med sjukvårdens reaktioner.

Artikel: http://www.kostdoktorn.se/pa-det-hela-taget-har-jag-fatt-ett-helt-nytt-liv

 

I den här videon är sjukvården negativ till lågkolhydratkost.

Video: http://www.kostdoktorn.se/hon-fick-panik-och-sade-att-jag-skulle

 

Diabetesförbundet har tidigare varit negativ till lågkolhydratkost, men så kom denna broschyr:

Broschyr: http://www.diabetes.se/sv/Butik/Produkter/Broschyrer-och-foldrar/Lat-dig-inspireras/

 

Vänliga hälsningar,

Bengt Nilsson

 

 

Svaret på följdfrågan

 

Hej!

Den här anonyma frågetjänsten är en avgiftsfri tjänst där man anonymt kan ställa personliga frågor som rör den egna eller närståendes hälsa.

Frågorna besvaras bland annat av sjuksköterskor och läkare, som är specialister i allmänmedicin. För mer allmänna diskussioner och följdfrågor kring till hälsa och sjukdom bör man vända sig till andra forum.

Tjänsten är anonym och webbaserad och det finns alltså begränsningar för hur mycket vi kan hjälpa och ge råd.

Med vänliga hälsningar

Lisa

Distriktssköterska

Edited by Bengt Nilsson
  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Herregud, "blodkärlen i kroppen tar skada av ett förhöjt blodsocker, på grund av så kallad åderförfettning." 

 

Här menar man alltså att någon med akut hyperglykemi, skadar sina njurar eller ögon till följd av någon sorts akut åderförfettning, inte på grund av blodsockret?

  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Herregud, "blodkärlen i kroppen tar skada av ett förhöjt blodsocker, på grund av så kallad åderförfettning." 

 

Här menar man alltså att någon med akut hyperglykemi, skadar sina njurar eller ögon till följd av någon sorts akut åderförfettning, inte på grund av blodsockret?

Men det är ju en mycket märklig logik i hela skrivelsen. Förhöjt blodsocker leder till åderförfettning, enligt citatet. Sedan påpekar läkaren att förhöjt blodsocker leder till olika skador, beroende på vilka blodkärl som råkar skadas av det förhöjda blodsockret, en ren slump uppenbarligen. Skadas kärlen i ögonen, blir synen sämre. Skadas njurarnas kärl får man sämre njurfunktion (wow, hade jag aldrig kunnat räkna ut på egen hand!) Men det går ändå inte att säga att någon särskild kost (t.ex. att sänka det höga blodsockret, min anm.) skulle påverka någon enda av dessa komplikationer.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Den här läkaren Thomas Fritz, tror jag är representativ för "problemet" inom sjukvården,

De flesta har nog förstått att ett högt blodsocker, eller en prediabetes, är upphov till många hjärt och kärlskador, men man vill inte/törs inte ta till sig sanningen.

Sanningen medför nämligen att de måste inse/erkänna att fettskrämseln är bluff, och ett sådant erkännande står nog skrivet i stjärnorna då konsekvensen är/blir att råden blir att byta ut kolhydraterna mot fett, då vi inte kan leva på proteiner allena.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...