Jump to content

Många kostråd grundlösa...


Rickard
 Share

Recommended Posts

Många kostråd är lika grundlösa som det om mättat fett

 

"Ett läkemedel skulle aldrig godkännas om effekten inte hade bevisats i en randomiserad kontrollerad studie. Men av någon anledning tycker vårt Livsmedelsverket att randomiserade kontrollerade studier är överkurs. Inom få andra vetenskapliga områden drar man så långtgående slutsatser på så dåliga data. Det värsta är att det inom kostområdet kan få så enorma konsekvenser."

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Inte bara grundlösa utan oxå verkningslösa!

 

"Kostrekommendationer är verkningslösa Att följa Livsmedelsverkets kostrekommendationer minskar inte risken att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt eller bröstcancer. Men rekommendationerna är tänkta som ett viktigt redskap i arbetet för en bättre folkhälsa.

 

I kostrekommendationerna anges hur energin i maten ska fördelas så att risken att drabbas av kostrelaterade sjukdomar minskar. Andelar anges för protein, kolhydrater och mättat, enkelomättat och fleromättat fett samt för fibrer och alkohol, sammanlagt sju mått.

 

Kostrekommendationernas effekt på folkhälsan har aldrig tidigare utvärderats. I en nyligen genomförd studie ingick 61 000 kvinnor. Mer än hälften av dem, 60 procent, uppfyllde kriterierna för tre till fyra av de sju måtten, 32 procent bara två eller färre. Hos åtta procent av kvinnorna stämde fem kriterier eller fler.

 

När följsamheten till kostrekommendationerna ställdes i relation till risken att insjukna i folksjukdomar som bröstcancer, cancer i tjock-ändtarm, hjärtinfarkt och osteoporos (benskörhet), visade det sig att risken varken var mindre eller större hos dem som bäst uppfyllde kriterierna, jämfört med dem som bara uppfyllde två kriterier eller färre.

 

Kostrekommendationerna har alltså ingen förebyggande effekt på kostrelaterade sjukdomar. I framtiden bör sådana rekommendationer tas fram som har förebyggande effekt, påvisad genom vetenskapliga studier, summerar forskarna."

 

http://www.forte.se/upload/dokument/for/2004/for104.pdf

Link to comment
Share on other sites

Behövs inga motbevis.. iomed att om en åtgärd har som syfte att uppnå ett visst resultat så kollar man bara av om det resultatet har uppnåtts!

 

Utan det är de som menar att åtgärderna har vetenskaplig grund som behöver stå med bevisen.. och skammen, när resultatet uteblir!

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

hehe...är inte motbevisen att det inte lönar sig att följa SLV:s råd baserade på samma dåliga grund som SLV:s råd?  ;)

 

Nej, man kan använda epidemiologi för att demonstrera att ett visst samband inte föreligger.

Om två variabler inte korrelerar så finns det ju ingen anledning att börja gräva efter en möjlig kausalitet.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det innebär att man inte kan hitta några epidemiologiska samband!

 

"Epidemiologi är läran om sjukdomsförlopps demografi. Bland annat studeras epidemier och andra sjukdomar som är tillräckligt vanliga för att det ska vara möjligt att få ett statistiskt underlag. Därför handlar epidemiologi inte bara om smittsamma sjukdomar, utan också om till exempeldiabeteshjärtsjukdomar och högt blodtryck."

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Epidemiologi

 

Ett epidemiologiskt samband är när det finns ett visst säkerställt statistisk underlag för det man undersöker.

 

Finns inte sambandet är arbetshypotesen falsk.

 

Då kan man tex fundera på om de vetenskapliga teorier man grundar sin hypotes på är riktiga!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Absolut...under förutsättning att den epidemiologiska studien är korrekt.

 

Titta exempelvis på denna "fantastiska studie", den visar på att det kan finnas ett samband mellan död och "överdriven" motion. Den ser ganska seriös ut...ända tills man tittar på tabellerna, två joggare i gruppen "strenuous" hade dött...det kunde lika gärna ha varit noll. Hade "noll inneburit att man motbevisat ett samband?

 

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2108914

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Om det skall vara en epidemiologisk studie måste det vara tillräckligt många deltagare, för att annars blir det inget statistiskt underlag!

 

Miniantalet för statistikens skull är 2000, men om det skall vara icke slumpmässiga resultat bör de vara 10-20,000 individer.

 

2 personer som dör av 40.. kunde lika gärna vara 2 st av 10000!

 

Fyrtio pers är inget säkert statistiskt underlag.. de två kan vara undantaget.

 

Altså, man letar efter starka statistiska samband.. tex mellan rökning och lungcaner.

 

Man motbevisar inget med en epidemiologisk studie, man antinger finner ett statistiskt samband starkt eller svagt.. eller inget alls.

 

Och man jämför med grundhypotesen för studien, det den är designad för att visa.

 

Man testar sin hypotes mot verkligheten helt enkelt.. för om hypotesen skall vara giltig skall vissa saker ske.. annars så är den felaktig eller studien fel designad.

 

Epidemiologiska studier är egentligen Etiologiska studier.. man letar efter orsakssamband.. inget fel i det, men då måste underlaget vara stort, samt studien väldesignad och uppföljd.

 

Ja det finns ett statistiskt samband mellan rökning och lungcancer, det är så starkt att det inte kan råda några som helst tvivel!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...