Jump to content

Inte bara livsmedelsverket som trollar!


Cleppa

Recommended Posts

SLU har ju även tillåtit, uppmuntrat och påbjudit utarmning och förgiftning av vår åkermark, mot bättre vetande. Mycket allvarligt då det leder till mindre näring och mer gift i maten. Vad ska vi göra när jordarna är förstörda?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Varje vecka hör jag vanligt folk som gått på propagandan MOT ekologiskt jordbruk Allvarligt.

Nämn, om lämpligt, hur de bekämpningsmedel som det konventionella jordbruket använder skadar insekter och fåglar; Hur de med största sannolikhet är en av orsakerna till bidöden och hur dessa ämnen allt oftare hittas i våra vattentäkter.

 

Jag skräder inte orden när jag hör denna kritik mot ekologiskt jordbruk. Fast, det ska tilläggas: mot somliga åsikter kämpar nog även gudar förgäves (för att missbruka ett citat av Friedrich Schiller).

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Varje vecka hör jag vanligt folk som gått på propagandan MOT ekologiskt jordbruk Allvarligt.

 

Går på och går på..... Vet inte vad folk har för bild av vad ekologiskt är men för mig är det åkrar med mer ogräs än gröda och arealer som ger 2/3 av normalskörd. 

Den gulliga bilden av lösa djur och ulliga gulliga får som hoppar runt är nog inte riktigt den sanna bilden av ekologiskt som folk vill ha när de betalar mer för det i affären.

 

Men sanningen är nog den att när ogräsbekämpningen i form av kemikalier avtar vilket är bra, så ökar den mekaniska ogräsbekämpningen vilket får den följden att mer bränsle för traktorerna går åt för att producera mindre gröda än 

vad man gjorde i det "traditionella" jordbruket. Och traktor åkningen är hur som helst inge mindre i de ekologiska än i det "vanliga" så ekologiska märket innebär inte att man på något vis minskar jordkompaktering eller dylikt.. 

 

Vet inte vad de ekologiska odlarna har för krav på sig om konst gödning men som det ser ut i landet idag så har oftast inte jordbruks bonden mjölkkor eller grisar och såldes inte tillgång till naturligt gödning (bajs) på gården. 

Och ingen gödning = sämre skördar.

 

Lurigt detta.. Jordbruket ser helt enkelt inte ut som på 1800 talet bönderna är mer specialiserade på två eller tre saker för att maximera avkastningen av arealen. 

Men vill vi föda många så finns det nog bara två vägar att gå eftersom det ekologiska jordbruket innebär ett tapp i avkastning per hektar så lär man om man vill föda en större befolkning satsa på det "traditionella" eller GMO eller jo det finns visst ett alternativ till som skulle lösgöra stora delar av den produktiva jorden det vore ju att vi blev veganer hela bunten och åt det vi odlade direkt istället för köttet...

 

Shit lät som värsta vegan fantasten där på slutet  :P

 

e

Link to comment
Share on other sites

En av anledningarna till den aviga inställningen till eko-jordbruk efter "de fyras" bredsida i SVD är antagligen att man slutade läsa just där. Under veckorna som följde publicerades dock ett mycket stort antal repliker i både samma nättidning och i flera andra. Med dessa röster växer en ganska annorlunda och mer komplex bild av ekologiskt jordbruk fram. En bild som skiljer sig från den de fyra vill ge sken av.

 

För att ytterligare komplicera kan man läsa t ex Lars Wilssons böcker eller "Jorden vi äter". Efter denna insats är det svårt att på allvar hävda att eko skulle ge generellt låg avkastning.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Ok alltid bra att läsa böcker och förkovra sig. Sånt gillar vi men kolla upp vart författaren har sina tält pinnar nerslagna.

 

Men bönderna här hemma säger ju själva att tonnaget per ha blir mindre, bor ju i skogen och ser hur det ser ut på traditionella åkrar kontra eko åkrarna. 

Om du planterar morötter och inte gödslar, sedan låter du ogräset härja fritt nog tusan får du mindre morötter än om du gödslar och rensar bort ogräset.

 

Bara å fråga den lokala bonden varför han inte odlar ekologiskt. Rätt säker på att han glatt skulle sluta med ogräsmedel om det lönade sig. 

Och om det gav samma avkastning så finns det ju ingen anledning för bönderna att inte odla ekologiskt. 

 

Svaret är enkelt = Mer betalt för ekologiskt men inte tillräckligt för att det ska väga upp förlusten i tonnaget så slutsummeringen skulle bli ett minus mot traditionell odling.

(gillar dock inte ogräsmedlet själv)

Link to comment
Share on other sites

Jovisst.. men det är bara att sluta importera olja så slår vi två flugor i en smäll, stoppar global uppvärming och alla blir tvungna att odla ekologiskt och använda naturgödsel.

 

Självklart handlar modernt jordbruk om högre vinst/bättre avkastning/mindre arbete.. men det är konsumenten som betalar i längden med undermålig mat, det finns inga genvägar.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

men kolla upp vart författaren har sina tält pinnar nerslagna

Alltid lika viktigt! Jag tror man blir bättre på att skilja agnarna från vetet ju mer man förkovrar sig, fast likväl kan det förståss slinka med ogrundade åsikter ändå. Och när vi ser hur forskarna själva träter så blir det inte lättare att veta för en lekman. Det är upp till den vetenskapliga debatten och vår egen tro och magkänsla att avgöra vad vi ska tycka och tro.

 

För professionella forskare borde inte tältpinnarnas placering vara ett bekymmer. De bör vara bekanta med vetenskapsfilosofi tillräckligt för saklighet och neutralitet men man kan aldrig vara säker, speciellt när ens anslag är beroende av forskningsresultatet. Är tjänsten adjungerad? Är professuren betald av ett företag? Finns jäv? Finns prestige? Finns förväntningar på ett visst resultat? Sådant kan vara svårt att upptäcka men kan ha stor betydelse för trovärdigheten.

 

Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket” är en skrämmande berättelse om hur det kan gå till inom medicinen när läkemedelsindustrin blandar sig i den medicinska forskningen. Hur många gånger har det inte skrivits här hos Kostdoktorn om hur denna industris forskning har presenterats som den enda Vetenskapen! Därefter blir det en enkel match att i pressen kalla en eventuell opposition ovetenskaplig. Vad kan man hitta inom Agro-industrin och vad innebär ”follow the money” inom agronomin?

 

Såvitt jag vet är skillnaderna i avkastning störst vid spannmålsodling. Alltså det jordbruk som arealmässigt är störst, så även i Sverige. Men jag tänker helt fräckt avgränsa min diskussion bort från det eftersom jag och de flesta andra här ändå inte anser att spannmål är rätt mat varken för oss eller för kreaturen. Nedanstående handlar därför uteslutande om annan odling.

 

I den ekologiska odling som gett högst avkastning har man använt sig av växtrotation och multiodling, alltså samtidigt odling av mer än en sort. I växtrotationen används ofta gröngödsling med kvävebindande växter för att komplettera gödseln. Läge, typ av jord och sorten man odlar är också viktigt för att maximera avkastningen. Då kan skillnaden i avkastning krympa till noll och det finns utrymme för ytterligare förbättringar. SLU har själva visat på mycket goda resultat i långtidsförsök. T ex:

 

Sveriges lantbruksuniversitets långliggande jämförande gårdsförsök utanför Piteå under 10 år med konventionell och ekologiskt kretsloppsjordbruk visade däremot på samma eller något högre skördar och produktion i den ekologiska odlingen med växtodling och djurhållning

I en FN-rapport från 2011 baserad på 57 projekt med ekologisk odling redovisas skördeökningar på i snitt 80 procent i ekologisk odling jämfört med konventionell.

Citat från: http://mobil.svd.se/opinion/en-del-av-en-kampanj-mot-ekomat_svd-4110279

 

Berkeley Food Institute har gjort sammanställningar som också visar på mycket goda resultat från ekologisk odling. Skillnaden kunde i deras analys vara obefintlig för vissa grödor. I vissa delar av världen anses traditionella metoder liknande (ovan) och utmejslade under årtusenden, ge bättre avkastning än t o m de GMO-odlingar som då jämfördes med på samma jordar (”Jorden vi äter”).

 

För att runda av detta långa inlägg: Det krävs lite annat arbetssätt och andra grödor för att få bra avkastning i ekologiskt jordbruk och spannmål är kanske inte förstahandsvalet men det vill vi ju ändå inte ha. Omställningskostnaden till eko är ganska stora och det är en viktig anledning till att många jordbrukare inte gått över. Dessutom ska vi komma ihåg att efterfrågan börjat öka kraftigt alldeles nyligen. Få bönder har kunnat hänga med i den takten. Jag tror många ser annorlunda på saken nu, med den senaste försäljningsstatistiken, än för bara två år sedan.

 

Bränsleförbrukningen via traktorkörning kan vara större vid ekologiskt jordbruk (beroende på odling) men i gengälld används inte konstgödsel som tillverkas m h a fossilt bränsle. Släng sedan in lite Glyfosat och Neonikotinoider i ekvationen och jag betalar gärna lite mer för ekologiskt.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Det är ju genvägarna i jordbruket som gjort att fler och fler har möjlighet att jobba med inovativa arbeten i alla sektorer från husbyggen till elektronik istället för att stå med potatis hakan i näven. Få kan föda många vilket ger tid åt andra att utveckla civilisationen. 

Ungefär som när tvättmaskinen avlastade husmödrarna. Så för allas bästa så lär jordbruket utvecklas och hitta nya bra genvägar hela tiden.

 

Vad gäller växt rotation så görs det och har gjort så  länge jag kan minnas har farfar bytt grödor från havre, råg , ärtor och så har det varit en kringflyttande potatis åker som bytt plats varje år. Problemet jag pekar på är att många odlings bönder inte har 

några djur längre att tå gödsel av och inga anläggningar för att åter skaffa sig det heller. Och många har inte viljan heller för den delen. För djurhållning är dyrt på en helt annan nivå än odling.

 

Sedan så har jag förstått att det krävs att man odlar ekologiskt i 5 år innan marken klassas som ekologisk och man får betalt för ekologiskt odlade grödor det är då 5 år med vanlig taxa för semi ekologiska grödor då, en stor risk för en redan utsatt 

yrkes kår att ta då utfallet i tonnage är oklart.

 

Inte alls lika kritisk till spannmålen men så är jag ju inte lchf:are heller och tror nog allt att framförallt havren har mer å ge framöver.

Känns inte som det är ett ökat intag av havre som lett till diverse ökningar av sjukdomar eller övervikt de senaste 20 åren.

 

Men bönderna kommer följa marknaden och är priserna bra för ekologiskt så blir det ekologiskt de kommer satsas på ute bland bönderna. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Man kan se det på många sätt, tex så har vi investerat miljarder för att bli av med jordbruksöverskottet.

 

Såå om det finns så gott om pengar och mat så varför inte investera ytterligare miljarder för ett ekologiskt jordbruk.. torde inte bara gynna kampen mot uppvärmningen, minska landsbyggdens avfolkning, minska urbaniseringstakten, samt gynna handelsbalansen.

 

Som det ser ut i dag så är jordbruket ett av de bidragstunga näringarna.. så att säga att marknaden styr det hela är lite övermåga.. man odlar/oodlar det som ger mest jordbruksstöd!

 

Sen så tror jag mer på råg och korn som människoföda, havre är djurfoder.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det är ju genvägarna i jordbruket som gjort att fler och fler har möjlighet att jobba med inovativa arbeten i alla sektorer från husbyggen till elektronik istället för att stå med potatis hakan i näven.

 

Absolut, vi hade inte levt det bekväma liv vi lever idag utan denna "revolution" för 10 000 år sedan. Samtidigt är det lätt att förstå att människor reagerar på användningen och effekterna av bekämpningsmedel och den utarmning av jordar som de senaste 100 årens "genvägar" bjudit på. Det är då bara förståeligt om man letar efter andra sätt eller tycker vi borde ta ett steg tillbaks. Det är dessutom ärligast att lyfta fram även dessa saker i debatten tycker jag.

 

Ekologiskt jordbruk av idag innebär inte att vi går tillbaks till 1800-talets teknologi. Det kan vara mer arbetskrävande men var man behöver inte stå med hackan i hand. Sådan dramatisk skillnad är det ju inte tal om.

 

Vi får hoppas att framtidens prissättning och bidragsnivåer samt konsumentmakten gör ekologisk mat till en attraktiv affär för fler bönder. För det kan väl inte vara ett självändamål att stanna kvar i det konventionella jordbruket?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att det är olyckligt att det blivit så starka motsättningar mellan eko och konventionellt jordbruk. Det är också spännande att läsa om att eko skulle vara att inte gödsla och inte rensa ogräs - det är påståenden som helt saknar grund. Nog finns det problem inom ekologiskt jordbruk, liksom det finns problem inom konventionellt jordbruk. Lösningen är väl knappast någonsin att säga "de andra gör så jävla fel" (vilket är en mycket uppsnyggad version av vad jag brukar höra från de konventionella bönder jag känner, för ja, jag är uppväxt inom och lever med jordbruk och jordbrukare) och slå sig själv för bröstet, utan att alltid söka bättre vägar och metoder för det man själv håller på med och försöka komma framåt. Så som det ser ut idag kan det inte fortsätta.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 

 

Sedan så har jag förstått att det krävs att man odlar ekologiskt i 5 år innan marken klassas som ekologisk och man får betalt för ekologiskt odlade grödor det är då 5 år med vanlig taxa för semi ekologiska grödor då, en stor risk för en redan utsatt 

yrkes kår att ta då utfallet i tonnage är oklart.

 

 

 

 

Jag tycker att det är olyckligt att det blivit så starka motsättningar mellan eko och konventionellt jordbruk. Det är också spännande att läsa om att eko skulle vara att inte gödsla och inte rensa ogräs - det är påståenden som helt saknar grund. Nog finns det problem inom ekologiskt jordbruk, liksom det finns problem inom konventionellt jordbruk. Lösningen är väl knappast någonsin att säga "de andra gör så jävla fel" (vilket är en mycket uppsnyggad version av vad jag brukar höra från de konventionella bönder jag känner, för ja, jag är uppväxt inom och lever med jordbruk och jordbrukare) och slå sig själv för bröstet, utan att alltid söka bättre vägar och metoder för det man själv håller på med och försöka komma framåt. Så som det ser ut idag kan det inte fortsätta.

 

 

 

Här belyser ni något som i mitt tycke är viktigt. En matvara kan ju produceras i gränslandet mellan ekologisk och traditionell.

Det blir en alltför tydlig gräns mellan traditionellt och ekologisk, det borde vara en mer flytande skala. Ingen aning om hur man skulle lösa det för producent/konsument dock. 

Då hade det kanske också varit lättare att växla över (om bonden nu vill) till ekologiskt.

Och det är ju inte så ofta man får höra att bönderna tjänar massor med pengar och fem år är rätt lång tid.

Link to comment
Share on other sites

Går på och går på..... Vet inte vad folk har för bild av vad ekologiskt är men för mig är det åkrar med mer ogräs än gröda och arealer som ger 2/3 av normalskörd. 

Den gulliga bilden av lösa djur och ulliga gulliga får som hoppar runt är nog inte riktigt den sanna bilden av ekologiskt som folk vill ha när de betalar mer för det i affären.

 

Men sanningen är nog den att när ogräsbekämpningen i form av kemikalier avtar vilket är bra, så ökar den mekaniska ogräsbekämpningen vilket får den följden att mer bränsle för traktorerna går åt för att producera mindre gröda än 

vad man gjorde i det "traditionella" jordbruket. Och traktor åkningen är hur som helst inge mindre i de ekologiska än i det "vanliga" så ekologiska märket innebär inte att man på något vis minskar jordkompaktering eller dylikt.. 

 

Vet inte vad de ekologiska odlarna har för krav på sig om konst gödning men som det ser ut i landet idag så har oftast inte jordbruks bonden mjölkkor eller grisar och såldes inte tillgång till naturligt gödning (bajs) på gården. 

Och ingen gödning = sämre skördar.

 

Lurigt detta.. Jordbruket ser helt enkelt inte ut som på 1800 talet bönderna är mer specialiserade på två eller tre saker för att maximera avkastningen av arealen. 

Men vill vi föda många så finns det nog bara två vägar att gå eftersom det ekologiska jordbruket innebär ett tapp i avkastning per hektar så lär man om man vill föda en större befolkning satsa på det "traditionella" eller GMO eller jo det finns visst ett alternativ till som skulle lösgöra stora delar av den produktiva jorden det vore ju att vi blev veganer hela bunten och åt det vi odlade direkt istället för köttet...

 

Shit lät som värsta vegan fantasten där på slutet  :P

 

e

Det låter på dig som om ekologiska bönder inte gödslade. Naturligtvis gör vi det. Vi ser också att våra konventionella grannar börjar använda våra metoder mot ogräs som komplement.

 

För övrigt är också konventionella lamm gulliga.

 

Ett tips i ett helt annat ämne: http://www.avigsidan.com/avigsidan/avigt008.htmlEn del blir så mycket enklare att förstå om man skriver ihop det som hör ihop.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Ok för att vara helt klar så har jag inte sagt att eko bönder inte gödslar men jag sa

"Vet inte vad de ekologiska odlarna har för krav på sig om konst gödning men som det ser ut i landet idag så har oftast inte jordbruks bonden mjölkkor eller grisar och såldes inte tillgång till naturligt gödning (bajs) på gården. Och ingen gödning = sämre skördar."

 

Finns säkert bra metoder för ogräs bekämpning men det är inget man ser något utav här hemma vid. Förr i världen var bm:s tröskor utrustade med speciella ogräsfrö uppsamlare men det var 60 talet det och den funktionen tog nog ogräsmedlet död på  :) om det inte har återkommit. 

 

Har också får över somrarna mestadels för att hålla mina små ängsplättar öppna och inte invaderas av sly. Medans vi har dom här är de ytters ekologiska, bara gräs, sly och vatten och när de hämtas hem över vintern blir de mycket konventionella. Är dock samma får men de är aldrig eko enligt ekos riktlinjer. Men gulliga är de helatiden ;) 

 

Och så är det söknt att se att odrpoilsen itne kudne ltåa bli att filka in en lietn vnik men man blir ju sguen att skirva i sär mer än man redan gör ;)  :P  

Link to comment
Share on other sites

Ok för att vara helt klar så har jag inte sagt att eko bönder inte gödslar men jag sa

"Vet inte vad de ekologiska odlarna har för krav på sig om konst gödning men som det ser ut i landet idag så har oftast inte jordbruks bonden mjölkkor eller grisar och såldes inte tillgång till naturligt gödning (bajs) på gården. Och ingen gödning = sämre skördar."

 

Finns säkert bra metoder för ogräs bekämpning men det är inget man ser något utav här hemma vid. Förr i världen var bm:s tröskor utrustade med speciella ogräsfrö uppsamlare men det var 60 talet det och den funktionen tog nog ogräsmedlet död på  :) om det inte har återkommit. 

 

Har också får över somrarna mestadels för att hålla mina små ängsplättar öppna och inte invaderas av sly. Medans vi har dom här är de ytters ekologiska, bara gräs, sly och vatten och när de hämtas hem över vintern blir de mycket konventionella. Är dock samma får men de är aldrig eko enligt ekos riktlinjer. Men gulliga är de helatiden ;) 

 

Och så är det söknt att se att odrpoilsen itne kudne ltåa bli att filka in en lietn vnik men man blir ju sguen att skirva i sär mer än man redan gör ;)  :P  

OK, jag fattar, du är inte intresserad av att kommunicera. Det är annars vad man har forum till.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...