Lipidsänkare trots att...................


ixs

Recommended Posts

Hej alla

Har ätit LCHF sedan 2007, började när jag läst Dahlkvists blogg. Och blev av med en sedan 1985 krånglig mage.

Gjorde alla tester, uppifrån och nedifrån, men inget fel hittades. En läkare föreslog att operera bort tarmar och ersätta med en stomipåse.

Det tog ca tre veckor så var mina tarmar och tarminnehåll normala, efter 22 år. Underbart! Jag tappade också ca tio kilo i vikt på köpet.

Jag levde på smörgåsar, behövde inget annat. Det i mer än 55 år, jag är nu 63 år

 

Men nu till själva problemet. Togs in på sjukhus akut, pga akut yrsel, blodtyck 240/184. Visade sig vara vestibularisneurit.

Dvs svullen balansnerv. Det mesta gick tillbaka på ca 5 dagar, men helt bra efer två veckor. Blodtrycket sjönk ned till ca 145/95 efter en dag

Gjorde en magnetröntgen, som vid en andra analys visade "Mindre åldersförändringar i hjärnan som beror på småkärlssjuka"

Då ville alla läkare på sjukhuset ge mig statiner, för att minska blodfetter.

Gjorde två kolestroltester vid hemkomsten på VC som visade med två månaders intervall.

 

HDL-kolestrol 1,29/1,62

LDL-kolestrol 3,7/3,2

Triglycerider  1,03/0,88

P/S-Kolestrol 5,5/5,3

Kreatinin       65

P/S-PSA        0,86

 

Då jag påpekade att det var svårt att avgöra utan att även göra ett Apo-test, fick jag faktiskt igenom det trots att man "inte gör det i mitt landsting"

 Då resultatet kom, var det följande.

 

ApoA1   1,5

ApoB     0,81

S-ApoB/ApoA1 kvot 0,53

 

Men läkaren tyckte jag skulle ta en lipidsänkare i alla fall, inte som "primärpreventiva utan för att minska risken för att skadorna ytterligare förvärras"

 

Men om nu värderna är bra, vad är det som ska sänkas?

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Blodtrycket tydligen!..??  :unsure:  :wacko:  :blink:

 

"Småkärlssjukdom drabbar vanligtvis patienten genom flera små hjärninfarkter inom så kallade ”neurologiskt tystare områden” under hjärnbarken, inte minst i den vita substansen.

Sådana hjärninfarkter orsakas vanligtvis av högt blodtryck. Vid mer avancerade röntgenundersökningar som datortomografi eller MR kan man då se flera små infarkter eller utbredda vitsubstansförändringar. 

I olika studier har man funnit att ca 20 % av äldre personer uppvisar sådana förändringar och många av dessa har inte vetat om dem tidigare. Fram till nyligen var lite känt om betydelsen av dessa skador. Förändringarna kan ibland vara förknippade med subtila brister i fysisk och intellektuell funktion, som inte sällan förblir ganska obemärkta och minnet kan vara väl bevarat under lång tid. 

Förekomsten av tysta infarkter har i vissa undersökningar visat sig öka och ibland mer än fördubbla riskerna att drabbas av demens. Fortfarande finns det emellertid en viss osäkerhet inom området. 

Bästa sommarhälsningar

Åke Rundgren
Docent, enhetschef"

 

http://www.netdoktor.se/neurologi/fraga-doktorn/vaskular-demens-37509/

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Hej

 Jag började äta 4mg Attacand för blodtrycket för sju månader sedan, vid utskrivningen från sjukhuset.

Och Clopidogrel Krka, blodförtunnare. Innan låg jag på ca 90-100 diastoliskt.Och 140-150 systoliskt.

 

Fick ökad dos till 8mg och nu, Candersartan. som jag har haft ca en månad.

 

Nere på VC har de en gör-det-själv-mätare, som jag testade.

Tog tio mätningar i rad och fick givetvis tio olika resultat.

143/84, 131/78, 124/85 bla.

 

Men skulle lipidsänkande statiner sänka blodtrycket ytterligare?

Eller vill han ändra mina blodfetter?

Är mina blodvärden  bra?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Välkommen ixs! Föreligger möjligen någon form av förhöjd systemisk inflammation? Några andra ohälsosymptom förutom de nämnda? Har du testat blodsockret och andra hälsovärden? Hur ligger du till med solning eller tillskott av vitamin d? Sömn och stress?

 

Ps. Angående tio olika resultat på gör-det-själv-mätaren; skulle tro att något av de sista värdena är mest korrekt, och gärna ska mätningarna börja ligga nära varandra. Mät på båda armarna. Finns läkare som säger att skillnad i höga trycket mellan höger och vänster bör vara max 10, som indikation på förhöjd risk för perifer kärlsjukdom.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Hej igen

 Den enda orsaken till mina läkarebesök är att få ned trycket, till runt 80.

Jag har inga andra direkta fel,men man befinner ju sig i reparationsålder numera.

 

Jag äter D-vitaminer ca tre gånger i veckan , dosen är 2000 ie.

Även omega3.

 

Sist jag testade blodsockret har jag för mig att det låg runt 3.5-4.0.

 

Protokollet talar ockdå om ett B-SR (lokalt) på 2

.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vi skall inte skälla allt för mycket på läkarna.. de gör för det mesta det bästa de vet för patienterna!

 

Och till blodtrycksmedecinen så kan man alltid ha både hängslen och livrem!

 

Dvs de matas med information hela tiden om hur "nyttigt" det är med statiner.. nästan som vitamintillskott, fast det är en sanning med en hel del modifikationspotensial!

 

De med väldigt höga APOb, och ofta redan genomgången hjärtkärlhändelse kan ha en viss nytta utav statiner, däremot så sänker de inte blodtrycket!

 

Här har du en "vanlig" läkare som talar om statiner!

 

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3075001

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"Gjorde en magnetröntgen, som vid en andra analys visade "Mindre åldersförändringar i hjärnan som beror på småkärlssjuka""

 

- Vore intressant med fler detaljer kring detta, för just detta i kombination med högt blodtryck, är det som läkarna gett dig medicin för, eller? Om man lyssnar på dr John Bergman så ter det sig inte lika självklart att högt blodtryck enbart är en orsak, det kan vara ett symptom på något annat som kanske är det som egentligen skulle behandlas. Och att sänka trycket och tunna ut blodet må vara bra som försiktighetsåtgärd, men har också sitt pris, se t ex http://www.youtube.com/watch?v=x0bGTAYSmyM. Stannar man vid att behandla blodtrycket så kanske man inte fixar grundorsaken, och kanske skapar mer problem under tiden. Han tipsar bland annat om andningsövningar för att sänka trycket, och ökat intag av vatten för att förtunna - det finns ofarliga enkla metoder man kan prova och se hur mycket de hjälper. Kanske leder de till att man kan minska medicineringen, eller t o m sluta helt. Givetvis ska man göra det i samråd med sin läkare. 

 

(Obs jag är amatör i detta, så ta mina funderingar på rätt sätt.)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att du ska börja supplementera med vitamin K2, då man har sett "mindre åldersförändringar i hjärnan".

K2 hjälper kalciumet på rätt plats i kroppen, som är benstomme och tänder, och ska då minska risken för att det fastnar där det inte ska vara, som i blodkärl till exempel.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Intressant länk om småkärlssjuka som slår hål på myten om att plack i kärlen är (enda) orsak till hjärt/kärlsjukdom:

 

http://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Aktuell-forskning/Hjartforskning/Forskning-om-kvinnors-hjartan/Mer-lasning/Hjartinfarkt-trots-rena-karl/

 

"– Symptomen vid småkärlssjuka är anmärkningsvärt lika de symptom som uppstår vid åderförfettning och förträngningar i kranskärlen. Den stora skillnaden är att patienterna vid småkärlssjuka inte har plack i kärlen. Men de mikroskopiskt små kärlen fungerar inte som de ska och kan därför orsaka bröstsmärta, höga stressnivåer och hjärtinfarkt, säger Noel Bairey Merz."

 

"Den forskning Noel Bairey Merz gjort tyder på att de små kärlen förlorar sin förmåga att vidga sig och öka blodflödet, och orsaken bakom detta är sannolikt att endotelet som täcker blodkärlens insida inte fungerar som det ska, vilket bland annat leder till kramp och syrebrist."

 

Min kommentar: Högt blodsocker dödar endotelcellerna. Högt blodtryck kan man också tänka sig är skadligt för endotelet. Läser man hela texten så skriver de att det ibland vid småkärlssjuka finns "mycket tidig åderförfettning som inte syns på kranskärlsröntgen". Min tolkning är att vad man ser som "tidig åderförfettning" är kroppens försök att komma tillrätta med en inflammation som skadat endotelet.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Protokollet talar ockdå om ett B-SR (lokalt) på 2

 

 B-SR är vanlig sänka vad jag förstår. Högt värde indikerar inflammation/aktivt immunförsvar.

 

I vilken enhet är ditt resultat (2)? Om det är mm så är det långt under gränsvärdet för kvinnor: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1545 och alltså ett utmärkt värde.

 

Tog de någon snabbsänka? (CRP)

Link to comment
Share on other sites

Motiverar blodtryck 140-150/100-90 vid 63 år blodtryckssänkande medicin? "Att behandla lätt förhöjt blodtryck (140-159 systoliskt, 90-99 diastoliskt) hos hjärtfriska patienter ger ingen säker hälsovinst", http://www.kostdoktorn.se/blodtryck#livsstil. Det som kanske talar för det är bedömningen från magnetröntgen. Men hur säker är den bedömningen? Dina kolesterol- och sockervärden, och även B-SR, ser ju så bra ut att man blir lite skum på det - kanske någon oberoende specialist skulle ge en 2nd opinion?

 

Den svullna balansnerven kan väl ha berott på nåt virus som oturligt satt sig just där? Och det höga blodtrycket just då var troligen av stressen i det akuta tillståndet. (Så det är nog inte relevant i blodtrycksbedömningen tänker jag.)

 

Förutom djupandning en stund om dagen, så känner du säkert redan till följande sätt att sänka blodtrycket: vitlök, kanske gurkmeja (kan minska ev inflammation i kärlväggar och runt om kärl och därmed vidgas kärlen och trycket sjunker), undvika kaffe/rökning/laktrits/mycket alkohol. Finns säkert fler "huskurer" att prova.

 

Ps. Tillskott av magnesium kan också vara värt att överväga. Dels så ger tillskott av vitamin D ökat upptag av kalcium och då förbrukas och behövs även mer magnesium. Och dels så tror jag den muskelavslappnande och lugnande effekten kan sänka blodtrycket.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.