Jump to content

LCHF och lymfsystemet?


Xiro

Recommended Posts

Kanske en lite okunnig fråga med självklara svar - hur påverkar LCHF lymfsystemet, och hur påverkar det i sin tur hälsan?

 

LCHF gör ju att kroppen håller mindre vätska, och jag föreställer mig att det till stor del har att göra med lymfsystemet. Vore tacksam en tillförlitlig pedagogisk förklaring eller länk därtill.

Link to comment
Share on other sites

Mnjaeä.. LCHF påverkar vattenretensionen via minskat insulin.

 

Dvs påverkan av LCHF ligger främst i njuren som vid högt insulin återaborberar mer salt till blodet, salt i blodet binder vatten via osmos.

 

Och då är detta bara en liten del av vätskebalansen.

 

Det mesta sköts av renin-angiotensin-systemet.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Renin-angiotensinsystemet

 

Jag är inte helt främmande för att hyperinsulinemi/högt blodsocker kan rubba den balansen heller?

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Nu har jag inte googlat nåt...så det lilla jag vet om lymfsystemet är att delar av den vätskan som bildas vid förbränning/kemiska reaktioner i cellerna inte går tillbaka till blodet utan "rinner" tillbaka via lymfsystemet och att det sedan har betydelse för kroppens immunförsvar som grogrund för lymfocyter. Lymfvätskan transporteras sedan tillbaka till blodomloppet.

 

Är det något speciellt du är ute fiskar efter i den här processen?   ;)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det lymfatiska systemet eller lymfsystemet är ett system hos människan och andra däggdjur, bestående av lymfanlymfkärlen och ett flertal organ. Det lymfatiska systemets funktion är dels dränering av vävnaderna, så att vätska som läcker ut ur blodkärlen leds tillbaka till blodet, dels har den uppgifter i kroppens immunförsvar.

 

När det lymfatiska systemet inte klarar av att dränera vävnaderna på interstitialvätska lika snabbt som den ansamlas, blir resultatet en svullnad som kallas lymfödem

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lymfatiska_systemet

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nog borde det vara av intresse för LCHF eftersom det transporterar fett och fettlösliga vitaminer. I tarmluddet finns både blodkapillärer, som suger i sig de flesta näringsämnena til blodet, och lymfkpillärer som suger upp fett och fettlösliga vitaminer till lymfsystemet.. 

 

 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/L/lymphatic_system.html

The lymphatic system has three main functions.

First, it returns excess interstitial fluid (also called tissue fluid) to the blood. Of the fluid that leaves the capillaries, about 90 percent is returned. The 10 percent that doesn't return becomes part of the tissue fluid that surrounds the tissue cells. Small protein molecules may "leak" through the capillary wall and increase the osmotic pressure of the interstitial fluid (see osmosis). This further inhibits the return of fluid into the capillaries, and fluid tends to accumulate in the tissue spaces. If this continues, blood volume and blood pressure decrease significantly and the volume of tissue fluid increases, which results in edema (swelling). Lymph capillaries pick up the excess interstitial fluid and proteins and return them to the venous blood. After the fluid enters the lymph capillaries, it is called lymph.

The second function of the lymphatic system is the absorption of fats and fat-soluble vitamins from the digestive system and the subsequent transport of these substances to the venous circulation. The mucosa that lines the small intestine is covered with fingerlike projections called villi. There are blood capillaries and special lymph capillaries, called lacteals (see below), in the center of each villi. The blood capillaries absorb most nutrients, but the fats and fat-soluble vitamins are absorbed by the lacteals. The lymph in the lacteals has a milky appearance due to its high fat content and is called chyle.

The third and probably most well known function of the lymphatic system is defense against invading microorganisms and disease. In other words, the lymph system is part of the immune system. Lymph nodes and other lymphatic organs filter the lymph to remove microorganisms and other foreign particles. Lymphatic organs contain lymphocytes that destroy invading organisms.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...