Jump to content

Ät ost, lev länge!


Peter B

Recommended Posts

Yes.. jag kommar att leva till hundra minst, trots mitt dåliga kolesterol! <_<

 

Snart kommer forskningen som säger att osten skall nedsköljas med rött vin! :)

 

Då får man dubbel effekt.. både ost och resevratrol! :P

. . . en ljus framtid med andra ord :P
 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Paradoxen ligger nog inte så mycket i ost och vin som generellt kost med mer mättat fett. Vi kommer komma ikapp ju fler som får upp ögonen för Lchf.

 

Det roliga är kommentaren i en länkad artikel att forskarna är förbluffade över den franska paradoxen och den generellt långa livslängd och hälsa som Frankrikes invånare tycks erhålla detta "trotts" hög konsumption av mättade fetter. Men hade de haft lite koll hade de sagt "detta på grund av deras höga intag av mättade fetter".

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Det finns ingen fransk paradox - ökat intag av mättat fett leder till ökad risk för hjärtproblem i Frankrike precis som alla andra länder. Den är inte något som motsäger denna koppling, det innebär 

bara att det finns andra faktorer som påverkar som man inte har fullständigt koll på. 

De tre grupperna i studien åt ost, smör och mjlök. Såna här studier är gjorda för att komma till ett positivt resultat för mjölkbranschen - antingen visar den på ett positivit resultat för mjölk, ost eller smör.

I vilket fall vinner dom på det, och givetvis blir resultatet "ät mer ost" snarare än "ät mindre smör och mjölk".

Visst kanske det är så att ost klarar sig bättre i avseende för hjärtkärlsjukdom än smör och mjölk, men det förändrar inte det redan väletablerade faktum att mer mättat fett innebär högre risk för hjärtkärlsjukdom -  
en effekt som gäller för den franska befolkningen så väl som alla andra. Att ett land ligger utanför linjen gör inte att man kan kasta ut resten av sambandet genom fönstret. Om du vill påstå att mer mättat fett innebär lägre risk för CVD har du ett problem - istället för att förklara "den franska paradoxen" måste du förklara "paradoxen med alla andra länder".
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768013/figure/f1/

Sanningen är helt enkelt att det finns många faktorer som påverkar CVD, inte bara mättat fett. Kanske finns det en fantastisk bakteriekultur i vissa ostar, som innebär att ju mer av den osten man äter desto lägre är risken för CVD, men det är inget studien visar - den visar bara att dom klarat sig bättre än dom som konsumerar mjölk eller smör. Men om vi ska gå till mer troligare förklaringar:

"This paradox may be explained as follows. Given a high intake of cholesterol and saturated fat, the country in which people also consume more plant foods, including small amounts of liquid vegetable oils, and more vegetables (more antioxidants) had lower rates of CHD mortality. On the other hand, milk and butterfat were associated with increased CHD mortality, possibly through their effects on thrombosis as well as on atherosclerosis."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8252690

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nog finns det en Fransk paradox alttid.. och inte handlar den o  mättat fett heller.. som numera är avförd som riskfaktor av alla seriösa forskare!

 

Dvs mättat fett har alldrig varit någon riskfaktor och man har trots 40 års forskning och miljarder investerade i forskning alldrig kommit i ens närheten av att bevisa.

 

"Sammanfattat

Nya resultat från primärpreventiva interventionsstudier med långvarig sänkning av kostintag av såväl totalfett som mättat fett visar ingen signifikant effekt på risken att insjukna i cancer eller hjärt– kärlsjukdom. Fynden är i linje med en längre tids samlade observationsstudier.

Gällande kostrekommendationer för prevention och behandling av tex hjärt–kärlsjukdom säger enhälligt att befolkningen kraftigt bör sänka sitt intag av fett, framför allt intaget av mättat fett och transfetter.

Vi behöver nu en ny vetenskaplig debatt och strukturerade systematiska analyser av hela det publicerade underlaget för sambandet mellan fettintag och allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdom. Först då kan nya, vetenskapligt grundade rekommendationer utarbetas."

 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=%208291

Link to comment
Share on other sites

Mättat fett är inte avfärdat av alla seriösa forskare, verkligen inte... Som han själv skriver ligger kostråden om mättat fett kvar, så även vid senaste uppdateringen i år. Detta efter en ny titt av forskare på den tillgängliga forskningen, och det ser likadant ut i alla andra länder - konsensus bland forskare är alltså fortfarande att mättat fett leder till hjärtproblem. Göran, som också tycker att man ska öka saltintaget, representerar minoriteten av forskare som tycker annorlunda i sin artikel från 2007.

Hur menar du att paradoxen inte handlar om mättat fett?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den franska paradoxen kan, som jag skrev ovan, förklaras av att de genom kosten (bl.a. brie) får i sig mer K2 än många andra populationer.

 

Fett i allmänhet och mättat fett (liksom dietärt kolesterol) är ingen riskfaktor för CVD. Fast visst finns det forskare som fortfarande hävdar det.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Hmm, nu förstår jag inte hur du menar - om mättat fett inte är en riskfaktor för CVD, vad är det då i den franska paradoxen som förklaras av det ökade intaget av K2?

Om mättat fett inte ökar risken för CVD, då måste ju grafen jag länkade vara felaktig - och då finns det ju inte ens någon paradox att förklara.
Om K2 förklarar paradoxen, ja då är ju fallet löst och det är alltså ökat stöd för diet-heart.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju för dem som fortfarande håller fast vid att mättat fett är en riskfaktor för CVD som det blir en paradox.

 

Det märks att du är ny här på forumet, för du läser inte in den underförstådda ironin som vi slänger oss med när vi skriver om den franska paradoxen! ;-)

 

Hmm, nu förstår jag inte hur du menar - om mättat fett inte är en riskfaktor för CVD, vad är det då i den franska paradoxen som förklaras av det ökade intaget av K2?

Om mättat fett inte ökar risken för CVD, då måste ju grafen jag länkade vara felaktig - och då finns det ju inte ens någon paradox att förklara.
Om K2 förklarar paradoxen, ja då är ju fallet löst och det är alltså ökat stöd för diet-heart.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Min fråga var ju riktad till Kjell, som skrev att paradoxen kan förklaras av K2.

 

Angående Ancel Keys; hans forskning la bara grunden till diet-heart. Den har sedan bekräftas av andra studier.

Men om vi vill gå in på detaljerna i kritiken presenterad på den länkade sidan:

 

Anledningen till att vissa länder ligger utanför den förväntade linjen i detta diagram och att Keys uteslöt dem är att vissa data helt enkelt inte var särskilt pålitliga.

Mexiko till exempel är den lägsta punkten trots högt intag av mättat fett, men dom hade inte ett fungerande system för att rapportera dödsfall. Vissa länder i europa hade kraftigt förändrade konsumtionsvanor på grund av kriget och eftersom åderförkalkning tar tid att utveckla var deras data inte representativa. I skandinavien minskade fettintaget under kriget vilket hann få en positiv effekt efter kriget, men när forskningen genomfördes hade mättat fett gått upp igen, vilket alltså gav relativt låga resultat för bland annat sverige. Detta visste Keys, och det visas också i denna studie angående efterkrigstiden:

"The  mortality  from  arterio-  and  cardio-sclerosis  declined  in  Finland, Norway and Sweden during the "lean years" of  the war. It is clear that this is  associated  with a reduced  consumption  of  eggs,  butter  and  other  food- stuffs  rich  in  cholesterol."


 

1952, ett år innan hans rapport, skrev han att åderförkalkning kan minskas genom att minska alla fetter - han ändrade alltså sin syn på fett i och med resultatet av sin forskning. 

Varför skulle han ha körsbärsplockat data som gick emot sin tidigare åsikt?


 

Att jämföra med masai och liknande adderar ännu fler okända faktorer. Dom kanske sitter på gener som vi saknar, som håller deras kolesterol i schack. Men troligare är nog att deras kolesterol hålls låga av parasiter:

"So far, the studies suggest that there may be some factors or enzymes, which allow the parasite to breakup and consume lipid/cholesterol. "


 

Han fortsatte sedan att genomföra metabolic ward-experiment, alltså randomized controlled studies som ofta efterfrågas, och djurexperiment, som bekräftade kopplingen mellan mättat fett och kolesterol.

 

Det verkar också kontraproduktivt för artikelförfattaren att hänvisa till Yerulshalmi och Hilleboe, som i sin kritik mot Keys hävdade att det snarare är det animaliska proteinet än fettet som leder till hjärtsjukdom.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Oså hamnar vi fortfarande på olika evidensvärderingar.. trots 40 års forskning och miljarder nedlagda på densamma så har man fortfarande inte lyckats bevisa att mättat fett har något som helst att göra med CVD!

 

Evidens C som är främsta bevisen för att det handlar om att fett har något som helst med CVD att göra handlar om tro, dvs uttalanden av sk experter!

 

Tro kan man göra i kyrkan och är väl så tillämpligt där.. dock sällan när det gäller näringslära.. och biokemi!

 

Tvärt om så tyder allt fler och bättre studier på att mättat fett om något är en skyddsfaktor mot CVD.. och om man skall rikta blicken mot någon macronutrient som kan anses vara inblandad i uppkomst av CVD/atheroskleros/andra hoemostatiska problem så är det främst snabba raffinerade kolhydrater/mellanmålsprodukter/ett minskat ätande av mat/ökad stress/ett västerländskskt leverne med andra ord!

 

Det är dessutom ställt utom allt tvivel numera som så att hyperinsulinemi är en av de basic grundorsakerna.. till både fettma och därav följande CVD!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Hmm, nu förstår jag inte hur du menar - om mättat fett inte är en riskfaktor för CVD, vad är det då i den franska paradoxen som förklaras av det ökade intaget av K2?

 

Om mättat fett inte ökar risken för CVD, då måste ju grafen jag länkade vara felaktig - och då finns det ju inte ens någon paradox att förklara.

Om K2 förklarar paradoxen, ja då är ju fallet löst och det är alltså ökat stöd för diet-heart.

Som jag förstår det är den "franska paradoxen" en förvåning över att de har så lite CVD trots högt intag av mättat fett och kolesterol; mot bakgrund av en några decennier gammal hypotes att dessa näringsämnen främjar CVD.

 

Eftersom K2 genom att befrämja korrekt hantering av kalcium i kroppen motverkar CVD (genom att kalcifiering av blodkärl undviks eller reduceras), är det just det som kan förklara paradoxen.

 

Det är naturligtvis hypotetiskt och dessutom kan man ifrågasätta att det överhuvud finns någon fransk paradox.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Nej, nu ska jag gå ut i köket och ta mig en fet bit brie... :P

 

"Och allt detta ylande om mättat fetts farlighet är baserat på en studie av forskningsfuskaren Ancel Keys 1953 (Six countries study) där han visade att i sex länder så ökade hjärtsjuka då mängden fett i maten ökade. Fyra år senare visade två andra forskare att Keys hade valt ut de 6 länder som stämde med hans idé och utelämnat ytterligare 16 länders data som motbevisade Keys och hans felaktiga idé. Sedan blev det politik av detta och fett, framför allt mättat fett, utsågs av politikerna till den stora boven i stället för den riktiga skurken, kolhydrater. Men Keys´s idéer verkar ge pengar och ära till livs- och läkemedelsindustrierna och deras lakejer."

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/fettdebatt/dm100929.htm

 

"Olika etniska kök är också ett bevis på att fet mat inte orsakar hjärtsjukdomar.

- Den franska äta mer smör, grädde och krämig ost än alla andra européer, och
ändå finns det mindre hjärt-kärlsjukdom i Frankrike än någon annanstans.

Grannlandet Schweiz är den andra hälsosamma europeiskt land mätt med
kardiovaskulär morbiditet. Och Schweiziska äter också mycket hårt animaliska
fetter - i det avseendet att de är näst efter franska. I Schweiz kardiovaskulär
mortalitet minskade efter andra världskriget. Orsaken måste ha varit en nedgång
i förtärande ost och choklad? Fel. Eftersom deras koronar hälsa förbättrats,
ökade de schweiziska sitt intag av animaliska fetter med ytterligare 20 procent.

Det finns inte mycket kvar av den hyllade lätta diet av Medelhavets miljö. Till
exempel i Italien, i början av 1990-talet, åt folk 70 procent mer animaliska
fetter än 25 år tidigare. Kardiovaskulär mortalitet ökade förmodligen
dramatiskt? Fel. Kardiovaskulära dödsfall minskade med 61 procent.

Även i Japan, känd för sina "låg fetthalt nationella kosten, har användningen av
animaliska fetter ökat kraftigt under de senaste 40 åren. Trots förändringen har
fatal hjärtinfarkt har minskat i alla åldersgrupper där.

Kan det vara så, trots allt, någon annan faktor än animaliskt fett orsakar
hjärt-kärlsjukdom i västerländska länder? Ett svar på denna fråga har sökt genom
att undersöka personer som också äter mycket animaliskt fett, men annars slipper
av de gissel som västerländska livsstilen. Vi måste titta på några infödda folk.

Maasai Kenyas njuta av en extremt ensidig kost, med bara mjölk, kött och blod.
Grönsaker och fiber de utfodras med sina kor och getter. En Maasai man
vanligtvis dricker två till tre liter av fet mjölk per dag. Under parterna, kan
köttkonsumtion vara upp till fem kilo per capita.

Fettet teorin skulle betyda att, lider Kenya ett regelrätt epidemi av
hjärt-kärlsjukdom. Fel igen. Sina kolesterolvärden är bland de lägsta i världen
och hjärtsjukdomar är nästan obefintliga."

 

http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/4807/Utskrift-av-det-finska-programmet-om-fett.aspx

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Bästa Johan Wallström, det här är totalt fel forum att propagera för Ancel Keys "forskning".

 

Har du läst Andreas Eenfeldts bok "Matrevolutionen"? Det bör man i alla fall göra innan man börjar undervisa deltagarna i detta forum om vad som är rätt och fel när det gäller fetter.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Hjotek:

Du upprepar samma kritik mot Ancel Keys, som jag svarat på. Läs gärna genom tidigare inlägg om det är nåt du vill invända mot. 

Dessa exempel missar en del ganska uppenbara problem: 
Schweiz har världens bästa sjukvård - risken att dö är mindre med bra sjukvård. Hög höjd är också en känd faktor som sänker kolsterolet. 
Om du tittar på en studie inom Schweiz, kommer du att se att högre konsumtion av mättat fett leder till högre risk för dom som för alla andra.

Italien har förmodligen också förbättrat sjukvården under dessa 25 år, och användningen av statiner har ökat dramatiskt vilket håller tillbaka mängden dödsfall.
Det verkar troligt att det hänt en hel del även i Japan under de senaste 40 åren.

Masaierna har väldigt lågt kolesterol, därför har dom också lite hjärtkärlsjukdom, precis som förväntas av diet-heart. Endast 3% har höga nivåer.
Skulle detta vara ett tecken på att mättat fett inte höjer kolesterol? Det är det väl ingen som tror, vinkeln brukar ju snarare vara att kolesterol inte är dåligt.
Troligare är att det är en effekt av malaria, parasiter och infektionssjukdomar som håller nere kolesterolnivån. Givetvis är även ökad fysisk aktivitet en faktor,
och kanske gener som vi saknar här. Detta exempel är stöd för diet-heart.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det inte är nån här som orkar föra hela resonemanget. Jag tycker du ska läsa Matrevolutionen av Andreas Eenfeldt , Ett sötare blod av Ann Fernholm och Forskningsfusket av Ralf Sundberg så får du svar de flesta av dina frågor. På olika sätt reder de ut hela kedjan från de av Keys förfalskade studierna via försöken till bortförklaringar av det som inte stämt in i teorierna (bl.a. den franska paradoxen) fram till var forskningläget står idag.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

För eventuella andra som orkar kan det vara intressant att känna till den debatt som uppstod 2011 då bland annat paleobloggaren Denise Minger skrev om hur paleovärlden har missuppfattat Keys arbete och kritiken mot den (i ett inlägg som hon dock kopierade från en annan bloggare), en diskussion som inte verkar ha uppkommit på detta forum tidigare.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det är därför jag undrar vad din vinkel är, Kjell. Dels säger du att mättat fett inte leder till ökad risk och att franska paradoxen är ett tecken på det, och dels ger du en förklaring till paradoxen som om den stämmer då ytterligare stödjer diet-heart...

Nu hänger jag inte med... Det enda jag säger är att K2 motverkar ateroskleros och därmed CVD. Detta kan förklara att fransmännen har mindre CVD, men jag menar inte att K2 motverkar effekten av mättat fett, eftersom det inte leder till CVD.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag känner till den artikeln av Denise Minger.. tror tillomed att jag länkat in den här faktist!?

 

Om det är samma som du menar så handlar den om att han hade rätt.. men av helt fel orsak?

 

Summa summarum.. AK fann att i vissa länder dog många utav CVD.. det var främst välbärgade länder, med god ekonomi och god sjukvård,, samt hög genomsnittlig livslängd!

 

De andra dog tidigare av all cause mortality.. innan de han utveckla några CVD!

 

Och jag vet inte hur många gånger jag skrivit det här och på andra sidor.. den främsta orsaken till CVD är hög ålder.. och för att uppnå hög ålder bär man bo i ett rikt land, med god sjukvård och som regel har man råd att äta mer kött o mejerier med mättat fett!!

 

Därmed inte sagt att det mättade fettet är orsaken,, det är kanske rent ut sagt en orsak till hög ålder.. som slutar med CVD.. för något skall vi dö utav till slut.. om inte annat så slutar pumpen att slå hur som helst!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Zepp:

Visst är ålder en bidragande orsak statistiskt till åderförkalkning, på grund av den ackumulativa effekten av ett förhöjt kolesterolvärde över tiden, vilket leder till en gradvis uppbyggnad av plack. Det är inte åldern i sig som bygger upp plack. Detta kan vi enkelt testa genom att kolla på åderförkalkning vid en specifik ålder relativt till kolesterol, som i denna studie:
"We investigated the prevalence of carotid atherosclerosis and its association with serum lipoprotein cholesterol fractions in 412 Eastern Finnish men ages 42, 48, 54, or 60  [...] Serum LDL and HDL (inverse) cholesterol were significant determinants of severity of carotid atherosclerosis"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3196222

Med ett lågt kolesterol håller vi oss friska livet ut. Det är inte åldern i sig, utan den fortgående uppbyggnaden som är problemet. Högt kolesterol bygger upp plack med tiden, som du ser av ovanstående studie där dom alltså inte kollat på dödsfall, utan använt ultraljud för att undersöka blodkärlen.


Kolla på Keys graf igen. Där finns två kurvor. Den ena är 45-49 år, den andra 55-59 år. Låter det som att dom dog av hög ålder? Keys hade alltså redan då tagit hänsyn till denna faktor.
Om något så leder bättre sjukvård till färre fall av dödlig utgång av hjärtproblem, därför kan det vara viktigt att även kolla mängden incidenter snarare än dödsfall. Det är alltså en faktor som delvis döljer sambandet mellan animaliskt fett/protein och CVD, eftersom bättre sjukvård finns i länder med högre animalisk konsumtion.

I kritiken mot Keys visade Yerushalmy och Hillebo att det endast var animaliskt fett och protein som var knutet till CVD, medan Keys trodde i sin första studie att det var allt fett. Varför LC-anhängare gillar att referera till deras kritik är därför märkligt... 
 

Jag har inte tid att gå genom allt Kendricks säger, men jag tar iaf tag i hans tanke om att Japan motsäger lipidhypotesen.
Hans siffror säger att under 40 år gick konsumtionen av fett upp 400%, kolesterol upp 3.9 till 5.1, och CVD ner 60%. Notera att det är inte är mättat fett som gått upp 400%, utan alla källor. Lipidhypotesen påstår att andra fetter är positiva på grund av att dom höjer HDL men inte LDL. Tittar man närmare på den innebördes förändringen får man en annan bild - animaliskt fett upp från 30% till 50%, och vegetabiliska fetter motsvarande ner. Animaliskt och därmed mättat fett har alltså gått upp, men inte med hela 400%. Men, följaktligen har kolesterolet gått upp som förväntat, även om en ökad vikt är en bidragande faktor. Kan andra saker ha hänt under dessa 40 år också? Hur mycket bättre har sjukvården blivit i Japan under denna tid? Hur mycket mer statiner tar man? Det här är ett fall där man måste kolla på hur antal incidenter har förändrats snarare än dödsfall.

"cardiovascular events are also increasing in Japan and are associated with changes in eating habits" 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15754844

"The gradient of CHD incidence corresponded to the difference in saturated fat intake and serum total cholesterol levels, supporting environmental effects on CHD risk."
http://circ.ahajournals.org/content/118/25/2725.full

Andelen incidenter ökar, men antal dödsfall gör det inte. Bättre sjukvård hanterar alltså den försämrade kosten.

Tanken att Japan är ett undantag som motbevisar lipidhypotesen är märklig, eftersom den stämmer för personer som bor i Japan som i alla andra länder:

"Serum total cholesterol levels were positively associated with risk of CHD"
http://circ.ahajournals.org/content/118/25/2725.full

"Hypercholesterolemia would promote the progression of atherosclerosis."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10872615

En förklaring till japanernas låga CVD som är troligare än att lipidhypotesen är felaktig är:
"Very high levels of marine-derived n-3 fatty acids have antiatherogenic properties that are independent of traditional cardiovascular risk factors and may contribute to lower the burden of atherosclerosis in Japanese"
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109708015027

Rökning och högt blodtryck har också gått ner, vilket dämpar antal incidenter. Det finns alltså ingenting som säger att det är en ökning av mättat fett som skulle ha varit orsaken till deras lägre antal dödsfall i CVD.

Angående FH citerar han en studie från 1966 som inte noterar en skillnad i livslängd för folk med denna ärftliga sjukdom som innebär förhöjda LDL-nivåer. Jag citerar hellre lite nyare forskning från nobelpristagarna Goldstein och Brown, där dom beskriver hur dessa patienter har högre LDL och utvecklar åderförkalkning efter 30 år, såvida det inte behandlas med LDL-sänkade medicin. Ytterligare stöd för lipidhyposten, alltså.
http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=62637931&bookid=971&Resultclick=2&q=familial

Under punkt 7 begår han det nämnda misstaget att länka ökat intag av mättat fett till lägre antal dödsfall, som är felaktigt pga att ökat intag av mättat fett hänger ihop med bättre sjukvård. Kom igen nu, Frankrike mot Georgien? Kolla på studier från varje av dessa länder, så kommer du se att inom landet gäller samma regler som överallt annars i världen. Folk i Georgien uppmanas hålla sitt kolesterol nere som alla andra:
https://dph.georgia.gov/sites/dph.georgia.gov/files/CVD_Data_Summary_2012.pdf

Kendricks ytliga analys om förändringarna i Japan är alltså gravt missvisande, liksom hans beskrivning av FH. 
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det förstår  ni väl att man måste äta LCHF mycket längre än 15 år för att kunna bevisa att dieten inte är farlig och inte leder till plötslig död i förtid.

Mitt (och säkert en del andras (SLVs?)) krav är minimum 140 år, avlider man innan det så är säkert LCHF livsfarligt... :o

Link to comment
Share on other sites

Härligt att det går bra för er, men det innebär inte att lipidhypotesen är felaktig, och nu var ju min kritik lite mer specifik än att bara säga att ni inte varit tillräckligt länge på dieten. Det vore kul med en kommentar på vad jag faktiskt skrev, och dina tankar på till exempel kritiken på Keys, Hjotek. Istället för att sprida en felaktig bild från paleo-bloggarna.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Problemet med hela det resonemanget är att det sedan rätt länge nu är bevisat att det inte är fett som ger högre kolesterol.. så då faller hela hypotesen!

 

Sen så står kroppen för merparten av tillverkningen av kolesterol!

 

Och då kommer vi osökt vidare till om vad det är som kan orsaka detta, dvs egentligen är kolesterol helt ute ur resonemanget utan det är främst APOb som är delaktig i uppbyggnaden av aterosklerosen!

 

Högt APOb är en riskfaktor ja.. otvetydligt.. och vad kan det vara i kosten/livstilen som har en tendens att höja APOb?

 

Jo förutom genetiska fel, lite olika läkemedel så är det främst hög glykemisk belastning som leder till hyperinsulinemi och metabolt syndrom!

 

Det visar sig tvärt om att högt intag av fett.. även mättat fett sänker VLDL, LDL och APOb för de flesta!

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Härligt att det går bra för er, men det innebär inte att lipidhypotesen är felaktig, och nu var ju min kritik lite mer specifik än att bara säga att ni inte varit tillräckligt länge på dieten. Det vore kul med en kommentar på vad jag faktiskt skrev, och dina tankar på till exempel kritiken på Keys, Hjotek. Istället för att sprida en felaktig bild från paleo-bloggarna.

 

Så detta stämmer inte enligt din ideologi?

 

"On May 8, the Academy of Nutrition and Dietetics (formerly the American Dietetic Association) made its official comments on the 2015 Dietary Guidelines for Americans, and recommend dropping saturated fat from nutrients of concern due to the lack of evidence connecting it with cardiovascular disease."

 

"There were 32 observational studies (530,525 participants) of fatty acids from dietary intake"

"CONCLUSION: 

Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats."

 

Svar nog?

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

I boken "Hur kolesterolmyten hålls vid liv" beskriver Uffe Ravnskov utförligt varför det mesta man tidigare trott och hävdat om kolesterol är fel. Det är inte kolesterol som bygger upp plack i ådrorna. Det var bara en slutsats man tog helt ur luften när man fann att ansamlingen av kolesterol är särskilt stor där åderförkalkningen är långt framskriden. Nu tyder all forskning på tvärtom på att kolesterolet har en läkande funktion och samlas i skadade blodkärl för att försöka hjälpa till.

 

Och, precis som Zepp skriver, kroppen har en förmåga att tillverka kolesterol själv i mycket högre grad än födan kan öka kolesterolhalten i kroppen. Det gamla rådet om att inte äta för många ägg (för att det skulle öka kolesterolet till en skadlig nivå) är ju sedan länge skrotat.

 

 

 

Med ett lågt kolesterol håller vi oss friska livet ut. Det är inte åldern i sig, utan den fortgående uppbyggnaden som är problemet. Högt kolesterol bygger upp plack med tiden, som du ser av ovanstående studie där dom alltså inte kollat på dödsfall, utan använt ultraljud för att undersöka blodkärlen.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker Sam Felthams experiment är mycket talande. Han vräker i sig kolhydrater under tre veckor, varpå vikten, kolesterolet och blodsockret drar åt skogen. Sedan vräker han i sig fett i tre veckor och "markörerna" normaliseras! Grymt häftigt experiment som finns utförligt rapporterat på hans websida ;)

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Zepp:

det är ju inte bevisat alls vad du säger, med tanke på att det rådande konsensus som trots allt gäller fortfarande är att lipohypotesen stämmer.

Du säger att kroppen tillverkar mestadelen av kolsterolet, och visst är det så, men mättat fett höjer trots allt kolesterolet. Det låter som att du vill antyda att mättat fett i kosten inte höjer kolesterol i kroppen, men det tvekar ju inte ens LCHF:are på vanligtvis, även kostdoktorn skriver att mättat fett höjer LDL.

Apob sitter på LDL som innehåller kolesterol. Det är bara två olika värden på samma sak, men det är kolesterolet som hamnar på kärlväggarna. Jag ser inte varför man har denna fokus på apob istället för LDL, men visst visar den mer konsekventa resultat. Intag av mättat fett höjer alla dessa LDL-värden, inklusive apoB, så om det är nåt du känner är mer relevant än dom andra måtten så är det lämpligt att undvika mat som höjer apoB:

"mean plasma apolipoprotein B was 9% higher (p = 0.007) when eggs were being consumed"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6142348

"compared with a typical high-saturated fat diet, healthy diets that emphasize carbohydrate, protein, or unsaturated fat reduce plasma total and LDL apo B"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18541549

"consumption of PUFA or MUFA in place of SFA leads to lowering of TC, LDL-C, and ApoB;"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2950931/

Effekten av den omvända dieten, high carb?
"The study diet produced consistent decreases of LDL cholesterol and apoB concentrations by 25% and 17%, respectively. "
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2480987


Hjotek:

Ursäkta, det var visst en LC-blogg du länkade till =)

I den där mindre smarta kommentaren från AND leker dom matematik med makronutrienterna och ställer upp dom i ett ekvationssystem.
Hela grejen är löjlig, man kan inte beskriva fördelningen av makronutrienter i dieten på detta sätt. Vad vill dom att man ska ta med sig från denna ekvation? Att vi ska äta 100% PUFA för att få minsta möjliga risk?

Men det största problemet är att dom har glömt att det finns olika typer av kolhydrater, vissa ökar risken och vissa minskar risken, jämfört med mättat fett. Komplexa kolhydrater för inte med sig dessa problem, utan förbättrar tvärtom blodsocker, insulinresistans och kolesterol. 

Men, AND är trots allt en stor organisation, så det är ju en fjäder i hatten för low carb. Trots det tänker jag inte ta hälsoråd från en organisation som får sponsring från Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, National Dairy Council osv. En organisation som liksom företagen främst vill satsa på devisen "det finns inte dålig mat, bara man inte äter för mycket", ett klassiskt sätt för företagen att slå ifrån sig ansvar på.
http://www.eatrightpro.org/resources/about-us/advertising-and-sponsorship/meet-our-sponsors

Jag lyssnar hellre på en icke vinstdrivande organisation som Institute of Medicine, som också är den organisation som AND själva refererar till i just den länkade kommentaren:
"Saturated fatty acids are synthesized by the body to provide an adequate level needed for their physiological and structural functions; they have no known role in preventing chronic diseases. Therefore, neither an AI nor RDA is set for saturated fatty acids. There is a positive linear trend between total saturated fatty acid intake and total and low density lipoprotein (LDL) cholesterol concentration and increased risk of coronary heart disease (CHD). A UL is not set for saturated fatty acids because any incremental increase in saturated fatty acid intake increases CHD risk"
https://www.nap.edu/download.php?record_id=10490#

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Visst är det så Hjotek att vi lär oss mer och mer med tiden - men när du säger att det är bevisat att mättat fett inte leder till hjärtproblem, och konsensus är att det gör det, då är väl ditt påstående inte riktigt sant? 

Metastudien är intressant, men har blivit kritiserad för att innehålla många direkta fel, som att vissa studiers resultat feltolkades, och dessutom utelämnat viktiga studier. Deras resultat har efter rättningen ändrats och deras slutsats har tonats ner. Mediernas rapportering av denna metaanalys kom från den orättade versionen. 

Studien är baserad på statistisk analys utan att ta hänsyn till kvaliteten av dom underliggande studierna. Vi kan ta ett exempel.
http://ajcn.nutrition.org/content/78/1/65.long
Den studien har dom i metaanalysen rapporterat som en relativ risk för mättat fett som 1.0, alltså ingen ökning för mättat fett. Studien i sig har testat hypotesen att omega-3 medför lägre risk, och drar slutsatsen att studiens resultat stödjer hypotesen.

Man justerade dock de statistiska resultaten med hänsyn till kolesterolnivå. Det är en så kallad överjustering. Mättat fett höjer kolesterol, och kolesterol höjer CVD, så att justera för kolesterol döljer effekten av mättat fett på CVD.
"The analyses were adjusted for sex, age, [...] serum cholesterol concentration, serum triacylglycerol concentration,"
Metaanalysen av Siri-Tarino lider av samma problem, där 7/16 studier justerade för kolesterol. Det här är alltså ett allvarligt fel som leder till att resultat av studier blir felaktiga. Det är som att söka efter ett samband mellan antal fallskärmshopp och risk för en fallskärmshoppningsolycka, men att justera resultaten för variabeln "hur ofta man befinner sig på hög höjd".
http://ajcn.nutrition.org/content/92/2/458.full

Från den refererade studien kan vi ta följande citat:

"Serum total triacylglycerol concentrations were also significantly higher in the patients who died than in those who survived. The patients who died tended to have higher intakes of fat and saturated fat and a lower intake of fiber than did the patients who survived." 
http://ajcn.nutrition.org/content/78/1/65.long

Att metaanlysen beskriver denna studie på ett sätt som antyder att den inte stödjer lipidhypotsen är alltså grovt missvisande.

Utöver att inte omfatta vissa viktiga studier tar den inte heller hänsyn till all annan forskning i form av till exempel djurexperiment och metabolic ward. Deras slutsats däremot är formulerad på ett sånt sätt att det låter som att dom tittat på all forskning.
Om du inte redan är övertygad om att man bör ta det försiktigt med att tolka inte för mycket i denna studie, så läs vad två av studiens författare säger om den:

"the paper was wrongly interpreted by the media. We are not saying the guidelines are wrong and people can eat as much saturated fat as they want. We are saying that there is no strong support for the guidelines and we need more good trials."
Emanuele Di Angelantonio

"We agree that nutritional guidelines should be based on the totality of evidence, including routes 

of evidence that were outside the scope of our meta-analysis of CHD studies. "

Emanuele Di Angelantonio

"Personally, I think the results suggest that fish and vegetable oils should be encouraged"
Dariush Mozaffarian,
 

Link to comment
Share on other sites

Visst är det så Hjotek att vi lär oss mer och mer med tiden - men när du säger att det är bevisat att mättat fett inte leder till hjärtproblem, och konsensus är att det gör det, då är väl ditt påstående inte riktigt sant? 

 

 

 

 

 

Det råder ingen konsensus att animaliskt fett är farligt. Många framstående forskare och läkare är av annan uppfattning. Vi står inför ett paradigmskifte vad gäller det animaliska fettets farlighet.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Inez: givetvis, jag försöker inte omvända hela världen. Midjemåttet är förstås en viktig faktor för hälsa, så om du hittat en metod som fungerar för dig så är det förstås bra. Jag är mer intresserad av att diskutera vetenskapen bakom det, men om det inte är intressant för just dig så hoppas jag att du ändå inte tar illa vid att jag skriver om dessa saker på detta forum. Jag har förstås förståelse för att man kan bli less på att höra saker upprepas.

Men ditt exempel går inte heller emot rådande kunskap, då en viktminskning sänker blodtryck och kolesterol i sig. Det jag invänder mot är dom felaktigheter som sprids, till exempel studien från originalinlägget; en industribetald studie som får folk att lipidhypotesen är felaktig och att mättat fett vore bättre än fleromättat fett, att Keys skulle körsbärsplockat sina studier och saker som att kostdoktorn skriver att mättat fett höjer HDL utan att nämna att även omättat fett gör det. Missledande information.

Link to comment
Share on other sites

Johan, det är glädjande att du är sunt skeptisk till industrifinansierade koststudier. En liten undran bara: hur ställer du dig till kostråden från det indirekt  industrisponsrade Statens Livsmedelsverk?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker SLV gör ett bra jobb och tycker dom fått en orättvist negativ bild i många lägen. Ofta på rena felaktigheter som till exempel att dom skulle sagt att man ska äta 7-8 skivor bröd, vilket dom aldrig gjort. Deras nuvarande råd verkar stämma väldigt bra överens med det rådande forskningsläget överlag. Jag har inget att anmärka på som felaktigt i deras nuvarande rekommendationer, även om jag skulle önska att dom vore tydligare om reducering av rött kött, där dom har fegat för att inte främja folk ännu mer från deras råd. 

Hur menar du att dom är industrisponsrade?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...