Jump to content

Högt BT - Salt bra eller dåligt ?


Flott

Recommended Posts

Jag undrar om någon kan redogöra för om det KAN vara så att blodtrycket kan gå upp orsakat av att man äter för LITE salt?

 

Mitt BT ligger farligt högt, stigande, och är under utredning. Jag svettas mycket av naturen samt äter vissa mediciner som gör att jag svettas extra mycket. Idrottar inte hårt men ofta vilket innebär riklig svettning dagligen. Jag upplever sällan saltsug och försöker stundtals dra ner på saltet i försök att sänka mitt BT.

 

Jag har nästan 100 i undertryck nu. Blir ju stressad av detta och får säkert ännu högre BT!

 

Jag har ätit LCHF i flera år.

 

Hur är det med saltintag i förhållande till BT? Vad säger den senaste vetenskapen?
 

Tacksam om någon kan reda ut detta för mig. Jag har svårt att leta reda på svaret själv pga funktonshinder och hänvisa därför inte till stora textdokument varken på engelska eller svenska.

 

Tack på förhand!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag undrar om någon kan redogöra för om det KAN vara så att blodtrycket kan gå upp orsakat av att man äter för LITE salt?

 

Mitt BT ligger farligt högt, stigande, och är under utredning. Jag svettas mycket av naturen samt äter vissa mediciner som gör att jag svettas extra mycket. Idrottar inte hårt men ofta vilket innebär riklig svettning dagligen. Jag upplever sällan saltsug och försöker stundtals dra ner på saltet i försök att sänka mitt BT.

 

Jag har nästan 100 i undertryck nu. Blir ju stressad av detta och får säkert ännu högre BT!

 

Jag har ätit LCHF i flera år.

 

Hur är det med saltintag i förhållande till BT? Vad säger den senaste vetenskapen?

 

Tacksam om någon kan reda ut detta för mig. Jag har svårt att leta reda på svaret själv pga funktonshinder och hänvisa därför inte till stora textdokument varken på engelska eller svenska.

 

Tack på förhand!

Det enklaste svaret är att salt och även vätskebrist KAN ge högt blodtryck, fast det kanske inte är den vanligaste orsaken.

De mediciner som du äter, vad kan de göra med blodtrycket?

Har läkaren kollat att du har normal njurfunktion?

:)

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

När du svettas mycket så behöver du sannolikt äta mer salt. Kroppen förlorar salt med svett.

 

En artikel om faran med för lite salt: 

www.kostdemokrati.se/ulfljungblad/2012/11/04/saltbrist-kan-ge-cirkulationskollaps-och-plotslig-dod-och-kanske-orsakar-lagt-saltintag-dessutom-hogt-blodtryck/

Link to comment
Share on other sites

Såvitt jag har förstått detta så är det ingen bra ide att äta lite salt i kombination med LCHF...du får då sannolikt saltbrist vilket inte alls är nyttigt.

 

Ett  högt saltintag kan höja blodtrycket med några enheter.

 

Det här borde egentligen någon läkare spekulera i men jag misstänker att det kan vara bättre att medicinera mot blodtrycket om det ligger väl högt än att försöka sänka det genom minskat saltintag om det redan ligger lågt.

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Salt och blodtryck – ett hundraårigt stridsäpple

 

SAMMANFATTAT Saltintaget/-omsättningen har påverkats sedan Homo sapiens spridning från tropiska Afrika inleddes för ca 200 000 år sedan.

Effekter på blodtryck, blodvolym och hjärtfrekvens har studerats vid uppemot 100-faldiga ändringar i saltintag. Störningar–risker uppträder i båda riktningarna, men inom vida intagsgränser påverkas medelblodtrycket oftast marginellt hos såväl människa som råtta.

 

När biologisk saltaptit utprövats på djur var den, omräknat till människans vikt och metabolism, 8–9 g/dag hos får och ca 15 g hos råtta. Mental stress ökade saltaptiten måttligt.

 

Den procentuella blodtrycksökningen vid högt saltintag är oftast mindre än den procentuella hjärtfrekvensminskningen – och vice versa vid lågt saltintag. Då långtidsbelastningen på hjärta och artärer kan approximeras till produkten av tryck och frekvens, ökar denna belastning vid lågt intag, och diastolefasen avkortas.

 

Detta förbises ofta vid de måttliga trycksänkningar som nås med tolererbara saltinskränkningar; att blodtrycksnivån oftast sänks betydligt mer vid regelbunden fysisk aktivitet förbises likaså. Mot den bakgrunden ter sig åtgärder för generell saltrestriktion föga välgrundade, speciellt som essentiell (primär) hypertoni är mer beroende av psykosocialt associerade neuroendokrina effekter.

 

En helt annan sak är att salthalten i färdigmatprodukter bör deklareras och hållas möjligast låg, därför att saltkänslighet förekommer och därför att salt är lätt att addera men omöjligt att ta bort.

 

http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2003/27283.pdf

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Om jag har förstått det där med salt och blodtryck rätt (och det lovar jag inte att jag har) så fungerar det så här:

Njurarna utsöndrar överskottssalt I urinen. Om det finns ont om salt utsöndras mindre salt.

Det sker genom att saltet först utsöndras, och sedan med hjälp av några särskilda hormoner återabsorberas till kroppen.

Dessa hormoner kan I längden orsaka högt blodtryck.

Link to comment
Share on other sites

#2

 

Jag ska be läkaren kolla mina njurvärden. Jag har tidigare i livet haft problem med mina njurvärden men då pga att jag medicinerades med Litium.

 

Vad jag vet så är det ingen av mina nuvarande mediciner som påverkar BT.

 

När mitt BT blev för högt för några år sedan fick jag testa med tre olika bt-mediciner som alla gav för svåra biverkningar och då sattes väteskedrivande in istället (Salures 2,5mg 1 tabl. dagl)  som fick bt att sjunka till acceptabel nivå. Då. Nu har det åter stigit.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En period åt jag en medicin som kunde rubba saltbalansen vilket den visade sig göra på mig. Jag blev akut jättesjuk och kände inget saltsug i samband med detta. Så att man automatiskt skulle känns saltsug vid saltbrist har jag erfarenhet av inte stämmer .  Då ordinerades jag salt- tabletter men detta var en isolerad händelse för många år sedan.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...