Jump to content

Kött och miljöbelastning


stefpahl
 Share

Recommended Posts

Nåt som ofta diskuteras i samband med vår köttkonsumtion är den belastning på miljön som den orsakar. Uppgifter som att boskapshanteringen står för mer utsläpp av växthusgaser än hela transportnäringen har blivit en sanning. Vad jag förstår kommer den uppgiften från FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, 2006 (”Livestock’s long shadow – environmental issues and options”). Jag tycker man ska ta de här uppgifterna på allvar, men har ändå svårt att tro på dem. Är det någon som sett detta diskuteras någonstans, t ex hur beräkningarna är gjorda? Frågan är om inte problemet snarare är dagens industriella kötthantering än köttkonsumtion i allmänhet? Någon som har länkar till en mer kritisk diskussion?

Link to comment
Share on other sites

Metan är ett växthusgas som är 21 ggr starkare än koldioxid, därför räknas utsläppen av metan alltid upp. Googla på GWP (greenhouse warming potential).

 

Det tråkiga med alla dessa beräkningar som slår ner på nötboskap är att de utgår från spannmålsupfödda djur - jag kan hålla med om att det är mer effektivt att äta spannmålen själv än att mata den genom djuren. rent teoretiskt. Men det man missar är att det finns mycket mark som inte kan/bör odlas. Inte minst här i Sverige. På många marker här går det inte att odla spannmål, hur gärna man skulle vilja. Men gräs växer det! Och även nöt som käkar spannmål måste ändå ha en del gräs i någon form. Och gräs (vall) behövs i växtodlingen som mellangröda. Man kan/bör inte odla ettåriga grödor hela tiden, det är därför man har 4-6 årig växtföljd med några år gräs. För att öka mullhalten och motverka packningsskador. Och när boskap går på bete blir det andra ekosystemtjänster de utför. Som främjar dels den biologiska mångfalden och ser till att bibehålla betesmarkernas funktion som kolsänka. Men nej, jag har inte sett någon seriös diskussion i ämnet. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Koldoixid är visst relevant, för rätt sorts djurhållning binder tillbaka koldioxid till marken. Metan är mindre relevant då allt som ruttnar ändå avger metan oavsett om det passerar en komage eller ej, och metangasen bryts ner i atmosfären. Men ja, debatten har skevats åt att fokusera på metan.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Ett problem med gräsbetat är dock att det producerar betydligt mer metangas än konventionellt. 

Allt som ruttnar må väl orsaka utsläpp av metangas, men är det nödvändigtvis så att det ruttnar exakt samma mängd mat vid produktion av 1 vegetabilisk kalori och 1 kalori kött? Det är en premiss jag jag inte skulle köpa rakt av

Link to comment
Share on other sites

Okey, nån källa på jämförelse av metangas per näring då?

Om du planterar nåt annat än gräs så finns det ju inget gräs att ruttna. Sen gissar jag att det inte pågår exakt samma processer i en komage eller på ett fält utan kor heller. Jag tror också att forskarna bakom Livestock's long shadow förmodligen har tänkt på andra effekter som det. 

Kjell:

nä, det är väl inte fel på dom, men vi packar ju människor tätare och tätare, och alla vill äta mer och mer kött, och då behövs det ökad mängd idisslare, vilket orsakar mer metangas, tillsammans med utsläpp av fossila bränslen. I praktiken har vi ett problem med växthuseffekten, och då måste vi titta på vad vi kan påverka för att minska problemet. Minska användandet av fossila bränslen och minska köttkonsumtionen, det är det vi kan göra till vardags framförallt. CO2-ekvivalenter beräknas för olika livsmedel, det inkluderar effekten av produktion, transport osv. Förhoppningsvis har dom gjort ett bra jobb för att ge rättvisande siffror. I dagsläget visar dom tydligt att kött ger hundratals gånger mer utsläpp än baljväxter. Morgondagen kanske kommer att förfina siffrorna och ta med eventuella effekter som dagens forskare har missat, vem vet. Men vi bör alltid agera på tillgänglig information. 

Link to comment
Share on other sites

Kan naturen existera på lång sikt utan att betas? Öken producerar inte metan, men är ingen bra kompromiss :)

Gräsätare uppstod efter att de växter utvecklats som de äter, sedan vidtog s k coveolution där de gradvis anpassas till varandra. Utan gräsätare hade andra växter fått en fördel i konkurrensen om de knappa resurserna. Tänk på hur snabbt diverse växter tar över en gräsmatta om man låter bli att klippa den någon månad under växtsäsong.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Men nu pratade vi väl om miljöpåverkan, inte näring? Jag bryr mig om både miljöpåverkan och hälsa, det är båda faktorer som påverkar mitt val. Chiafrön kanske är jättenyttigt men jag skulle inte vilja basera hela min kost på dom eftersom vi kan odla potatis och ärter här i sverige, tex.

I praktiken innehåller baljväxter massor av nyttigheter, och har massor med mätbara positiva effekter på hälsan som finns dokumenterade i mängder av studier, tex http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25351652. Sänkt blodsocker, sänkt insulin. Är det inte sånt ni är intresserade av på det här forumet? =) 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det fanns i Sverige nästan 3 miljoner nötkreatur år 1937. Sedan dess har antalet minskat till drygt 1,5 miljoner år 2011, dvs i stort set halverats. (Källa jordbruksverkets statistik)

 

Hur det är i andra länder vet jag inte, men tänk på alla bisonoxar som fanns i Amerika, och som i stort sett utrotades. Wikipedia anger att  år 1860 fanns det  60 miljoner djur men 1894 fanns bara 800 individer kvar.

Hur mycket metangas producerade de?

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Men nu pratade vi väl om miljöpåverkan, inte näring? 

Det har du rätt i, men jag menar att de två hänger samman, för det är oundvikligt att miljön förändras när organismer förser sig med föda. För mig som tänkande människa med ett liv är jag mycket intresserad av hur jag ska få i mig näring  :)

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

I praktiken innehåller baljväxter massor av nyttigheter, och har massor med mätbara positiva effekter på hälsan som finns dokumenterade i mängder av studier, tex http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25351652. Sänkt blodsocker, sänkt insulin. Är det inte sånt ni är intresserade av på det här forumet? =) 

Jag håller med om att även mat som vi inte är biologiskt anpassade till (ex. baljväxter) av en händelse kan vara nyttiga, ofta efter bearbetning som blötläggning, kokning eller fermentering. För mig och många andra som haft metabolt syndrom, prediabetes eller diabetes typ 2 skulle det på sin höjd vara en nödlösning att få proteinbehovet från legymer eftersom vi genom decennierna, förmodligen via epigenetiska mekanismer, utvecklat en sorts överkänslighet mot kolhydrater. Vilket dock inte är baljväxternas fel utan sockrets och mjölmatens.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Nej. Nu bor det 280 miljoner människor där, med fler nötdjur än vad som fanns då, plus miljarder av gris och fjäderfän. Situtationen är lite annorlunda. Det går inte att föda USA:s befolkning på gräsbetat kött, eftersom det tar alldeles för stor plats. Det gick ju inte ens att föda dom första få miljonerna på gräsbetat kött, därav utrotningen, trots att hela USA:s yta fanns tillgänglig för betning. Baljväxter producerar mycket mer per hektar. 

Link to comment
Share on other sites

Johan vet du hur många gräsbetande kor som det finns utrymme för? Är det någon som räknat på det?

 

Sen har jag aldrig riktigt fattat detta...fungerar inte ett kretsloppstänkande även om det görs storskaligt?

X miljoner kor kräver X miljarder ton spannmål...korna släpper ut växthusgaser...spannmålen binder dem..osv ? Någon som vet?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det finns beräkningar på det och det skulle krävas en yta som är många gånger större än USA för att föda dem på gräsbetat. Jag vet inte för sverige, vi är ju ganska få här så det ser säkert bättre ut här, om man inte vill räkna globalt.

Livestock tar idag upp 45% av jordens (antar isfria) yta, men producerar bara 17% av alla kalorier och bara 33% av allt protein.
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/10601/IssueBrief3.pdf

(en annan källa säger 1/3 av jordens isfria yta, så nånstans där mellan får vi gissa)

Gräsbetat skulle försämra detta ännu mer. Det är helt ohållbart ur ett globalt perspektiv.

Angående kretslopp; fler kor - mer metan. Visst, det går tillbaka till jorden, men med 12 års halveringstid. Under den tiden har det en nettoeffekt på klimatet.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Nä vi har konstgödsling/slamning (processning, transport, spridning, gifter) och konstbevattning (sköljer bort näring och övergöder vattendrag) och monocrop (kemisk och mekanisk rensning) och plogning och harvning (mek arbete, näring försvinner)

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Lögn, förbannad lögn och statistik...

 

 

 

 

Ja om vi tittar på Sverige och på mig som individ - En bit ekologisk & närodlad grönsak, en bit närodlad & ekologisk köttbit en bit ekologisk & närodlat ägg:

 

- En avsevärd stor bit av transportsträckan och en märkbar bunt utsläpp, vips borta.

- Äter oftast 1 gång per dag, håller sig mätt, belåten, får bra sömn, pigg med ett alert fokus - där den näringsrika maten tillsammans med kroppens egentillverkade ketoner skyddar, stärker och läker kroppen.

- Naturliga fastestunder där matintag kan variera mellan 18 till 36 timmar.

 

Om dessa statistiker utgick ifrån vad som mer och mer visa sig kunna vara ett sunt och hälsosamt sätt att förhålla sig till kosten - så skulle de högst sannolikt få väldigt annorlunda siffror. Tyvärr så kan sociala normer verkligen slå knut på saker och ting. Mycket av den statistik som förekommer på flera olika områden utgår från en konstlad "verklighet" - d.v.s. en s.k. "verklighet" som många gånger är falsk och inte alls stämmer.

 

Om man så vill - Sociala/socialekonomiska konstruktioner, där "man" försöker pressa ner människor efter dess ramar och konstruktioner. Istället för att utgå ifrån den mänskliga naturen (i den mån vi nu kan göra så).

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Ja bra vi är överens om ekobiten. :)

 

Johan, transporter och/eller avsaknad därav påverkar flera faktorer - samt mervärdesfaktorer. Till exempel en möjlighet att fler människor kan ta åt sig ära av att deras egna aktiva val direkt eller indirekt kan minska på trafik, utsläpp, trafikolyckor m.m. Såväl som att färre trafikolyckor kan ses vara en stor vinst i sig själv. Dessa och fler faktorer kan då vara delaktiga att skapa och upprätthålla både positiva och konstruktiva spiraler - vilket generellt ökar chansen till fler konstruktiva förändringar för individ, samhälle och miljö.

 

Precis som att märka och känna att vad mycket annat man kan och orkar göra och fokusera på, när tid försvinner från "laga (och diska) mat/måltider flera gånger per dag" för att ett pådyvlat "skadat" behov att göra så inte längre finns alls i samma utsträckning. Både tid, energi, resurser och fler möjlighetsfönser (t.ex. målskapande och agerande på detta) kan då frigöras för miljön, individen och således även samhället.

 

Det finns lager på lager med dylika saker, som mycket av statistiken många gånger antingen inte kunnat se/förstå eller valt att inte se/förstå - och därmed inte heller tagit hänsyn till och sett som relevanta faktorer.

 

Därmed kanske man kan säga att jovisst siffrorna/statistiken kanske stämmer - utifrån ett felkonstruerat system som i sin grund/till sin natur ter sig feldesignat. Vilket då kan innebära att i en mer naturlig och hälsosam kontext - så ter sig siffrorna/statistiken peka på helt vilsna, missvisande och flera gånger direkt kontraproduktiv faktorer och resultat.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det är första gången jag ser någon argumentera för köttkonsumtion miljömässigt utifrån att man sparar in tid på att äta färre gånger på en lågkolhydratkost. Jag köper inte det resonemanget, men vem vet, vi kanske får en studie på fördelarna med det i framtiden. Jag betvivlar att det överväger två tiopotenser av minskad påverkan från baljväxter dock.

Link to comment
Share on other sites

Nu är jag drastisk, men det bästa för djur och natur är att människan bara lägger sig ner och ger upp, en existensiell fråga - men om man är kompromisslös djurvän kanske den är värd en tanke. Och sen kan man komma ihåg att människan är ett djur, bland alla andra på denna planet.

 

Jag respekterar att folk väljer att vara vegetarianer och veganer, men då ska de också acceptera de som vill vara allätare och inte försöka tvinga någon, genom t ex köttskatt och veggomåndagar. Ingen tvingar dem att äta kött. Och jag tycker respektive "läger" har rätt att kräva varann på en miljömässigt hållbar matförsörjning, för vi lever tillsammans på samma jord.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ah men där verkar du då göra en tankevurpa Johan, som jag försökte påpeka så handlar det i hög grad om multipla faktorer, som ofta samverkar. Plockar vi ut varje enskild faktor för sig själv och stirrar oss blinda på den, isolerat, utan att ens försöka se några av alla de kopplingar just den faktorn har till många andra faktorer - så kommer personen ifråga troligtvis göra flera logiska felresonemang. Precis som skev statistik på skeva grunder kan göra.

 

Att på så vis påpeka att det är första eller 349538045'e gången du ser en liknande formulering är ej relevant och snudd på dålig ton.

 

Det som kan sparas in var flera saker, som (som sagt) samverkar. För vad hjälper energi, resurser och s.k. "möjlighetsfönster" om tid är allt för stor bristvara (de olika faktorerna är beroande av varandra, av en samverkan)? Om vi tittar på det i flera steg så ser vi att "vunnen tid" (och andra delar som t.ex. energi/miljö) finns att hämta flera gånger per dag/vecka. Handla mer sällan, mindre trafik/trafiktryck både av individ och av mattransporter av fordon som bilar, lastbilar, fartyg, tåg och flygplan, mindre vattenförbrukning, mindre elförbrukning, mindre diskmedelsförbrukning (liten detalj, men it "all adds up"). Färre toalettbesök - än mindre vattenanvändning och därmed mindre papper- och tvålanvändning. Det blir både märkbar tid, energi och miljö som sparats in på en vecka.

 

Kan ju även vara ett misstag att inte uppmärksamma en utökad brist på "vardagliga måsten" som kan vara delaktiga att reducera både fysisk och psykisk stress.

 

Detta är ju blott några exempel av alla de faktorer som i olika grader och aspekter spelar roll i sammanhanget - och det är kanske främst när man tittar på den lite större bilden som alla små enskilda faktorer (som var för sig kan te sig små eller/och löjeveckande, för en hel del människor) endast är delar av - som det kan bli tydligt nog att dess påverkan både kan vara relevant och märkbar.

 

Betvivla bäst du vill. :)

Link to comment
Share on other sites

Är väl ett resonabelt argument - men om vi tittar närmare på forskningen kring ketoner och kroppens påslag och användning av ketoner, så pratas (eller snarare konstaterats?) det främst om två olika tillstånd vi kan få påslag och få mer effektiv användning/effekt/nyttjande av ketoner (vilket är viktigt bl.a. just för att bevara både mättnad, energi, fokus och välmående en längre tid). Det ena har då nämnts vara svält alternativt fasta - och där det andra har nämnts vara svält/fasta på kolhydrater, förhållandevis låg andel proteiner samt högt intag av fett (nutritionell ketos).

 

Visst går det att någorlunda grad köra LCHF på baljväxter/grönsaker - men det blir en annan form av "kamp" (t.ex. fler olika saker kan behöva kombineras - för att möta konceptet/nivån av nutritionell ketos) för det, eller hur?

Jag menar ett fettrikt, ekologiskt gräsbetat kött har redan en stor del av konceptet färdigt. Än mer så om man toppar med ägg.

 

Exempelvis - Många av de med metabolt syndrom kan tyvärr inte "bara välja att mer sällan" - eller en del kanske kan, med konsekvens att de närapå 24/7 tänker, fantiserar och drömmer om olika former av "kostintag" (vilket ur beroende/missbruks-perspektiv mer kan ses som ett överlevnadsläge, än ett levnadsläge - som starkt negativt kan påverka eller till och med förstöra saker i den sociala och ekonomiska sfären, så som relationer, förhållanden, arbete, studier, förmåga till logiska och förnuftiga investeringar av tid, energi och olika resurser). Snarlikt med de individer som kan triggas av olika former av kolhydrater (och vissa proteiner). Detta är ju bl.a. områden som någorlunda vana och regelbundna användare av ketoner ofta i hög grad (och flera gånger även helt och hållet) slipper påverkan av.

 

 

 

Edit, hade mer att skriva. :]

Link to comment
Share on other sites

 

Angående kretslopp; fler kor - mer metan. Visst, det går tillbaka till jorden, men med 12 års halveringstid. Under den tiden har det en nettoeffekt på klimatet.

 Ja,  men borde inte klimateffekten av djur vara en "konstant"....dvs om antalet djur och den odlade arealen för att föda djur är densamma över låt oss säga 100 år...så blir klimateffekten densamma år 50 som år 100? ... antagligen går jag bort mig någonstans eftersom det finns människor som ägnar hela sitt liv till att räkna på sånt här ;-)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Absolut...köttkonsumtionen upp ... klimatpåverkan ökar...och det är inte hållbart...men jag tror inte heller att det är hållbart med att antalet människor på jorden ökar så mycket mer...åtgärden för detta kan knappast vara att vi istället ska odla mer vegetabilier så vi kan föda 30 miljarder människor?

 

Men om mitt resonemang om kretslopp stämmer (vilket jag känner mig mycket osäker på ) så blir  påspädningen av växthusgaser beroende på djurhållning inte speciellt dramatisk.

Link to comment
Share on other sites

Mer tydligt/extremt med vissa sjukdomar/problem ja - men ser ändå ut att stämma bra in på metabolt friska individer.

 

Om du äter en rejäl måltid så att du kan stå dig länge, som främst är baserad på kolhydrater som energi - så tenderar det att vara för mycket kolhydrater för att ha ett större flöde av ketoner (så som jag förstått det - med viss skillnad på om det t.ex. rör sig om en elitidrottare) - vilket då verkar få de flesta av oss, även de som ter sig vara metabolt friska, när energin är på upphällning att bli plågsamt hungriga, tappa fokus, tappa styrka och ork och börja uppleva ett alltmer akut behov av "näring/energi".

 

Det ska då bl.a. bero på att "kolhydrattanken" är påtagligt mindre än "fettanken" - ja även hos slimmade personer som t.ex. många elitidrottare. När det inte finns fett kvar att förbränna och/eller omvandla från senaste målet mat, så använder kroppen/levern sig av kroppens fettreserver och tillverkar bl.a. ketoner/ketonkroppar av dessa och individen ifråga tenderar att uppleva lindrig eller ingen hunger, krasch, lågt blodsocker - och vidhåller mental och fysisk skärpa, ork och förmåga till vanligt resonemang.

 

En individ som är kolhydratsdriven kan riskera att utsätta både organ, hjärna och andra organ för slitage och skador vid den energibrist som då kan uppstå för dessa - och anstränger man kroppen så upptar ju bl.a. muskler mycket av den energi som finns att tillgå för den kolhydratsdrivna individen - och det kan bli riktigt allvarligt för bl.a. hjärnan.

 

Så jo, det kan påverka klimatpåverkan - då behovet av energipåfyllning behöver ske långt oftare på en kolhydratdriven individ, jämfört med någon som äter en ketogen kost (vilket i.a.f. någorlunda strikt LCHF ska vara). Vid metabolt syndrom så verkar skillnaden vara försumbar eller och i flera fall icke-existerande, med ketogen kost, jämfört med en metabolt frisk individ. Vid kolhydratsbaserad kost/drift så uppstår problematiken i än högre grad och hastighet om individen är sjuk - men kvarstår/uppstår ändå hos en frisk individ.

Link to comment
Share on other sites

Ojojoj vilken diskussion detta blev... 

Det är märkligt att själva ursprunget till frågan, rapporten från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation inte diskuteras mer ute bland experter. Det är svårt att hitta kritiska synpunkter på den rapporten "därute".

Min första spontana tanke när man diskuterar köttförbrukning är att miljömässiga kostnaden rimligen måste relateras till näringstäthet. Jag har sett att det relateras till antal kalorier och även någonstans proteiner. Med ett sådant resonemang skulle man ju kunna hamna i slutsatsen att det är klimatsmartast är att äta geléhallon (det är märkligt förresten att ingen diskuterar miljömässiga kostnader kopplade till förbrukning av socker och sötsaker, som ju är fullständigt onödigt och enbart skadligt). Den enda jag sett som försökt titta på näringstäthet finns på

En mindre näringstät kost innebär i praktiken att man måste äta mer.

 

Intressant också att läsa följande blogginlägg:

Båda är direkt kopplade till FNs rapport och kan ses som problematisering av den. Dessutom detta TED talk

som också fungerar som en problematisering av FN-rapporten.

 

Alla borde kunna enas kring att den industriella köttproduktion inte är bra på något sätt, utom möjligen kortsiktigt våra plånböcker. En följd är att om möjligt välja kött som är producerat på ett rimligt bra sätt. Kanske är det snarare köttindustrin som den ser ut idag som borde ifrågasättas, både av vegetarianer och "animalianer" och inte fisande, rapande kor och konsumtion av kött i allmänhet.  

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...