Jump to content

Livsmedelsverket & gluten


Bengt Nilsson

Recommended Posts

Fråga till Livsmedelsverket

 

Ann Fernholm nämner er i sin artikel:

 

Bebisar och gluten – ännu en studie visar på skadliga effekter

 

Vad tycker ni om hennes synpunkter?

 

Vänliga hälsningar

Bengt Nilsson

 

Från: Noreply.Upplysningen@slv.se [mailto:Noreply.Upplysningen@slv.se]
Till: Bengt Nilsson 
Ämne: Svar på din fråga till livsmedelsverket. Diarienummer U-60707

 

Hej!

 

Livsmedelsverket kommenterar inte bloggar men däremot kommenterar jag gärna den vetenskapliga artikeln som det hänvisas till (Aronsson CA. Effects of gluten intake on risk of Celiaic disease: A case-control study on a Swedish birth cohort. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2015). Det är en intressant studie! Forskningen är mycket viktig för att försöka utreda orsakerna till varför vissa utvecklar celiaki. Precis som författarna till artikeln säger i slutet av artikeln behövs det fler studier för att se om sambandet mellan högre glutenintag och ökad risk för celiaki går att se i andra studier och länder. Troligtvis är det många andra faktorer som också påverkar utveckling av celiaki.

 

Följande råd ger Livsmedelsverket om introduktion av gluten:

 

Mat som innehåller gluten

 

Om barnet får små mängder gluten medan det fortfarande ammas minskar risken för att barnet ska bli glutenintolerant. Senast vid sex månader, och tidigast från fyra månader, bör du därför börja ge barnet lite mat med gluten. Gluten finns i mat som innehåller vete, korn och råg. Däremot finns det bara lite gluten i havre.

 

Du kan till exempel låta barnet få smaka en liten munsbit vitt bröd eller smörgåsrån eller en liten sked gröt eller välling några gånger i veckan. Om du ger välling i flaska blir det lätt för stora mängder gluten. Efter sex månader kan du långsamt öka mängden.

 

Det är också viktigt att börja långsamt med gluten om ditt barn får modersmjölksersättning. Börja med små, små mängder mat som innehåller gluten och öka mängden mycket långsamt. Det kan också minska risken för glutenintolerans, även om långsam introduktion i samband med amning minskar risken mer.

 

Introduktionen ska alltså ske långsamt med små mängder som långsamt ökas. Livsmedelsverket skriver också att gröt och vällingmålen inte bör vara fler än tre/dag.

 

Gröt och välling

 

För barn under ett år är det bra med berikad pulvergröt, eftersom den ger mer vitaminer och mineraler än hemlagad gröt. Bland annat är den rik på järn, som små barn kan ha svårt att få tillräckligt av. Samtidigt kan det vara bra om barnet ibland får hemlagad gröt, för att vänja sig vid smaken. Det är också bra att variera mellan olika sorters köpt gröt och välling, och mellan olika märken. Sammanlagt bör välling- och grötmålen inte bli fler än tre per dag. Barnet behöver också vänja sig vid annan mat och att träna på att tugga mat med grövre konsistens.

 

Du når detta via länken http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/spadbarn/#Mat som innehåller gluten

 

Där kan du också läsa om bakgrunden till spädbarnsråden.

 

Vänliga hälsningar

 

Ylva, Fil Dr

 

Upplysningen

Box 622, 751 26 UPPSALA

Tel. 018-17 55 00

www.livsmedelsverket.se

 

 

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Håller med ovan...men...

Det skulle krävas enormt mycket för att SLV skulle gå ut och säga att befolkningen generellt ska undvika vete, råg och korn baserade produkter. Att fatta ett sånt beslut skulle inte bara behöva en total vetenskaplig förankring utan också en politisk förankring...så i detta läge har de ju egentligen inte så mycket mera val än att förklara hur "skademinimering" av gluten ska gå till. ;-)

  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Håller med ovan...men...

 

Det skulle krävas enormt mycket för att SLV skulle gå ut och säga att befolkningen generellt ska undvika vete, råg och korn baserade produkter. Att fatta ett sånt beslut skulle inte bara behöva en total vetenskaplig förankring utan också en politisk förankring...så i detta läge har de ju egentligen inte så mycket mera val än att förklara hur "skademinimering" av gluten ska gå till. ;-)

 

Så sant...  Som det nu är har SLV bara förankring i livsmedels- och läkemedelsindustrin. Ordet "skademinimering" var verkligen välfunnet här :)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

"Livsmedelsverket kommenterar inte bloggar"... så alla som driver bloggar anses inte värda att kommentera? Trots att kompetensen i många fall är större där än hos "traditionell" media?

 

Eller kan det bero på att många bloggar kritiserar dem? ?

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

"Livsmedelsverket kommenterar inte bloggar"... så alla som driver bloggar anses inte värda att kommentera? Trots att kompetensen i många fall är större där än hos "traditionell" media?

Eller kan det bero på att många bloggar kritiserar dem?

Kan också bero på att de inte vill avslöja sin inkompetens i diskussioner med kompenta bloggare
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Sen får man hålla i minnet att LV lyder under jordbruksverket vars uppgift är att se till att vi har ett bra och konkurrenskraftigt jordbruk i Sverige. Att LV hamnar i ett jävsläge går inte att bortse ifrån. Så i denna frågan är de nog tämligen låsta till skillnad från den om mättat fett där det troligen endast är prestige som hindrar. Enda chansen att påverka är ju som vi redan gör, visa hur bra vi mår på en naturlig glutenfri kost.

 

En annan möjlighet är ju att något läkemedelsbolag hittar ett läkemedel som motverkar glutenets påverkan på kroppen. Men någon sådan forskning har jag inte hört talas om. Å andra sidan ligger det väl i den sakens natur att hemlighålla sådan forskning, dels för att man då först måste erkänna att gluten faktiskt är skadligt för i princip alla men även för att ingen konkurrent ska hinna före.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Celiaki kräver gener och gluten. Uppskattningen är att 40% har generna. 

 

Peter säger riktigt att en förändring skulle behöva en total vetenskaplig förankring.

 

Min fråga är varför det inte krävs en total vetenskaplig förankring för att få gå ut och säga att man ska äta det? 

 

Detta med olika sorters introduktion är ju numera dessutom helt vetenskapligt bevisat overksamt. 

 

Att driva frågan politiskt  vore ju väldigt roligt, tänk att få sätta igång en statlig utvärdering av LSVs råd med deltagare från alla möjliga discipliner som ska kräva fram den vetenskap LSV påstår stöder råden och utsätta den för vetenskaplig granskning. Det skulle göra stordåd för folkhälsan och finansministern kunde använde sjukvårdspengarna som inte längre behövs till andra saker, inte minst utbildning.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...