Statiner?


Maeta

Recommended Posts

Efter misstänkt tia-attack,för fyra år sedan, som dock aldrig säkert konstaterades, fick jag pga något förhöjda värden , börja med statiner, blodtrycksmedicin och blodförtunnande för säkerhets skull!

Jag har nu ätit LCHF i drygt 3 år och slutade med statinerna under ett halvår.

Mina kolesterolvärden blev då så har:

 

tot. kol.  9,2 (6,4)

HDL 2.1 (2,2)

LDL 6,9 (4,0)

tri  0,8 (0,8)

Apo1 1,79 (mättes ej)

Apob 1,75 (mättes ej)

Apo kvot 0,98

 

Min läkare blev förskräckt och uppmanade mig mycket bestämt att börja med Simvastatin 40 mg igen!

Efter att ha ätit statiner i ca 4 månader blev resultatet det som står inom parentes.

Mitt blodtryck är nu 115/75 med hjälp av blodtrycksmedicin.

Jag tränar regelbundet och rör mig mycket i vardagen.

 

Ska jag fortsätta med statiner?

 

Maeta 65 år

Link to comment
Share on other sites

Först kikar vi på kolesterolet!

9,2/2,1=4,38.. bra!

6,4/2,2= 2,9.. bra som en tonåring!

 

Sen så ser inte APOkvoten jättebra ut, den avviker från kolesterolet!

 

Så hade det bara handlat om kolesterolet så hade det alldrig blivit tal om statiner.. framförallt med tanke på ditt jättebra HDL!

 

Såå.. kräv APO-kvot först.. för annars så vet du ingeting!

 

Oså på det.. man får förstå läkaren oxå.. du har fler riskfaktorer, har haft någon kärlhändelse.. hen vore vårdslös om hen inte erbjöd den medicin som kan erbjudas!

 

"Sammanfattat

Prevalensen av hyperkolesterolemi är hög hos medelålders och äldre kvinnor liksom hos personer med hyper-HDL-kolesterolemi. En aktuell fråga är om dessa grupper bör bli föremål för medikamentell intervention.

I primärpreventiva studier har serumkolesterolsänkande behandling visats ha obetydlig effekt på incidensen av koronarsjukdom hos medelålders kvinnor, däremot inte hos män.

Hyper-HDL-kolesterolemi har visats vara en stark skyddsfaktor mot koronarsjukdom hos både män och kvinnor."

 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2861

Link to comment
Share on other sites

Menar du artikeln i Läkartidningen?

 

"Prevalensen av hyperkolesterolemi är hög hos medelålders och äldre kvinnor liksom hos personer med hyper-HDL-kolesterolemi. En aktuell fråga är om dessa grupper bör bli föremål för medikamentell intervention."

 

På svenska; Det är vanligt med högt kolesterol hos medelålders och äldre kvinnor, liksom hos personer med högt HDL. Frågan är om dessa skall äta statiner.

 

"I primärpreventiva studier har serumkolesterolsänkande behandling visats ha obetydlig effekt på incidensen av koronarsjukdom hos medelålders kvinnor, däremot inte hos män."

 

Översatt till svenska; I studier där man provat att ge Statiner i förebyggande syfte så har det knappt gett några som helst fördelar för kvinnor när det gäller framtida hjärthändelser/infarkt, däremot hos män!

 

"Hyper-HDL-kolesterolemi har visats vara en stark skyddsfaktor mot koronarsjukdom hos både män och kvinnor."

 

Översatt; Högt och fint HDL har visat sig vara en stark skyddsfaktor mot hjärthändelser/infarkter hos både män och kvinnor.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

Ska jag fortsätta med statiner?

 

Maeta 65 år

Det väljer du själv och inte läkaren.

Men får du inga jobbiga biverkningar så varför inte?

Jag skulle äta Q10 samtidigt om jag åt statiner.

 

 

"Sammanfattat

Prevalensen av hyperkolesterolemi är hög hos medelålders och äldre kvinnor liksom hos personer med hyper-HDL-kolesterolemi. En aktuell fråga är om dessa grupper bör bli föremål för medikamentell intervention.

I primärpreventiva studier har serumkolesterolsänkande behandling visats ha obetydlig effekt på incidensen av koronarsjukdom hos medelålders kvinnor, däremot inte hos män.

Hyper-HDL-kolesterolemi har visats vara en stark skyddsfaktor mot koronarsjukdom hos både män och kvinnor."

 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2861

Nio år senare i Lancet: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2961368-4/abstract

"INTERPRETATION:

In men and women at an equivalent risk of cardiovascular disease, statin therapy is of similar effectiveness for the prevention of major vascular events."

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Varför är det bra att äta Q10 ihop med statiner?

Statiner blockerar ett enzym som hjälper till att bilda mevalonsyra som används för att bilda kolesterol. Mevalonsyra behövs även för att bilda koenzym Q10.

Man ser sänkta nivåer av Q10 hos folk som äter statiner och förhoppningen är att extra Q10 i tablettform ska ta sig in i cellerna och göra nytta. Finns en del som tyder på att det fungerar.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Varför är det bra att äta Q10 ihop med statiner?

 

För att statiner är mykotoxiner som förgiftar dina cellers mevalonsyntes.. där bildas för övrigt 90% av det kolesterol du har i blodet!

 

En annan sak som stryps är produktion av internt Q10.

 

Så vinsten är att cellproducerat kolesterol ersätts utav dietärt, dvs cellerna suger upp allt de kan från blodet varvid LDL/VLDL töms och sen lättare går till destruktion i levern.

 

Nackdelen är att du får ersätta cellproducerat Q10 med dietärt.

Link to comment
Share on other sites

Det är väl en hel radda kolesterolrelaterat som kan gå fel med statiner, förutom Q10. T ex fettlösliga vitaminer som t ex vitamin D. Ska man anta att frånvaro av biverkningar är kvitto på att allt är ok, eller kan problem komma smygande och ställa till det rejält längre fram. Statiner kan orsaka diabetes samt muskelsvaghet (tänk hjärtat). Vissa sorter kan ge plack i kärlen.

Link to comment
Share on other sites

Det är väl en hel radda kolesterolrelaterat som kan gå fel med statiner, förutom Q10. T ex fettlösliga vitaminer som t ex vitamin D. Ska man anta att frånvaro av biverkningar är kvitto på att allt är ok, eller kan problem komma smygande och ställa till det rejält längre fram. Statiner kan orsaka diabetes samt muskelsvaghet (tänk hjärtat). Vissa sorter kan ge plack i kärlen.

Och demens och bröstcancer... jag föredrar att fylla åren med liv i stället för livet med år. Jag slåss mot läkarna nästan varje gång jag träffar nån. Stat7ner är definitivt inget för mej

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det är väl en hel radda kolesterolrelaterat som kan gå fel med statiner, förutom Q10. T ex fettlösliga vitaminer som t ex vitamin D. Ska man anta att frånvaro av biverkningar är kvitto på att allt är ok, eller kan problem komma smygande och ställa till det rejält längre fram. Statiner kan orsaka diabetes samt muskelsvaghet (tänk hjärtat). Vissa sorter kan ge plack i kärlen.

 

D-vitamin blir ju ett litet problem om man tänker på det och tar prov. Enkelt att ta tabletter.

Diabetesrisken får man ju ställa mot vad man tror sig vinna i form av minskad risk för kärlsjukdomar.

Risk för rabdomyolys är den allvarligaste biverkan jag hört talas om.

 

Kan säkert vara något man inte känner till som kommer smygande.

Statiner är dock en av få mediciner som bevisat minskar risken för kärlsjukdom. Jag är därför beredd att riskera eventuella bieffekter.

Link to comment
Share on other sites

Bek, hur insatt är du i bevisen/argumenten för och emot statiner? Jag själv är rätt övertygad om att det är alldeles för många som tar statiner. (Vissa) Statiner sägs ha antiinflammatorisk verkan, men det kan man ju uppnå på naturlig väg istället - så det ser jag inte som argument för statiner.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bek, hur insatt är du i bevisen/argumenten för och emot statiner? Jag själv är rätt övertygad om att det är alldeles för många som tar statiner. (Vissa) Statiner sägs ha antiinflammatorisk verkan, men det kan man ju uppnå på naturlig väg istället - så det ser jag inte som argument för statiner.

 

Jag har inte järnkoll men i de metaanalyser och översiktsartiklar jag läst så har man varit tämligen överens om att de har effekt.

Sedan är det svårt att studera. Man får inte ateroskleros på ett par år utan under en livstid.

Jag ser inte så mycket alternativ heller, vad finns det annars som har bevisad effekt mot kärlsjukdom om man ska ställa samma krav på studiekvalitet som man har när man utvärderar läkemedel.

Link to comment
Share on other sites

Kan tycka att kostdoktorns sammanfattning framstår som en aning sensationslysten.

Nedan är de styrkor och begränsningar författarna själva ser.

 

Strengths and limitations of this study
 • This is the first study ever to systematically evaluate statin trials using average postponement of death as the primary outcome.

 • We have only estimated the survival gain achieved within the trials’ running time, whereas in real life, treatment is often continued much longer.

 • We have only focused on all-cause mortality. Other outcomes may also be relevant, for example, non-fatal cardiovascular end points.

Link to comment
Share on other sites

 

Kan tycka att kostdoktorns sammanfattning framstår som en aning sensationslysten.

Nedan är de styrkor och begränsningar författarna själva ser.

 

Strengths and limitations of this study
 • This is the first study ever to systematically evaluate statin trials using average postponement of death as the primary outcome.

 • We have only estimated the survival gain achieved within the trials’ running time, whereas in real life, treatment is often continued much longer.

 • We have only focused on all-cause mortality. Other outcomes may also be relevant, for example, non-fatal cardiovascular end points.

 

 

Jag har läst så många studier om Statiner så mina ögon blöder i princip.. originalstudier inga meta analyser där man torterar data för att få fram det man vill!

 

Och vet du vad.. i samtliga originalstudier jag har läst så framgår sida upp och sida ner att Statiner i princip är verkningslösa.. det är vad som står i rapporterna.. förutom i slutsatserna där det står något helt annat! :huh:

 

Och varför är det så.. jo först o främst beror det på studieuppläggen.. då de syftar till att Statiner skall vara boten för en hel massa saker.. främst allt som handlar om kolesterol och LDL!

 

För det första så påverkas kolesterol och LDL av en hel massa saker.. tex vad du äter, stress, alkohol, sjukdommar, mediciner.. you name it!

 

Sen så.. studier visar konsekvent att.. dvs om vi skall vara konsekventa att på alla som käkar dessa mykotoxiner så vinner de 4 dagar extra livslängd.. finns inget annan medicin med så dåligt resultat som skulle få lov att säljas som medicin! :wacko:

 

Såå.. räkna med 4 extra dagars livslängd.. jag har själv valt att gå en helt annan väg.. iomed att förhöjt Glukagon ger liknade effekt.. men sådant kan man inte sälja! :blink:

 

Kvinnor är de som stör studierna.. det blir ingen signifikant skillnad där om de käkar statiner eller ej.. så de tar vi bort och studerar i stället äldre män med redan genomgången hjärtkärlhändelse!

 

De som man tycker skulle ha rätt stor nytta kan man tänka.. men så visar det sig inte bli fallet utan där är det bara 2 utav hundra som slipper en ytterligare hjärtkärlhändelse, de 98 andra mumsade helt i onödan, de kunde tagit ett glas vatten i stället! :o

 

Såå den stora frågan.. varför är det på detta viset? :huh:

 

På grund av snöd vinning rent utav sagt inget annat.. i hela smeten av studier och försökspersoner finns det garanterat de som skulle ha nyttan.. mest troligt män i medelåldern med FH, och en och annan till med udda genetisk komposition som leder till olika hyperkolesterolemier.

 

Som sagt läs studierna.. det står sida upp och sida ner ända fram till slutsatserna att statiner är verkningslösa!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 

Sen så.. studier visar konsekvent att.. dvs om vi skall vara konsekventa att på alla som käkar dessa mykotoxiner så vinner de 4 dagar extra livslängd.. finns inget annan medicin med så dåligt resultat som skulle få lov att säljas som medicin! :wacko:

 

Såå.. räkna med 4 extra dagars livslängd.. jag har själv valt att gå en helt annan väg.. iomed att förhöjt Glukagon ger liknade effekt.. men sådant kan man inte sälja! :blink:

 

Har inte tid att läsa hela metaanalysen i detalj.

Men medianöverlevnad som är 4 dagar mer om man räknar det som att samtliga dör när man slutar följa dem? Eller vad är det de har räknat fram?

Blir det inte ganska underligt att jämföra medianöverlevnad om man inte följer personerna mer än 6 år?

 

Vet att det var skarpa diskussioner när man skulle ta fram rekommendationer och riktlinjer angående förskrivning av statiner. Så du är inte ensam om att vara kritisk. Ja, man får behandla många "i onödan" för att få effekt. Så är det alltid när man minskar risken för något.

 

Men för att få lite perspektiv, hur ser det ut med evidens för LCHF? Jag är övertygad om att de flesta lider mindre av att svälja en tablett än att lägga om hela sin kosthållning.

Link to comment
Share on other sites

Har inte tid att läsa hela metaanalysen i detalj.

Men medianöverlevnad som är 4 dagar mer om man räknar det som att samtliga dör när man slutar följa dem? Eller vad är det de har räknat fram?

Blir det inte ganska underligt att jämföra medianöverlevnad om man inte följer personerna mer än 6 år?

 

Vet att det var skarpa diskussioner när man skulle ta fram rekommendationer och riktlinjer angående förskrivning av statiner. Så du är inte ensam om att vara kritisk. Ja, man får behandla många "i onödan" för att få effekt. Så är det alltid när man minskar risken för något.

 

Men för att få lite perspektiv, hur ser det ut med evidens för LCHF? Jag är övertygad om att de flesta lider mindre av att svälja en tablett än att lägga om hela sin kosthållning.

 

Så är det säkert när det gäller kost, väldigt många är beroende utav socker!

En stor del av vårt energiintag består utav socker!

 

Evidensen för LCHF handlar främst om evolutionen.. dvs att man inte skall söka orsaken till kostrelaterade sjukdomar bland de livsmedel vi levt med under vår evolution utan bland de nya.. dvs cirka 80-90% av matvarorna i vanliga affärer!

 

Skit i att läsa Metaanalyser.. läs originalstudierna!

 

Um.. undrar vilket annat läkemedel som skulle bli godkänt om det funkade i 2 fall utav hundra?

 

Grejen är fortfarande att Statiner antagligen skulle kunna hjälpa dels några som är sockerberoende.. iallafall tills de blir diabetiker oså några till med FH eller några andra genetiska defekter.

 

Problemet är bara att det skulle bli någon promille utav nuvarande försäljning.. och våra pensioner är investerade i sådana företag.. så det får lixom bara inte hända för då blir det revolution/upplopp!

 

Men som sagt vad sänkt insulin och därmed höjt glukagon gör lite samma sak.. det handlar bara om att lägga om kosten till riktig mat och sluta vara rädd för fett.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Så är det säkert när det gäller kost, väldigt många är beroende utav socker!

En stor del av vårt energiintag består utav socker!

 

Evidensen för LCHF handlar främst om evolutionen.. dvs att man inte skall söka orsaken till kostrelaterade sjukdomar bland de livsmedel vi levt med under vår evolution utan bland de nya.. dvs cirka 80-90% av matvarorna i vanliga affärer!

 

Skit i att läsa Metaanalyser.. läs originalstudierna!

 

Um.. undrar vilket annat läkemedel som skulle bli godkänt om det funkade i 2 fall utav hundra?

 

Grejen är fortfarande att Statiner antagligen skulle kunna hjälpa dels några som är sockerberoende.. iallafall tills de blir diabetiker oså några till med FH eller några andra genetiska defekter.

 

Problemet är bara att det skulle bli någon promille utav nuvarande försäljning.. och våra pensioner är investerade i sådana företag.. så det får lixom bara inte hända för då blir det revolution/upplopp!

 

Men som sagt vad sänkt insulin och därmed höjt glukagon gör lite samma sak.. det handlar bara om att lägga om kosten till riktig mat och sluta vara rädd för fett.

Man får inte evidens från evolutionen utan ifrån väldesignade studier. Vi vet inte hur man åt på olika platser tusentals år tillbaka och vi har ingen matchande statistik på förekomsten av hjärtkärlsjukdomar. Och inte ens då skulle vi kunna påvisa annat än korrelation, alltså inte nödvändigtvis ett orsakssamband.

Spelar det ens någon roll evolutionärt om man dör fem, tio eller tjugo år efter man fått sina sista barn?

 

Artikeln i läkartidningen hänvisar till metaanalyser och översiktsartiklar. Det fantastiska fyradagarspåståendet kommer från en vantolkning av en metaanalys.

En enskild studie har låg evidens i sig själv då resultatet kan bero på slump, metodfel eller rent fusk. Det är därför man tittar på det sammanvägda resultatet från alla studier. Alltså metaanalyser och översiktsartiklar.

 

Jag tror (obs TROR) att lågkolhydratkost minskar risken för hjärtkärlsjukdomar. Det passar inte alla men jag tror (obs tror) att de flesta skulle må bättre av att dra ner på kolhydraterna.

Någon evidens för detta påstående kan jag däremot inte hitta och det får man ha i bakhuvudet när man diskuterar.

Dock så finns det evidens för att statiner minskar risken för hjärtkärlsjukdomar. Jag tror (obs tror igen) att den främsta vinningen från statiner kommer av att använda dem under många år.

Få av dem jag pratat med som använder statiner klagar på biverkningar. De märker alltså ingenting utom att de stoppar en tablett i munnen. Ställ det mot att ändra om hela sin kosthållning.

Link to comment
Share on other sites

Alltså, jag känner ingen som lider av att köra LCHF eller paleo... Är man sugen på nåt, bara googla xxx +LCHF eller +paleo. Pizza, tacos, semlor, lussekatter whatever. Senast idag hittade jag en affär som säljer torsklever, för mig en LCHF-/paleoupplevelse av riktig mat - skulle inte vilja ta en tablett istället...

 

Om man blivit sjuk har man förmodligen en kost- och livshållning som lett en dit, som inte funkar med ens genetiska förutsättningar. Varför inte testa att ändra den på ett sätt som hjälpt massor av människor? Ju längre man tar statiner desto större risk att drabbas av biverkningar antar jag. Dessutom oerhört ignorant ur miljöperspektiv att förlita sig på mediciner om man kan lösa det utan.

 

Evolutionärt är det en stor styrka att ha friska mor- och farföräldrar som kan avlasta med bl a barnpassning och matlagning.

 

Att tro och att veta är olika grader av samma sak, teoretisk filosofi öppnar ögonen för detta. En studie bygger på en massa antaganden som man någonstans får välja att tro på eller ej. Vetenskapen dissikerar saker, destillerar ut aspekter som kan verka lovande var för sig, men i större perspektiv och i praktiska livets helhet kan de vara mindre bra eller rentav alldeles urdåliga.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Man får inte evidens från evolutionen utan ifrån väldesignade studier. Vi vet inte hur man åt på olika platser tusentals år tillbaka och vi har ingen matchande statistik på förekomsten av hjärtkärlsjukdomar. Och inte ens då skulle vi kunna påvisa annat än korrelation, alltså inte nödvändigtvis ett orsakssamband.

Spelar det ens någon roll evolutionärt om man dör fem, tio eller tjugo år efter man fått sina sista barn?

 

Artikeln i läkartidningen hänvisar till metaanalyser och översiktsartiklar. Det fantastiska fyradagarspåståendet kommer från en vantolkning av en metaanalys.

En enskild studie har låg evidens i sig själv då resultatet kan bero på slump, metodfel eller rent fusk. Det är därför man tittar på det sammanvägda resultatet från alla studier. Alltså metaanalyser och översiktsartiklar.

 

Jag tror (obs TROR) att lågkolhydratkost minskar risken för hjärtkärlsjukdomar. Det passar inte alla men jag tror (obs tror) att de flesta skulle må bättre av att dra ner på kolhydraterna.

Någon evidens för detta påstående kan jag däremot inte hitta och det får man ha i bakhuvudet när man diskuterar.

Dock så finns det evidens för att statiner minskar risken för hjärtkärlsjukdomar. Jag tror (obs tror igen) att den främsta vinningen från statiner kommer av att använda dem under många år.

Få av dem jag pratat med som använder statiner klagar på biverkningar. De märker alltså ingenting utom att de stoppar en tablett i munnen. Ställ det mot att ändra om hela sin kosthållning.

 

Nämenaltså.. igen.. läs alla metastudier och sen alla originalstudier.. där står sida upp och sida ner att statiner är mer eller mindre verkningslösa!

 

Det är lixom inga hemligheter att de som skulle ha bäst/främst hjälp inte får detta i över 98% av fallen!

 

Andra ännumindre!

 

Man kan piska en död häst hur mycket som helst.. men det förblir ändå en död häst.. inte en levande.. vilka statistiska metoder man än använder!

 

Du kan ta vilket annat preparat som helst.. preventivmedel, smärtstillande, blodtrycksänkande/what ever som bara syns fungera i någon procent utav fallen.. du skulle själv inte välja något sådant!

 

Men.. iomed all reklam för statiner.. ja de flesta studier är faktiskt betald reklam så väljer man något verkninslöst piller i stället för att göra något åt sin livstilsrelaterade sjukdom!

 

Jag skulle kunna slå vad om att flera andra åtgärder skulle ge bättre resultat, tex ett äpple om dagen, 30 minuters motion eller att sluta med socker!

 

Jag kan slå vad om detta och rätt mycket pengar oxå iomed att det alldrig har testats och heller alldrig kommer att göras.. iomed att det vore katastrof dels för läkemedelsföretagen och för våra pensionskonton!

 

Du menar att vi numera blir sjuka utav det vi åt då vår evolution skapade oss.. hur troligt är det på en skala?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Alltså, jag känner ingen som lider av att köra LCHF eller paleo... Är man sugen på nåt, bara googla xxx +LCHF eller +paleo. Pizza, tacos, semlor, lussekatter whatever. Senast idag hittade jag en affär som säljer torsklever, för mig en LCHF-/paleoupplevelse av riktig mat - skulle inte vilja ta en tablett istället...

Jag håller verkligen inte med. Nu är detta mer av ett intresse eller hobby. Men hade det enbart varit för att reducera risken för hjärtkärlsjukdomar finns inte en chans att jag skulle hålla någon strukturerad diet eller träna. Hade helt enkelt inte varit värt besväret.

Har aldrig kommit i närheten av bröd, bullar eller lussekatter som liknar motsvarigheten som är gjort på proteinrikt vetemjöl.

 

Om man blivit sjuk har man förmodligen en kost- och livshållning som lett en dit, som inte funkar med ens genetiska förutsättningar. Varför inte testa att ändra den på ett sätt som hjälpt massor av människor? Ju längre man tar statiner desto större risk att drabbas av biverkningar antar jag. Dessutom oerhört ignorant ur miljöperspektiv att förlita sig på mediciner om man kan lösa det utan.

Jo, man kan ju testa. Jag skulle gärna se att alla började motionera och äta nyttigt. Det finns ändå någon slags konsensus kring att man bör undvika t.ex. snabba kolhydrater vid de flesta tillfällen.

Hur vet man om det fungerar? Man får utgå ifrån att sänkt LDL-kolesterol/ApoB(en av effekterna man får av statiner) och sänkta triglycerider(samma effekt som av t.ex. fibrater) leder till minskad risk.

 

Evolutionärt är det en stor styrka att ha friska mor- och farföräldrar som kan avlasta med bl a barnpassning och matlagning.

 

Att tro och att veta är olika grader av samma sak, teoretisk filosofi öppnar ögonen för detta. En studie bygger på en massa antaganden som man någonstans får välja att tro på eller ej. Vetenskapen dissikerar saker, destillerar ut aspekter som kan verka lovande var för sig, men i större perspektiv och i praktiska livets helhet kan de vara mindre bra eller rentav alldeles urdåliga.

Första raden blir ett exempel på varför man har evidensgradering.

Man kan tro och tro sig veta lite allt möjligt. Men jag tycker att man för ha självdistans nog för att förstå att man ibland bygger sin tro på mycket svaga grunder.

Jag är fullt medveten om att evidensen för mycket av det jag tror, t.ex. att lchf/motion sänker risken är CVD, är väldigt låg.

Link to comment
Share on other sites

Nämenaltså.. igen.. läs alla metastudier och sen alla originalstudier.. där står sida upp och sida ner att statiner är mer eller mindre verkningslösa!

 

Det är lixom inga hemligheter att de som skulle ha bäst/främst hjälp inte får detta i över 98% av fallen!

 

Andra ännumindre!

Behandlar man hundra patienter under fem år så slipper ungefär två av dessa hundra att drabbas av infarkt, stroke eller liknande tack vare behandlingen. Om vi pratar primärprevention.

Skulle inte kalla det verkningslöst.

 

Jag tror (ja, igen) att effekten av 20 års behandling som börjar innan aterosklerosen gått för långt skulle vara avsevärt större.

 

Man kan piska en död häst hur mycket som helst.. men det förblir ändå en död häst.. inte en levande.. vilka statistiska metoder man än använder!

 

Du kan ta vilket annat preparat som helst.. preventivmedel, smärtstillande, blodtrycksänkande/what ever som bara syns fungera i någon procent utav fallen.. du skulle själv inte välja något sådant!

Jag skulle välja den behandling som jag tror fungerar bäst och är värd risken. Det är en bedömning som var och en får göra.

Grejen med statiner är att det inte finns så mycket annat att välja på.

Har du någon behandling som bevisligen fungerar bättre får du gärna berätta om den. Dock med förbehållet att det ska finnas RCT som backar upp påståendet.

 

Att man tar statiner behöver inte utesluta att man även motionerar och äter bättre.

Men.. iomed all reklam för statiner.. ja de flesta studier är faktiskt betald reklam så väljer man något verkninslöst piller i stället för att göra något åt sin livstilsrelaterade sjukdom!

 

Jag skulle kunna slå vad om att flera andra åtgärder skulle ge bättre resultat, tex ett äpple om dagen, 30 minuters motion eller att sluta med socker!

 

Jag kan slå vad om detta och rätt mycket pengar oxå iomed att det alldrig har testats och heller alldrig kommer att göras.. iomed att det vore katastrof dels för läkemedelsföretagen och för våra pensionskonton!

 

Du menar att vi numera blir sjuka utav det vi åt då vår evolution skapade oss.. hur troligt är det på en skala?

Här är ytterligare exempel på varför vi har evidensgradering.

Var tror du att "Zepp skulle kunna slå vad om pengar" är värt när man ska försöka bedöma vad en behandling ha för effekt?

 

Angående evolutionen så känns det inte ens meningsfullt att ta diskussionen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.