Jump to content

Riksförening eller lobbyorganisation


Tony Berglund
 Share

Recommended Posts

Jättebra om det fanns en förening eller liknande med talesmän som fungerade! Dock tror jag inte på föreningar och liknande - de drunknar i byråkrati.

 

Politiken eller syftet med föreningen går helt förlorad ganska snart. Intern byråkrati tar över.

 

Problemet med föreningar är att det mest är föreningsbyråkrater som dras till föreningar. Intern byråkrati tar nästan all kraft. Det ska skrivas stadgar och omarbetas i det oändliga, väljas företrädare och väljas om företrädare, interna policys ska skrivas och omarbetas i det oändliga etc, etc....

Link to comment
Share on other sites

Självklart väljer vi inte in sådana i styrelse och som talesmän, där skall det vara djup sakkunskap som gäller.
Jag tänker Andreas Eenfeldt, Ralf Sundberg, Jonas Bergqvist, Lars-Erik Litsfeldt, Anna Hallén, Nisse Simonsson, Tore Sherstén, Ann Fernholm m.fl.

Byråkratin borde väl kunna hållas tämligen enkel, stadgar osv. går snabbt att ta fram och sedan behövs bara ett par formella möten för att få igång det hela, ingen stor sak.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Nu är jag varit med i LCHF-svängen ett tag, 6 år snart, och energin verkar fortfarande finnas, som fettdriven orkar man ju som bekant lite mer än annars. ;)
Jag är också med i några andra Riksföreningar så jag vet hur det fungerar, man kan göra det tungt och krångligt eller så kan man man göra det lätt och smidigt.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

visst skulle det vara en bra grej, men det jag har maerkt aer att aeven dessa naemnda personer aer lite ovilliga att taenka differentierat. det som inte passar i bilden, det pratas inte om. jag tror helt paa att det aer raett att aeta lchf/paleo/kalladetvanivill. har upptaeckt att det finns naagra fakta, som saeger att det kanske inte funkar foer alla under alla foerutsaettningar.. alltsaa att det finns undantag. men istaellet foer att faa information om hur man kan loesa situationen  saa att man kan fortsaetta aeta paa detta viset, saa faar man bara svaret att - nej saa aer det inte. du har fel, du inbillar dig. en foerening maaste vara heltaeckande, annars blir det laett att det glider in paa ansiktet maaste bevaras, inga svackor, och stolheten tar oever foernuftet. och daa foerlorar foereningen trovaerdheten snabbt. just saying:-)

Link to comment
Share on other sites

Jag tror det kan vara svårt att få välkända LCHF-personligheter till företrädare eftersom de troligtvis är synnerligen upptagna med sina egna projekt, vilka ju för övrigt ofta är oerhört omfattande (kostdoktorn, kostfonden, etc). Dessutom tror jag att det skulle bli ett legitimitetsproblem, en förening som företräds av Ann Fernholm eller Andreas Eenfeldt eller någon annan typisk LCHF-personlighet skulle nog bara bekräfta den tråkiga synen på LCHF som något sektliknande som förespråkar ovetenskapliga kostråd. Snarare tror jag mer på en förening med oss alla andra som står bakom LCHF-principerna men inte själva är dess pionjärer. Vi måste på något sätt visa hur många vi är och vad vi ställer oss bakom, och det är nog oerhört viktigt att vi gör det självständigt.

 

Jag vore tveklöst villig att både gå med och engagera mig, så är vi några stycken som tycker likadant är det väl egentligen bara att sätta igång?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Ja, jag tror nog också på att vi kan tala för oss själva, om vi blir medlemmar. Alltså även utan de kända företrädarna. Kan nog vara bra att visa på bredden; att vi är manga, och att det finns kunniga och välinformerade personer även utanför den mer kända kretsen.

Vad byråkrati beträffar, så ska vi inte skippa den helt. Det finns en anledning till att den finns, och det är knappast för att förhindra nyttigt arbete. Men inte mer än nödvändigt!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag läste nyligen I tidningen om någon som bad att få LCHF-mat till sina barn I skolan, av religiösa skäl. Det godkändes inte.

Själv är jag ganska trött på att kallas sektmedlem. Fast det blir knappast värre av att verkligen bli det...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Definitivt en idéell förening (dvs om trossamfund på samma sida inte föredras;]). Behöver inte nödvändigtvis registreras hos någon myndighet, men det bör nog göras genom ansökan om organisationsnummer hos skatteverket för att formalisera det hela--inte minst för att försäkra att föreningen är sin egen juridiska person. Vad som behövs är att föreningen har:

 

1) Stadgar

2) Protokoll från konstituerande möte som visar att:

    A ) Föreningen har bildats och antagit ett namn.

    B ) Att stadgar antagits

    C ) Att styrelsen har valts

    D ) Vilka som ingår i styrelsen

    E ) vem/vilka som är firmatecknare

 

 Så viss byråkrati är som sagt nödvändig. 

 

REDIGERAT: Var lite snabb på knappen där. Var man startar en är väl helt och hållet upp till de som gör det, man träffas och sätter igång helt enkelt. Vad genomslag och inflytande beträffar finns det som sagt inget egentligt alternativ gällande organisationsformen, det enda är om man förblir en samling privatpersoner men då är det ju som sagt svårt att lägga vikt bakom uttalanden--annat än via exv. namninsamlingsinitiativ som det jag driver till stöd för kostfondens inspel till regeringen. Kan av erfarenhet meddela att det är spretigt och arbetssamt värre att nå ut till folk på detta sätt! Inflytande och genomslag skulle man snarare behöva arbeta upp, dels via att rekrytera medlemmar (ju fler desto mer inflytande) och dels genom relevanta aktiviteter. Sagda namninsamling vore till exempel oerhört lätt om man kunde nå ut till registrerade medlemmar landet runt via epost, eller helt enkelt få hela föreningen att ställa sig bakom förslaget via ett möte, etc. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Och sedan kommer då frågan om lokalavdelningar. Lättare att ordna aktiviteter, om folk inte behöver resa alltför långt. Eller ska vi bara ha skriftlig aktivitet?

 

Dvs den viktiga frågan: Vad är syftet med föreningen? (ska stå I stadgarna)

- sprida information?

- vara en factor att räkna med I debatten?

- låta medlemmarna ha kul? (

-...?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Lokalavdelningar: Vore väl aktuellt på sikt, man får nog börja på nationell nivå och skapa lokalavdelningar allt eftersom det finns möjlighet. Exv. när tillräckligt många i ett geografiskt område är med och man har någon/några som vill engagera sig lokalt.

 

Syftet: troligtvis en kombination, plus "att sammanföra människor som står bakom LCHF-principerna" samt "verka för förändring på området kost och hälsa".. med stort utrymme för mer passande omformulering såklart! I övrigt ska det väl vara ganska övergripande på denna nivå, i synnerhet om man ska inleda nationellt. 

Link to comment
Share on other sites

Syftet skall/bör väl vara, i alla fall enligt mig att bl.a. "verka för att sprida kunskap och korrekta fakta kring LCHF", "medverka i den allmänna debatten kring kost och hälsa", "påverka gällande riktlinjer vad gäller kostrekommendationer i samhället i LCHF-vänlig riktning".

Om vi registrerar oss som religiöst samfund så kan de väl knappast neka LCHF i skola/sjukvård pga religiösa skäl?

Link to comment
Share on other sites

Låter bra! Tror inte ens man uttalat ska fokusera på LCHF, kanske mer "verka för att sprida kunskap och korrekta fakta kring kost och hälsa" och "påverka gällande riktlinjer för offentliga kostrekommendationer i samhället i vetenskaplig riktning".. givetvis i ett sammanhang där vi understryker att vi anser att nuvarande kostråd inte är vetenskapliga. Ökar målgruppen något (man kan ju äta low-carb utan high fat) och undviker nog att inbjuda till anklagelser om att vi vill sätta hela svenska folket på "diet".. fast sådana anklagelser skulle nog ändå komma i sinom tid.

 

Registrerar vi oss som religiöst samfund tror jag de vore tvugna att vara oss till lags, så världens genväg till bättre mat för sig själv och de egna barnen om inte annat! Dock skulle vi nog få svårt att få inflytande i övrigt;] 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja, håller med A. Altgård(Kostdemokraten), tror inte att föreningen ska heta nåt med "LCHF" eller "lågkolhydrat".

Snarare nåt i stil med "Föreningen för Naturlig Mat".

 

Föreslår också att man i så fall slår ihop påsarna med Paleo-gänget.  :)

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Än mer relevant efter senaste tidens mediecirkus. LCHF-epitetet framhäver oss som något avvikande, fokus på kost och hälsa i linje med faktiska vetenskapliga upptäckter framhäver istället vår linje som det önskvärda och nuläget som något avvikande. 

 

Utmärkt för övrigt vad Paleo-gänget beträffar. Tror vi dessutom har stora chanser att locka till oss både sockermotståndare och människor som ogillar snabba kolhydrater utan att i övrigt tänka på hur de äter, har exempelvis spridit namninsamlingsinitiativet för kostfondens inspel även i sådana kretsar och fått positiv respons. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En sista punkt att fundera på vore givetvis finansiering. Helt idéellt, dvs gratis medlemsskap och oavlönat arbete för engagerade,  är enligt mig den enda rimliga utgångspunkten för något sånt här, det går inte att begära annat innan man har bevisat att man har förmågan att göra skillnad--vilket för övrigt kan ta väldigt lång tid, eller kanske aldrig någonsin ske för den delen. Ett exempel kan väl vara republikanska föreningens historia, som nog måste anses ha kommit långt sedan -97 även om man knappast kan påstå att det uppnått sitt syfte. Så innan man ger sig in på det bör man ta en allvarlig funderare på om det är något man verkligen vill göra.

 

För egen del är svaret givet. Det finns inte en organisation i nuläget som kan samla en folkopinion bakom LCHF-sidan i debatten, och att stå emot organiserade och pengastarka krafter är svårt som individ. Är vi ett par stycken som verkligen vill göra det här kanske vi bör ta det till nästa nivå, men då bör vi nog flytta diskussionen härifrån till en gruppdiskussion via messenger eller dylikt!

Link to comment
Share on other sites

Håller med. Blir faktiskt en smula förskräckt över att tanken ens finns. LCHF är inte religion och definitivt ingen sekt.

 

Givetvis. Inte heller tror jag någon av oss ska tas på allvar på denna punkt, men det kanske är dumt att skämta om det över huvud taget. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Å andra sidan måste vi ju ha någon specifik beteckning på den kost vi vill kunna begära i skolan och på sjukhuset.

Vad skulle den heta då i så fall om inte LCHF?

 

 

 

Det som är bra med LCHF är att det är ett så pass känt "varumärke" att alla känner till det. Både de som älskar kosten av olika skäl och de som inte älskar kosten av andra skäl.

 

LCHF säger så mycket till alla och alla tror att de vet vad det innebär. LCHF är så känslomässigt laddat för alla.

 

Det skulle vara synd att kasta bort ett namn, varumärke, som är så känt. Det bästa tycker jag är att använda LCHF och med tiden vända dem som har en negativ uppfattning om kosten idag.

 

LCHF kommer inte serveras på varken skolor eller ålderdomshem förrän kosten anses "rumsren" i alla fall. Oavsett vad vi kallar kosten.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Låter bra! Tror inte ens man uttalat ska fokusera på LCHF, kanske mer "verka för att sprida kunskap och korrekta fakta kring kost och hälsa" och "påverka gällande riktlinjer för offentliga kostrekommendationer i samhället i vetenskaplig riktning".. givetvis i ett sammanhang där vi understryker att vi anser att nuvarande kostråd inte är vetenskapliga. Ökar målgruppen något (man kan ju äta low-carb utan high fat) och undviker nog att inbjuda till anklagelser om att vi vill sätta hela svenska folket på "diet".. fast sådana anklagelser skulle nog ändå komma i sinom tid.

 

Registrerar vi oss som religiöst samfund tror jag de vore tvugna att vara oss till lags, så världens genväg till bättre mat för sig själv och de egna barnen om inte annat! Dock skulle vi nog få svårt att få inflytande i övrigt;] 

 

Precis min tanke. En öppensinnad grupp i anda Kostfonden. En sorts intressegrupp unde det kanske?

 

LCHF är ju, trots allt, inte Det Enda Sanna när det kommer till nutrition.  :o

Det finns liksom inte en chans att äpplen och potatis är dålig mat i en oförstörd kropp. Som t.ex. barn.

 

Däremot är det en av de allra bästa sätten för en metabolt skadad kropp att läka.

En av dem. Stenålderskost med mycket fruktågrönt funkar också ypperligt för väldigt många. GAPS för andra. 

 

Så jag vill inte för allt i världen ersätta SLVs dogma med LCHFs dogma. Jag vill lyfta vetenskap och nyfikenhet och öppenhet. :-)

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Lysande motivering, Tuva. Jag tycker absolut inte att vi ska ta avstånd från LCHF-begreppet, men att vi ska vara inkluderande precis på det vis som SLV inte är. Detta är nog ännu mer relevant efter förra veckans mediecirkus för att så att säga visa att vi inte drar alla över en kant på samma sätt som motståndaren.. för varför ge upp "the moral high ground" på denna punkt när den så tacksamt serverats oss på silverfat?

 

Något i stil med "Kostmedvetnas riksförbund", eller dylikt? Enbart en tanke. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

På den punkten behöver du nog inte oroa dig. Vi har ju ett par exempel på organisationer som förknippas med LCHF utan att ha med det i namnet.. kostfonden, kostdoktorn, etc. Tror med det i åtanke att något i linje med enbart "kost-" skulle passa in på ett generellt tema för LCHF-orienterade grupperingar, samtidigt som det som sagt breddar vår målgrupp.

 

Tycker för övrigt inte heller att det ska vara upp till oss, mer än kanske som ett "working name" tills dess att man arbetat fram stadgar och rekryterat medlemmar nog att ha ett första konstituerande möte. Vid detta kan man sedan internrösta fram ett bättre namn.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vill nog förstärka mitt budskap på denna punkt ytterligare efter en tänkvärd kommentar i annan tråd. LCHF/Paleo i all ära, men syftet kan väl inte rimligtvis vara att lobba för att alla i Sverige ska följa någon av dessa livsstilar? Snarare bör det väl vara att få människor att äta bättre än de gör i nuläget, samt att undanröja de hinder som i nuläget motverkar att LCHF/Paleo accepteras som livsstilar? Syftet förblir då detsamma i vad som behöver göras (nya kostråd från livsmedelsverket, livsmedelsverket flyttat från jordbruksdepartementet till exv. socialdepartementet, bort med statliga/EU-medel till sockerproduktion, erkännande av mättat fett som hälsosamt, eventuell sockerskatt, etc) men inte i den slutgiltiga visionen av vad detta ska leda till, dvs ett Sverige där folk äter fullfet kost eller ett Sverige där folk äter LCHF. Således "kost" i någon form istället för "LCHF". Inte nog med att det breddar vår målgrupp, med debatten som den nu ser ut skulle det nog också leda till mindre motstånd från folk bortom denna. 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Vill nog förstärka mitt budskap på denna punkt ytterligare efter en tänkvärd kommentar i annan tråd. LCHF/Paleo i all ära, men syftet kan väl inte rimligtvis vara att lobba för att alla i Sverige ska följa någon av dessa livsstilar? Snarare bör det väl vara att få människor att äta bättre än de gör i nuläget, samt att undanröja de hinder som i nuläget motverkar att LCHF/Paleo accepteras som livsstilar? Syftet förblir då detsamma i vad som behöver göras (nya kostråd från livsmedelsverket, livsmedelsverket flyttat från jordbruksdepartementet till exv. socialdepartementet, bort med statliga/EU-medel till sockerproduktion, erkännande av mättat fett som hälsosamt, eventuell sockerskatt, etc) men inte i den slutgiltiga visionen av vad detta ska leda till, dvs ett Sverige där folk äter fullfet kost eller ett Sverige där folk äter LCHF. Således "kost" i någon form istället för "LCHF". 

 

Det beror ju på syftet med föreningen. Vill man ha en förening som kan motverka skitsnack om LCHF eller vill man ha en förening som lite allmänt förespråkar bra kost? Ska föreningen ta avstånd från LCHF eller ska föreningen erkänna LCHF som en bra kost? Kan bli svårt att vara enade om man har en alldeles för vid definition av "bra kost". Men visst - som du beskriver det, det som föreningen ska verka för, låter bra och leder till någorlunda samma sak.

Link to comment
Share on other sites

Det beror ju på syftet med föreningen. Vill man ha en förening som kan motverka skitsnack om LCHF eller vill man ha en förening som lite allmänt förespråkar bra kost? Ska föreningen ta avstånd från LCHF eller ska föreningen erkänna LCHF som en bra kost? Kan bli svårt att vara enade om man har en alldeles för vid definition av "bra kost". Men visst - som du beskriver det, det som föreningen ska verka för, låter bra och leder till någorlunda samma sak.

 

Jag tycker för min del inte att valet att definiera eller inte definiera föreningen i termer som LCHF( + ev. /Paleo) har någon inverkan på huruvida man erkänner LCHF som en bra kost.. vilket vi ju för övrigt givetvis bör göra. Frågan här är väl som tidigare om man enbart ska erkänna LCHF/Paleo eller om man även ska erkänna andra kosthållningar? Oavsett så pratade vi om syftet i konkreta aktiviteter innan, det bör diskuteras även på ett mer övergripande plan som detta. Jag tror man behöver rikta sig in mer på vad man ska åstadkomma än vad man ska motverka, dock har motverka skitsnack definitivt en plats i arbetet mot det förstnämnda. Nästa fråga är ju då, om man vänder på steken, vad visionen istället skulle vara om LCHF ( + ev. /Paleo) ska vara ett uttalat fokus? Tycker som sagt själv att "ett Sverige där alla äter LCHF" känns lite orimligt, men tyck till och bolla på med andra idéer!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Riksförbundet för Kost-Medvetna,(RKM)   kanske är gångbart.

Föreningen bör klart deklarera att vi står för LCHF / Paleo, med betoning på råvaror av bra kvalitet.

Jag skulle gärna se om den här tanken kan kopplas ihop med redaktionen för LCHF-Magasinet.

 

Senaste numret där Skaldeman skriver om rött kött med många infallsvinklar är en bra grund för framtida utveckling i frågan. Jordbruksfrågor bör också ingå i föreningens ämnen på något sätt.

 

Jag använder begreppet ketogen-kost när jag pratar med vården. För att inte de ska fastna på LCHF, och allting går i stå.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag vågar påstå att vi alla aktivt vågar och står för LCHF utan att ha det med i våra namn;] Dock bör det för övrigt nämnas att jag är färgad av mina yrkesroller, som marknadsförare och hobbypolitiker är det svårt att inte tänka i banor av nå ut till största möjliga antal per budskap, osv. Användbart ibland, men det ligger nog mycket i att man som organisation ska ha en tydligare idéförankring. Sedan kan man alltid generera bredare budskap när det finns praktiska skäl till det.

 

Winthers Naturlig och Artegen föda är i sådana fall ett bättre grepp, bättre även än Kost-medvetna tror jag för att tekniskt sett skulle det senare kunna omfatta exv. veganer. Artegen föda inkluderar Paleo och liknande kosthållningar men har en tydligare avgränsning mot oförenliga kosthållningar, så Riksförbundet för Naturlig och Artegen Föda (RNAF)? Nästan identiskt med Tonys förslag, med den skillnaden att LCHF är underförstått istället för uttryckligen specifierat.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det var svårt det där. Kostmedvetna, ja det inkluderar definitivt veganer. Misstänker att de även tycker att deras kost är naturlig och artegen. Ordet lchf kan få folk att sluta lyssna; jag väljer iofs att använda det begreppet om min kost ändå. Och helst inte för långt namn...

Jag funderar ett tag till; kan inte rösta nu.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker LCHF ska vara en central del av namnet, för det är just vad vi behöver föra ut och göra "rumsrent".

 

"Sveriges LCHF-förbund."

 

Jag tycker inte vi ska blanda samman LCHF med paleolitisk kost. De har mycket gemensamt, men också mycket som skiljer. LCHF är en praktisk metod som fungerar speciellt när man blivit metabolt skadad efter många år på skräpmaten. Den ska vi vara stolta över och glada för!

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Jag är nog mer med på linjen naturlig/artegen kost (el. dylikt) - Beroende på flera saker men bl.a. för att "Det är väl klart att LCHF-föreningen tycker LCHF är naturlig och artegen". Ungefär som flera av oss tänker att t.ex. veganer kanske uppfattar sin kost som naturlig och artegen i hög grad. Själv är jag en del av de som mår bäst och fungerar bäst med en kombination av LCHF och paleo (t.ex. mejeriprotein verkar både trigga och ställa till med bekymmer minst i nivå med flera processade kolhydrater, för min del). Jag ser det som min personliga kostutveckling.

 

Håller med Kostdemokraten, gällande nyttan i att tänka i termer som bra och vettiga strategier som har större chans att lyckas få med fler människor som vill må bra, äta nyttigt och vara förhållandevis klimatsmarta. Och tänker vi på själva kostdoktorn och denna sida, så är det eventuellt bl.a. så han/de kan ha tänkt (d.v.s. inte LCHF-Doktorn). Kan även tänkas bli lättare att få med flera existerande "grupperingar" som drar ungefär åt samma håll - under ett och samma paraply, om namnet i sig själv inte "stöter bort dem". Vilket det indirekt kan innebära om namnet är eller i.a.f. riskerar att tolkas som allt för smalt (LCHF-föreningen, aha... alltså inte paleo... och inte för ditten & datten). Säger inte att det är ett vettigt tänk, utan att tanke- och känslomässigt, så kan det tolkas på så vis.

 

Så om man kanske ser det inledningsvis som en form av paraplyförening - så kan det t.ex. publiceras artiklar/forskning från relativt skilda områden - och därmed i.a.f. delvis undvika den "fälla" många kan gå i, när man mest fokuserar sig på "sin egen kost/grej/intresse/inriktning".

 

Om vi tittar runt i världen och i kanske de allra flesta områden, så kan jag tycka det är en tydlig trend att saker och ting polariseras - och att de som driver på polarisering EJ ter sig vara nämnvärt intresserade av utvecklande samtal/dialoger/möten/forskning/tankar och processer. Det vore fint om en sådan här förening mer eller mindre kunde undvika det misstaget - utan bl.a. både var mer organisk och komma närmare den s.k. "vetenskapliga processen/metoden".

 

 

 

Inkluderande, inte exkluderande...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kom apropå ovanstående precis på att ett exempel på ställningstagande utan LCHF nämnt på något vis är min debattreplik i Aftonbladet från i måndag. Ingenstans nämner jag LCHF, men  i och med att ställningstagandet är mot socker och vegetarisk kost, samt för kött och mättat fett, så är det nog uppenbart för LCHF:are vilken sida jag står på. Detta dock utan att automatiskt alienera folk som drar öronen åt sig så snart LCHF specifieras, vare sig det är pga de löjliga utspelen mot oss på sista tiden eller pga att man helt enkelt är misstänksam mot förespråkare för en "diet". Är ni mindre benägna att ställa er bakom mina åsikter för att det inte uttryckligen står LCHF? Och hade det inte öppnat för ett automatiskt avfärdande a'la "fanatisk LCHF:are som tror blint på sin livsstil"? Det handlar som sagt mer om hur vi når ut än vad vi definierar oss, men ska man uppnå acceptans för LCHF så måste man fokusera hur många LCHF-principer är applicerbara, sunda och således önskvärda även bortom det typiska LCHF-spannet. 

 

Vad skillnaden mellan "Kostmedvetna" och "artegen" beträffar är det första mer godtyckligt eftersom det inte är ett myntat begrepp. Artegen är mig veterligt mycket tydligare förknippat med LCHF & Paleo än veganism, så även om veganer skulle hävda motsatsen borde det va lätt att motbevisa dem.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag tänkt lite till.  :)

 

Är det en tvåstegsraket det handlar om?

Det ena är en ren LCHF-förening, som Kjell Granelli föreslår, för de som verkligen behöver äta LCHF pga metabol sjukdom. 

Det andra är en paraplyorganisation, som nån nämnde, som inkluderar både LCHF, paleo, Atkins, raw food, GI (?) ... oprocessad mat.

 

Vad gäller veganer, så är min erfarenhet att de hävdar att deras kosthållning är både artegen och naturlig.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...