Jump to content

Orolig för denna ökning av veganer!


Athenasmatte
 Share

Recommended Posts

det har jag missat. får väl leta lite innan jag tar den diskussionen med dig... men varför pratar ingen om vattenånga som den stora klimatboven istället för metangas. då är min fråga till dig. vad binder vatten? 

 

matjord? och i min värld är det fortfarande så att det finns inget effektivare sätt att skapa matjord än betande djur.  

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Konsensus är att även gräsbetande kossor är klimatbelastande.

Det jag förespråkar utarmar inte jordar.

 

Nej de är inte klimatbelastande i den verkliga verkligheten.

 

Vad förespråkar du? Hittat nåt lokalt hållbart för alla årstider och platser som funkar bra för alla människor? Tolhurst, frukt och nötter är inte svaret på allt.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dom flesta LCHF:are förespråkar gräsbetat kött, vilket bara förvärrar problemet ännu mer, även om det klart är bättre än den konventionella animalieproduktionen i andra parametrar. I brasilien har tex efterfrågan på gräsbetat kött lett till skövling av regnskogen. I Sverige har vi en gles befolkning och kan förstås klara en produktion bättre utan att skövla skog, men alternativet är att låta skogar växa upp för att binda kol, tex.

 

Stämmer detta verkligen? Jag har fattat det som att man skövlar regnskogen för att odla sojabönor till kraftfoder. För så stor är väl ändå inte efterfrågan på gräsbetat kött? De flesta verkar vilja ha billigt kött?

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jesper: förmodligen för att mänskliga påverkan på mängden vattenånga är liten. Den finns, men mindre än dom andra gaserna. Och då pratar jag alltså inte om den totala effekten av vattenånga, som är den största växthusgasen, utan enbart om den mänskliga påverkan på den.

xiro: ni kan ju hitta på egna fakta om ni vill, men i verkliga verkligheten så är alla forskare internationellt och nationellt överens om att så är fallet. Om dom har fel får ni gräva fram data som säger emot dom, och övertyga dom. Tills ni har gjort det så kommer ni inte långt med det påståendet =)

Jag har inte alla svar förstås, men överlag verkar mer växter och mindre djur vara ett steg i rätt riktning. Det finns ingen metod som har noll inverkan.

Skymning: 70-80% av den skövlade skogen har blivit bete för djur enligt dom källor jag sett.

"While there are many causes, one of the main causes is cattle ranching, particularly in Brazil. Trees are cut and the land is converted into a pasture for cattle grazing. According to one report, an estimated 70 percent of deforestation in the Amazon basin can be attributed to cattle ranching."
http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/beef-production-is-killing-the-amazon-rainforest/

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jesper: förmodligen för att mänskliga påverkan på mängden vattenånga är liten. Den finns, men mindre än dom andra gaserna. Och då pratar jag alltså inte om den totala effekten av vattenånga, som är den största växthusgasen, utan enbart om den mänskliga påverkan på den.

 

xiro: ni kan ju hitta på egna fakta om ni vill, men i verkliga verkligheten så är alla forskare internationellt och nationellt överens om att så är fallet. Om dom har fel får ni gräva fram data som säger emot dom, och övertyga dom. Tills ni har gjort det så kommer ni inte långt med det påståendet =)

 

Jag har inte alla svar förstås, men överlag verkar mer växter och mindre djur vara ett steg i rätt riktning. Det finns ingen metod som har noll inverkan.

 

Skymning: 70-80% av den skövlade skogen har blivit bete för djur enligt dom källor jag sett.

 

"While there are many causes, one of the main causes is cattle ranching, particularly in Brazil. Trees are cut and the land is converted into a pasture for cattle grazing. According to one report, an estimated 70 percent of deforestation in the Amazon basin can be attributed to cattle ranching."

http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/beef-production-is-killing-the-amazon-rainforest/

vill bara reda ut så jag helt förstår vad du menar.   

Är en vild buffel enligt dig klimatbelastande? ( vill inte svara på dina påstående förrän jag vet vad det är du menar)

 

Håller inte med om att den mänskliga påverkan på vattenångan är liten.  skulle vilja hävda att den är enorm. Eftersom vi har tagit bort största delen av matjordslagret överallt vi odlat så har vi också sett till att vattnet inte binds utan förångas.

Link to comment
Share on other sites

Älgen är tydligen klimatbelastande:

 

Givetvis tycker jag vi ska ha vilda djur i skogen. Även om dom också producerar metangas. Det om något är väl en klimatkostnad som vi bör ta.

 

Inlägg #36 och framåt:

 

http://forum.kostdoktorn.se/topic/7523-nej-k%C3%B6ttkonsumtionen-%C3%A4r-inte-orsaken-till-havets-%C3%B6verg%C3%B6dning/page-2#entry100089

Link to comment
Share on other sites

Hoppas jag kan förklara det här utan att folk missuppfattar mig nu, och tror att jag tycker man ska avliva alla djur på jorden.

* Vilda idisslare producerar metangas. Det är en växthusgas.
* Livet på jorden är beroende av växthuseffekten, annars skulle jorden vara väldigt kall.
* För lite växthusgas är alltså dåligt pga att växthuseffekten blir för låg, temperaturen blir för låg
* För mycket växthusgas är dåligt för att växthuseffekten blir för hög, temperaturen blir för hög

* Mängden växthusgaser i atmosfären, och följaktligen även temperaturen, har förändrats upp och ner under jordens historia
* De senaste miljoner åren har dom parametrarna gått i en cykel
* Mänskligheten blommade ut i den varmaste delen av en sådan cykel, när ett gynnsamt klimat sammanföll med tekniken för jordbruk
* I och med att populationen exploderade började vi använda fossila bränslen, vilket ökade växthusgaserna långt över dom "normala" cyklerna
* Dessutom började vi förändra världen runt omkring oss på många andra sätt. Vilda djur har utrotats, och vi kultiverar mer mat, föder upp djur osv
* Nu har vi kommit till en situation där växthuseffekten är för stor
* I det sammanhanget så är aktiviteter som bidrar till mer växthuseffekt klimatbelastande
* Ett stort problem är förstås fossila bränslen, men även om vi helt slutade med alla fossila bränslen skulle vi fortfarande sitta i smeten, eftersom växthuseffekten fortfarande vore för stor
* Att minska mängden idisslare i livmedelsproduktionen skulle hjälpa att minska mängden växthuseffekt, och en fördel är att vi kan göra en relativt snabb förändring där, och det är något vi alla kan välja i vårat dagliga liv
* All den boskap vi har bidrar till utsläpp av växthusgaser. Att sänka mängden boskap skulle minska mängden metangas i atmosfären (lustgas och annat är också problem)
* Det vore fördelaktigt i den situation vi nu befinner oss
* Vilda djur är också en del av samspelet och påverkar också klimatet, precis som växter, moln, isar osv

Om man vill kalla vilda djur klimatbelastande eller inte är väl en fråga om semantik. Klart är iaf att dom påverkar klimatet, och i fallet med vilda idisslare så bidrar dom till ökade mängder metangas i atmosfären. Jag skulle inte kalla dom klimatbelastande, men som sagt, det innebär inte att deras påverkan är noll.

Link to comment
Share on other sites

Fast är det inte så att att metangasen från ett gräsbetande djur inte kan jämföras med annan metanutsläpp eftersom ( letar i minnet) det bryts ner innan det kommer upp i atmosfären? och metangas från gräsbetande djur är väldigt väldigt lite till skillnad från djur som får fel foder.

Link to comment
Share on other sites

Såvitt jag vet så bryts 10% av metangas från djuren ner nära marken, resten åker ut i atmosfären.

Gräsbetande kor ger mer metangas än foderdjur. Gräs är grövre, svårare att bryta ner så det ger högre utsläpp. Dessutom växer gräsbetade kossor långsammare vilket ger högre utsläpp över deras livstid. 4 gånger mer metangas totalt, enligt flera studier.

Link to comment
Share on other sites

Potentialen för kolinlagring i sverige har bedömts låg av jordbruksverket

 

"Oberoende mätningar visar att svenska naturbetesmarker i genomsnitt lagrar in mindre än 100 kg kol per hektar och år. Det motsvarar mindre än fem procent av de årliga växthusgasutsläppen från djurhållningen."

http://www.miljomal.se/Global/Aktuellt/Inlagring%20av%20kol%20i%20betesmark.pdf

Link to comment
Share on other sites

Nu är det så att allt kol naturvbetare får i sig kommer från det gröna de äter. Och allt kol det gröna har i sig har det tagit upp ur luften. Det kan omöjligen bli ett nettotillskott då kolet går runt i en cirkel. Inte direkt en hemlighet, leta upp en biologibok för högstadiet och kolkretsloppet finns där. Vore det inte ett nollsummespel skulle minsta avvikelse lett till djurlvets utplåning för länge sen.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Nu är det så att allt kol naturvbetare får i sig kommer från det gröna de äter. Och allt kol det gröna har i sig har det tagit upp ur luften. Det kan omöjligen bli ett nettotillskott då kolet går runt i en cirkel. Inte direkt en hemlighet, leta upp en biologibok för högstadiet och kolkretsloppet finns där. Vore det inte ett nollsummespel skulle minsta avvikelse lett till djurlvets utplåning för länge sen.

Energi ingår också i nollsummespel, men som du kanske vet så kan energi, liksom kol, komma i mer eller mindre önskvärda former beroende på omständigheterna. 

 

Och jag tror att vi bevittnar djurlivets utplåning idag, som med historiskt perspektiv sker i rekordhastighet. http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140331-global-warming-climate-change-ipcc-animals-science-environment/

 

De Ekologiska Lantbrukarna kommenterar dessutom nollsummesspelet: "Men det var innan den moderna människan kom in på arenan." http://ekolantbruk.se/pdf/9669.pdf

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Energi är ett nollsummespel, men som du kanske vet så kan energi, liksom kol, komma i mer eller mindre önskvärda former beroende på omständigheterna. 

 

Och jag tror att vi bevittnar djurlivets utplåning idag, som med historiskt perspektiv sker i rekordhastighet. http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140331-global-warming-climate-change-ipcc-animals-science-environment/

 

De Ekologiska Lantbrukarna kommenterar dessutom nollsummesspelet: "Men det var innan den moderna människan kom in på arenan." http://ekolantbruk.se/pdf/9669.pdf

Lokalt sett kan ekosystemen i perioder fånga in mer kol än vad de släpper ut, till exempel i en växande ungskog eller på ett permanent bete där kol lagras in i marken,

 

----

 

Människans första stora intervention i kolets kretslopp påbörjades egentligen redan vid jordbrukets födsel, men det är först under de senaste seklerna som utvecklingen riktigt tagit fart. Genom en stadig avverkning av skogar, uppodling av gräsmarker och utökning av betesmarker har arealen kolrika marker som skog, savanner och naturliga gräsmarker minskat.

 

Från pdf du länkade till....

Link to comment
Share on other sites

Om man vill kalla vilda djur klimatbelastande eller inte är väl en fråga om semantik. Klart är iaf att dom påverkar klimatet, och i fallet med vilda idisslare så bidrar dom till ökade mängder metangas i atmosfären. Jag skulle inte kalla dom klimatbelastande, men som sagt, det innebär inte att deras påverkan är noll.

Link to comment
Share on other sites

AH  ett steg framåt.   då leker vi med tanken att vilda betande djur är bra för miljön.   Varför är då kor som enbart lever på samma principer som vilda klimatbelastande?  

 

Drumroll!  Det är dom inte. tvärtom.    

 

t om hästarna i skåne ser till att mullhalten i jorden ökar. ( även om vi inte äter dem)

 

Mullhalt i åkerjord ökar - tack vare hästarna

2015-06-04

Under de senaste två årtiondena har mullhalten i svensk jordbruksmark ökat på grund av en ökad odling av fleråriga vallar. Det visar ny forskning vid SLU. Ökat antal hästar tros ha bidragit till den positiva utvecklingen.

De två faktorer som har störst betydelse för mullhaltsutvecklingen i ett län är hur mycket stallgödsel som sprids, och hur stor andel av den totala jordbruksmarken som utgörs av vall.

Spridningen av stallgödsel har dock minskat under de senaste 25 åren, på grund av en ökande import av kött och ett minskande antal kor och grisar i det svenska jordbruket.

Däremot har odlingen av vall ökat med 250 000 hektar, eller 23 procent, under denna period. Fleråriga gräs producerar stora mängder underjordisk biomassa som omvandlas till mullämnen i jorden.

Mest har vallodlingen ökat i de län där antalet hästar har ökat mest. En häst med normal aktivitetsgrad behöver cirka ett hektar vall per år.

Link to comment
Share on other sites

Som sagt, det är kvävebindande växter i vallen som är nyckeln =)

Vilda och tama djur påverkar båda klimatet. Tama påverkar dessutom mer, då det krävs att man plöjer vinterfoder, transporter av gödsel, metangasutsläpp från gödselstackar (kanske kan brännas), utsläpp av lustgas, osv.

 

Men vilda djur är väl om något det som måste få finnas på den här jorden och därmed måste dom få släppa ut det dom råkar släppa ut. Därför ser man dom normalt inte som en klimatbelastning, till skillnad mot antropogena utsläpp. 

Tama djur måste vi inte ha däremot, det kan vi ersätta till stor del med växter.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tja, vi ska ju ha mat, och vi är människor. Människor ska äta människoföda.

 

Eftersom vi inte kan återgå till att bli jägare och samlare så måste vi föda upp djuren. Vi får se till att göra det på ett så bra och miljövänligt sätt det bara går.

 

Precis som med grönsakerna vi också behöver. Vi får odla dom så miljövänligt vi kan.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Skitsnack?

 

yield.jpg

Ni förespråkar eko gräsbetat, right? Det går inte, även om vi ökar mängden jordbruksmark med 70%.

http://www.nature.com/ncomms/2016/160419/ncomms11382/fig_tab/ncomms11382_F2.html

Globalt alltså, här i sverige är vi väldigt glesbefolkade. Som ni ser är vegansk kost den enda kosten som kan fungera 

att producera ekologiskt utan att behöva öka mängden bearbetad mark.

Link to comment
Share on other sites

Kossor avger mer metangas om dom äter gräs. Det är en del av deras vanliga nedbrytning av fibrer. För att lyckas med det så får dom hjälp av anaeroba metanproducerande bakterier. Dessutom växer dom långsammare på gräs, vilket gör att dom totalt ger 3-4 gånger mer metangas om dom är uppväxta på gräs, innan dom slaktas. Dom är alltså ännu ineffektivare på att omvandla gräs. Kolla tex i Livestocks Long Shadow som referens. Men, håller med om att kossor ska äta gräs trots det, både för djurens skull och andra miljömässiga faktorer.

 

athenasmathe: men alltså, har du någonsin sett ett djur svälta till döds pga att folk blivit veganer? Det handlar om efterfrågan och tillgång. När efterfrågan sjunker, vilket trots allt sker gradvis, så föder man upp färre djur för slakt. Dom som trots allt föds upp blir ju alltid mat till dom kvarvarande köttätarna. Det handlar inte om att djur ska skjutas av, utan att man slutar inseminera kvigorna allt eftersom.

Efterfrågan uppstår inte alltigenom  naturligt inte, också den är som allt annat : skapad, förädlad och noggrant utsatt för väldigt intrikat marknadsfilosofisk systematisk granskning, så där efterfrågan är låg.. ska du se att man lägger int åtgärder för att isf konstlat få folk att vilja : det heter motivationsarbete och beteendemodifikation, sker överallt, du har ständigt observernde s.k  marknadsanalytiker om kring dig som ger sken av att vilja bli hey kompis med dig, hey hey. Ledigt och lätt plockas du på information om vad just du är för en trevlig prick, och så sätter stben igång. och vips inom x tid så plötsligt vill alla ha den produkten, det köttet och sedan annat kött, ja ALLT ALLT, allt precis allt är trendutsatt, din tanke är inte fredad den heller, din moral som du tror är alldeles din helt egen, nej , moral är också trend.

 

Allt är trendutsatt, industrialismen är en speciall slags biomekanism , samtliga prametrar är involverade i den där motivationspsykologiska valden, tänk positivt, oh ja.. om vad då och så startar mad man tror social interaktion, det kan du glömma att det är interaktion, iaf inte tvåvägs!!

 

Dt är porjekt indokrtinering, och det går ju lägre o lägre ner i åldrarna, de har ingen moral och nu tror någon att den är duktig vegan och gör mänskligheten och sina vänner djuren en tjänst? glöm det, det är så mycket värre än att någon plötsligt är MER moralisk, förstår du inte att ALLT, det innersta du har, det känsligaste viktigaste.. det ska ut till försäljning in i industrin, du och alla andra jag och vi är och skulle och ska bli ett med industrin, men  : vissa slipper, vissa måste köpa sig ut och många tvångsanknyts till det du kallar för moral. Det finns ingen moral längre, kom ihåg det, aden moral du har är fejkad, lika fejkad som allt annat. Ta en titt på dina "närmaste vänner" , du kan bli djupt överaskad, men med lite tur och bara lite fina skottpengar, kan du pusta ut och skatt dig lycklig. men inte ens då, för  vid om inte förr så vid ålderdomens steg in mot den stegvisa vägen in mot hjälplöshet, kommer de alltid tillbaka. Det är vidrigt. 

 

Industrialism är ju på gott och ont, lite schizofren produktion, för man nöjer sig aldrig och vill ha dig självklart gapande att också vilja ha mer, och alltför m¨ånga nappar på det , som om de inte har en hjärna, jag har många gånger behövt undra var folk har sin ahjkärnor egentligen, för inte var de då bakom pannbenet, och det skrämde skiten ur mig.

 

men nu vet jag lite mer, men inte så det är överdrivet okej, skull ekunna lägg mig och dö när som helst, så vidrigt det är, och här sitter du och  pratar om moral, fattar du inte att den försvann för längesedan, är du curlad i en liten bomullsgunga med fluffig filt över dig med välling år efter år eller??

 

förlåt för arrogansen, men jag är skitförbannad. 

Link to comment
Share on other sites

Att vi slösar och slänger mat som går att äta är ett problem
Att vi inte tar vara på allt som går att äta på ett djur är ett problem
Att vi överäter är ett problem
Att vi producerar en massa onyttig och onödig mat är ett problem
Att vi använder konstgödning och gifter i jordbruket är ett problem
Att vi använder dåliga jordbruksmetoder är ett problem
Storskaligheten inom jordbruket är ett problem

Överbefolkningen är ett problem

 

Den ohämmade användningen av fossila bränslen över lag är ett gigantiskt problem

 

Och så vidare

 

Men att vi äter människoföda är inget problem. Det är inte problemet.

 

Är det inte en märklig tanke att det är ett problem om vi äter den mat vi evolverats fram till att äta?

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Om vi utnyttjar betespotentialen kan det:

- kompensera för produktionsbortfall så att vi kan övergå till verkligt miljövänlig odling (utan plogning, ej monokultur, ej bekämpningsmedel, etc),

- minska övergödning av vatten med följd att vi på sikt kan få mer mat från hav och sjö, och dessutom minskade metanutsläpp från dessa vatten,

- ge naturligt lokalt gödsel istället för processat småpaketerat långväga transporterat konstgödsel,

- ge bra mat till alla de som inte mår bra på vegansk kost och då minska behov av vård och mediciner.

Link to comment
Share on other sites

@#146:

Antar att du menar aerobt framställt gröngödsel då eftersom du är väldigt fokuserad på metan? Om jag fattat rätt blir det då också kvävefattigt. Och det binder då också mindre vatten, d v s mer vattenånga till atmosfären vilket också anses vara negativt för klimatet.

 

Med sant hållbar odling och med växande befolkning, hur blir det med markanvändningen?

 

Övergödning ger ju mer växter i och vid vattnen, och då blir det mer metan när de ruttnar antar jag. Precis som vid risodlingarna som avger stora mängder metan.

Link to comment
Share on other sites

Självklart är det bäst om kor får sin naturliga mat. Plats har vi, allt annat snack är bara blaha. Vatten ingårl i det naturliga kretsloppet. 

Link to comment
Share on other sites

Xiro: aerobt framställd? Förstår inte vad du menar. Gräs avger inte metangas när det växer, bara när det bryts ner utan tillgång till syre. Baljväxter är kvävebindande och ger därför mer kväve till jorden.

jala: globalt har vi inte det, jag har precis länkat till en stor nyligt gjord studie på det. Förneka inte vetenskapen

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...