Det var VoF styrelsemedlemmen Dan Larhammar,Larhammar har varit ordförande i VoF, som startade kampanjen mot LCHF, med "Dödskyssen till Dr Annika Dahlquist". Då påstod voffarna att de inte var emot kosten. Men det visade sig snabbt att de inte stämde, och det stämmer inte idag heller. Ser man vad de har för intresseområden   http://www.vof.se/skepdic/   Där hittar man LCHF, men man hittar inte sockerindustrins forskningsfusk. Inte heller hittar man läkemedelsindustrins forskningsfusk som intress