Jump to content

iAnna

Recommended Posts

Frukt nyttigt även för diabetiker

Många diabetiker undviker frukt för att de är rädda för fruktsockret. Men en ny studie visar att färsk frukt även kan vara nyttigt för diabetiker. 

Forskare från Kina och Storbritannien som undersökt 30 300 personer med diabetes kom fram till att frukt gynnade diabetiker. Av dessa hade 70 personer diabetes typ 1 och resterande hade diabetes typ 2. Bland deltagarna som hade diabetes och åt frukt mer än tre dagar i veckan minskade risken att dö i förtid med 17 procent.

De hade även 13–28 procents lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar till följd av sin diabetes, jämfört med de som åt frukt mindre än en gång per vecka.

Forskarna såg även att ett högt intag av färsk frukt hos friska människor minskade risken att drabbas av diabetes med 12 procent, jämfört med de som åt frukt väldigt sällan eller aldrig.

Rädsla för fruktsocker

Sockerinnehållet i frukt verkar ha gjort många diabetiker osäkra på riskerna, trots att hälsofördelarna med frukt sedan länge är kända. Därför ville forskarna undersöka hur fruktkonsumtion påverkar risken att drabbas av diabetes samt komplikationer till följd av diabetes.

I studien framgick att bland de som aldrig åt frukt var tre gånger så många diabetiker, vilket kan tyda på att de som hade diabetes var tveksamma till att äta frukt.

– Som diabetiker kan man behöva utveckla en kostplan tillsammans med en läkare. Man kan då behöva begränsa sitt intag eller undvika vissa typer av frukt med högt GI, men man bör inte undvika frukt helt, baserat på befintliga studier, säger Bahareh Rasouli, medicine doktor och nutritionist vid institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Omfattande studie

Sammanlagt deltog 512 891 vuxna kineser mellan 30 och 79 år i studien. Forskarna följde dessa under sju år och dokumenterade både nya fall av diabetes samt tittade på dödsfall och uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar hos de som redan hade diabetes. 

Studien, som publiceras i PLOS Medicine, kan stärka fruktens roll i förebyggandet och behandlingen av diabetes.

– Socialstyrelsen rekommenderar att man bör äta frukt om man har diabetes. Den här studien ger stöd för detta. Det ger underlag för att man bör rekommendera frukt både i förebyggande syfte och för de som redan är drabbade av diabetes, säger Sofia Carlsson, docent i epidemiologi vid institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Diabetiker blir fler och fler

Antalet människor som får diabetes ökar väldigt snabbt i världen, framförallt de som drabbas av diabetes typ 2. Enligt WHO beräknas sammanlagt 422 miljoner människor lida av någon form av diabetes idag. En bra kostplan är viktig vid båda typerna av diabetes, men i synnerhet vid diabetes typ 2.

– Diabetes är vanligt i Sverige, sju procent av den vuxna befolkningen har diabetes och förekomsten ökar. En allvarlig konsekvens av sjukdomen är risken för komplikationer, inte minst hjärt- och kärlsjukdomar. I dagsläget kan man inte bota diabetes så vill man minska diabetessjukligheten handlar det om att förebygga sjukdomen samt att förebygga komplikationer om man redan är drabbad. Därför är studier av detta slag viktiga, säger Sofia Carlsson.

Frukt borde rekommenderas

Forskarna menar att man i många delar av världen hellre äter grönsaker än frukt om man har diabetes, oavsett typ, eftersom man skräms av fruktsockret och kolhydraterna. I Asien rekommenderar man oftast inte frukt till diabetiker. Forskarna tycker att detta borde ändras.

– Det här stämmer bra med vad man sett tidigare i framförallt europeiska och amerikanska studier. När det gäller hjärt- och kärlsjukdomar och frukt finns det också kliniska prövningar som tyder på att mycket frukt förbättrar kärlhälsan. Den här studien visar att det även tycks gälla vid diabetes, främst typ 2, säger Sofia Carlsson.

Hur det skyddar vet man inte

Hur frukt skulle skydda mot diabetes är dock inte kartlagt.

– Frukt innehåller många olika vitaminer, mineraler, fibrer och antioxidanter, det kan vara så att alla dessa komponenter tillsammans bidrar till en lägre risk att drabbas av diabetes eller komplikationer till följd av diabetes, säger Sofia Carlsson.

”Läggs i vågskålen som säger att det är gynnsamt att äta frukt”

Sofia Carlsson berättar att studien ger stöd till en hypotes om att frukt kan minska risken för diabetes och för komplikationer till följd av diabetes, som tidigare synts inom forskarvärlden.

– Man måste dock ha i åtanke att när det gäller den här typen av studier är det svårt att uttala sig om orsakssamband. De som äter mycket frukt skiljer sig naturligtvis från de som inte äter frukt med avseende på andra faktorer som kan påverka hälsan. Samtidigt så är detta en välgjord studie och man har i möjligaste mån försökt att kontrollera för skillnader i livsstil, ärftlighet och utbildningsnivå mellan grupperna. Studien ger stöd till hypotesen att frukt kan minska risken både för diabetes och för komplikationer. Den läggs till i den vågskål som säger att det är gynnsamt att äta frukt, även för personer med diabetes, säger hon.

Referens: Huaidong Du, et al. Fresh fruit consumption in relation to incident diabetes and diabetic vascular complications: A 7-y prospective study of 0.5 million Chinese adults. PLOS Medicine, 2017. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002279

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Oklart från texten ovan om de som åt frukt några ggr i veckan (hur mycket frukt då?)  hade gjort några andra kostförändringar jämfört med de som inte åt frukt. Åt man mer grönsaker, åt man mindre med sötsaker, bakverk, kakor, och på grund av detta fick i sig mindre mängd snabba sockerarter och mindre med inflammationsdrivande fetter?  Man har tydligen försökt att ta hänsyn till olika livsstilsparametrar. - Men det är väl ganska vanligt att männniskor som äter mycket sötsaker, mjölprodukter och dåliga fetter inte är så benägna att äta frukt och grönt överhuvudtaget, oavsett om de är diabetiker eller inte.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

iAnna - har nu hittat några fel! :unsure:

Länk till den vetenskapliga rapporten

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002279

När man läser studien hittar man många tveksamheter.

Man bygger studien på egenrapport från deltagarna - en stor svaghet. När man redovisar vilken kost deltagarna ätit så indelas kosten i några grova grupper - 1. kött, 2.mejerivaror, 3. kokta grönsaker, 4. färska gröndsaker, 5. frukt. - Man redovisar inte alls vad som menas med frukt - vilka typer av frukter, (har mycket olika halt av sockerarter  sinsemellan). Räknas bär in som frukt? -

- Kan man överhuvudtaget göra en studie på kost o hälsa på ett så vagt underlag? - Man har helt "valt bort" att redovisa intaget av fettyper, sockerintag, hur mycket sädesslag man åt mm - massor med relevant information saknas enl min mening

Dessutom var gruppen "friska" ca 2-5 år yngre än gruppen med diabetes - man kanske inte hunnit drabbats av diabetes ännu - hög risk pga så stort intag av fruktsocker. 

Det tycks också som om det är stor skillnad mellan män ock kvinnors ålder - det är svårt att utläsa från tabell 1 eftersom man troligen först redovisar genomsnittlig ålder för båda könen och sedan specificerar kvinnors ålder.  Varför finns t ex inte äldre män med i studien om det är som jag tror?

Jag tror att denna studie är baserad på dåligt material och inte alls kan visa att frukt är bra för diabetiker.  - Vad har ni får åsikter??

 

 

 

. f

 

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Det handlar ju om en observationsstudie som nästan aldrig (definitivt inte i detta specifika fall) kan påvisa orsakssamband utan bara kan ligga till grund för att ta fram hypoteser för fortsatt forskning.

Att använda studien som stöd för olika rekommendationer att äta mer frukt måste väl däremot anses vara helt felaktigt, eller ?

 MVH

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...