Jump to content

livsmedelsverket, smör vs margarin


Melliz

Recommended Posts

Smör eller margarin

mina fråga är. Är dessa ens några bra studier?

Förstår inte att dem fortfarande rekommenderar margarin. har dem inte sett hur det går till att tillverka? Förstår bara inte..... släng margarinet åt helvete. lika så alla äckliga lätt produkter. *arg*

 

såhär skriver livsmedelsverket..

Zock och Katan (1997) utvärderade 20 interventionsstudier genomförda fram till 1995 där man studerat förändringar i blodfetter hos försökspersoner som fått äta en kost med antingen smör eller olika typer av margariner. De kom fram till att man genom att ersätta smör med ”mjuka” margariner med låg andel mättade fettsyror kan sänka det onda LDL-kolesterolet medan det goda HDL-kolesterolet inte påverkas. Ett utbyte av smör mot ”hårda” margariner med högt innehåll av mättade fettsyror och transfettsyror skulle däremot sänka både LDL- och HDL-kolesterol.

 

Dessa studier är utförda med den typ av margarin som fanns när studierna utfördes. Även de mjuka margarinerna innehöll, till skillnad från dagens margariner, en hel del transfettsyror. Trots detta var det alltså gynnsammare att äta mjuka margariner än smör.

 

Senare utförda interventionsstudier där man jämfört koster med olika matfetter har också påvisat gynnsamma effekter på blodfettnivåerna av olika ”mjuka” margariner” och vegetabiliska oljor, i förhållande till smör (Chisholm et al. 1996; Judd et al. 1998; Lichtenstein et al. 1999, 2003; Denke et al. 2000; Tonstad et al. 2001; Mauger et al. 2003).

 

 

    

 

Link to comment
Share on other sites

Man studerar bara pseudofaktorer som vi idag vet inte har mycket med hälsa att göra

 

Om LDL-kolesterolet sjunker eller stiger säger inte ett skvatt om man inte har koll på storleken på kolesterolpartiklarna på molekylen

Man tycks dessutom inte ens diskutera/beakta det faktum att den viktiga balansen mellan omega-3 och omega-6 är helt åt skogen i alla margariner som baseras på fröoljor

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Altså.. det enda fett som sett vara skadligt är industriell framställda transfetter!

 

Dagens margarin innehåller inte transfetter.. iallafall inte det som säljs till konsument.

 

Enkelmättat och fleromättat fett har setts sänka vissa blodfetter, men ingen vet om det är en bra reaktion.. de är som sagt pseudomarkörer.

 

"Sammanfattat

Nya resultat från primärpreventiva interventionsstudier med långvarig sänkning av kostintag av såväl totalfett som mättat fett visar ingen signifikant effekt på risken att insjukna i cancer eller hjärt– kärlsjukdom. Fynden är i linje med en längre tids samlade observationsstudier.

Gällande kostrekommendationer för prevention och behandling av tex hjärt–kärlsjukdom säger enhälligt att befolkningen kraftigt bör sänka sitt intag av fett, framför allt intaget av mättat fett och transfetter.

Vi behöver nu en ny vetenskaplig debatt och strukturerade systematiska analyser av hela det publicerade underlaget för sambandet mellan fettintag och allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdom. Först då kan nya, vetenskapligt grundade rekommendationer utarbetas.

 

07box_red.gifUnder de senaste tre decennierna har hela västvärlden rekommenderats äta mindre av såväl totalfett som mättat fett för att undvika hjärt–kärlsjukdom och cancer. Grunden har varit ett antal observationsstudier som visade att befolkningsgrupper med höga intag av mättat fett löpte hög risk för hjärt–kärlsjukdom och ökad dödlighet. Andra studier visade att man genom att sänka intaget av mättat fett under kort tid (veckor, månader) kunde sänka serumkolesterol, den faktor man ansett vara länken mellan mättat fett i kosten och risk för hjärt–kärlsjukdom. På dessa vetenskapliga grunder har det bedrivits en intensiv kampanj för att minska mättat fett i kosten i primärpreventivt syfte. Även om vissa forskare ifrågasatt grunderna har de stora vetenskapliga sammanslutningarna och nationella ansvariga organen varit eniga, och budskapet har kraftfullt trummats igenom."
 
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...